Aktualności

2019-12-13 13:03:19

Fundacja Edukacyjna Przed­się­bior­czo­ści, przy wspar­ciu Kra­jo­we­go Ośrodka Wspar­cia Rol­nic­twa oferuje stypendia dla tegorocznych ma­tu­rzy­stów pochodzących z rodzin byłych pracowników PGR, którzy zakwalifikowali się na pierwszy rok dziennych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych w polskich uczelniach akademickich.

2020-02-14 16:49:21

Pragniemy poinformować, że czasopismo Warsztaty z Geografii Turyzmu jest od 2019 r. ponownie monografią naukową, wydawaną raz w roku przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Za publikację w niej artykułu autorzy mogą uzyskać 20 pkt. Jest ona adresowana do grona naukowców i badaczy zajmujących się problematyką turystyki.

2020-01-23 11:16:38

Podczas zimowej sesji egzaminacyjnej Jak co roku, w zimowej sesji egzaminacyjnej Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UŁ organizuje dla studentów UŁ zajęcia pod hasłem "Studencie zrelaksuj się!". Zachęcamy do skorzystania z oferty. Program w załączniku.

2020-01-16 18:28:14

Z dumą informujemy, że mgr Artur Worm, absolwent studiów drugiego stopnia kierunku Geoinformacja, został laureatem VI edycji Konkursu „Ekologiczny magister i doktor” przeprowadzonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

2019-12-19 14:56:20

Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza na kolejny cykl otwartych wykładów i warsztatów, dzięki którym poszerzysz i uaktualnisz swoją wiedzę geograficzną.

Wykłady odbywać się będą w środy w godzinach 17.00-19.15, warsztaty w soboty w godzinach 10.00-12.000 w auli im. Prof. Stanisława Liszewskiego, WNG UŁ, ul. Kopcińskiego 31, Łódź.

Harmonogram spotkań w załączeniu.

2019-12-13 13:20:47

Uprzejmie informujemy, że w Bibliotece Wydziału Nauk Geograficznych zostało utworzone profesjonalne stanowisko do samodzielnego skanowania książek lub innych dokumentów do formatu A3.

Biuro prasowe Biuro Karier Akty prawne Kalendarz akademicki Informatory rekrutacyjne Materiały UŁ Wydawnictwo Biblioteka Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne Pałac Biedermanna Pracownicy Jednostki UŁ dla Dzieci Przedszkole Liceum Kultura Sport na UŁ USOSWEB e-Campus Poczta