Aktualności

2022-01-20 13:54:19

Uprzejmie informuję, że została ogłoszona kolejna edycja przyznawania jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego. Regulamin przyznawania ww. stypendium i wzór wniosku dostępne są na stronie www.lodzkie.pl w zakładce Edukacja/Konkursy/stypendia/stypendia naukowe.

Informacji na temat stypendium udzielają pracownicy Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi:

Dorota Komar, tel. 42 291-98-30, dorota.komar@lodzkie.pl

Joanna Ciejek joanna.ciejek@lodzkie.pl

Wnioski w jednym egzemplarzu należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Nauk Geograficznych UŁ, pok. 109 ul. Narutowicza 88, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 lutego 2022 r.

Proszę o zwrócenie szczególnej uwagi na kompletność i prawidłowość wypełnienia wniosków.

2022-01-18 15:58:10

W dniach 24.01–06.02 na stronie usosweb.uni.lodz.pl dostępna będzie elektroniczna ankieta oceniająca zajęcia z semestru zimowego 21/22.

Serdecznie zapraszamy do wyrażenia swojej opinii i pozostawienia komentarza.

2022-01-17 11:06:49

Szanowni Państwo,

zapraszamy w najbliższą środę 19.01.2022 r. na II warsztaty w ramach akcji "Ogarnij Gegrę z UŁ". Zakończyliśmy cykl wykładów z zakresu geografii fizycznej, teraz czas na podsumowanie w formie warsztatów, które przeprowadzi Pani dr Barbara Dzięcioł-Kurczoba.

Zaczynamy tradycyjnie o godzinie 17.00.

2022-01-14 11:27:32

W imieniu dziekana, prof. Bogdana Włodarczyka, informujemy, że w przyszłym tygodniu, od 17 stycznia (poniedziałek) do 21 stycznia (piątek), II rok TiR (studia licencjackie) będzie realizować zajęcia w trybie zdalnym.

2022-01-11 13:47:27

Zapraszamy członków i sympatyków PTG oraz wszystkie osoby zainteresowane naukami geograficznymi na następną prelekcję w ramach cyklu GEOCZWARTKI, czyli spotkań popularnonaukowych, organizowanych przez Oddział Łódzki PTG.

Najbliższy wykład odbędzie się w dniu 20 stycznia 2022 r. o godz. 18. Gościć będziemy Gościć będziemy mgr Michała Kowalskiego, dr Martę Borowską-Stefańską i dr Szymona Wiśniewskiego, który wygłoszą referat pt. „Funkcjonowanie roweru publicznego w dużym mieście”. Podczas wykładu ukazane zostanie zagadnienie roweru publicznego jako elementu systemu transportowego miasta i ocena jego funkcjonowania na przykładzie Łódzkiego Roweru Publicznego.

Prelekcja odbędzie się w formie hybrydowej, tj. stacjonarnie: na Wydziale Nauk Geograficznych UŁ, ul. Narutowicza 88, sala 107 oraz w formie zdalnej dla uczestników zamiejscowych z wykorzystaniem platformy MS Teams:

2022-01-10 11:24:02

Szanowni Państwo,

zapraszamy na pierwsze w Nowym Roku spotkanie w ramach akcji "Ogarnij Gegrę z UŁ" już w najbliższą środę 12.01.br. o godzinie 17.00. Tym razem tematem wykładów będą wybrane elementy rzeźby powierzchni Ziemi oraz wybrzeża morskie świata, które przedstawią Państwu Pani prof. Lucyna Wachecka-Kotkowska i Pan prof. Piotr Czubla.

2021-12-14 11:22:13

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 12 grudnia 2021 r. wieku 89 lat zmarł

dr hab. Zygmunt Maksymiuk, prof. UŁ

emerytowany profesor Uniwersytetu Łódzkiego,
długoletni pracownik Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego,
Kierownik Zakładu Hydrologii i Gospodarki Wodnej WNG UŁ,
znakomity Uczony,
specjalista w zakresie hydrologii i gospodarki wodnej,
Nauczyciel i Wychowawca

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 17 grudnia 2021 r. (piątek) o godz. 11.50 na Cmentarzu Komunalnym na Dołach (Dom Przedpogrzebowy – wejście od ul. Smutnej)

Dziekan
Rada Wydziału, pracownicy i studenci
Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego

2021-12-13 11:28:51

Szanowni Państwo,

zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach akcji "Ogarnij Gegrę z UŁ" już w najbliższą środę 15.12.br. o godzinie 17.00. Tym razem zapraszamy na wykłady dotyczące wybranych endogenicznych procesów rzeźbotwórczych oraz gleb. Procesy endogeniczne przybliży Państwu Pan prof. Piotr Czubla, a do świata gleb zabierze Państwa Pan dr Wojciech Tołoczko.

2021-11-26 14:00:57

Szanowni Państwo,

zapraszamy na cykl otwartych wykładów i warsztatów dla maturzystów w ramach akcji "Ogranij Gegrę z UŁ". Pierwsze spotkanie już w najbliższą środę 1.12.br. o godzinie 17.00. Rozpoczynamy od zagadnień związanych z atmosferą i hydrosferą, które przybliżą Państwu Pani prof. Agnieszka Podstawczyńska i Pan dr Przemysław Tomalski.

Program tegorocznej edycji w załączeniu.

Link do najbliższego spotkania poniżej:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWFhODI5MDAtNjczMi00MWFlLTlmYjYtNjJlNWJlMmZjY2Mw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2263441aef-da0e-4397-bb7e-f9d4705e963b%22%2c%22Oid%22%3a%224c6cfdfd-2461-44dd-8be0-78bff89734b7%22%7d

2021-10-03 15:26:16

Po półtorarocznej przerwie zapraszamy do udziału w imprezach festiwalowych. Wydarzenia zaplanowane pierwotnie na marzec 2020 roku nie zostały anulowane – odbędą się w późniejszym terminie. Na tegoroczną jesień (19-21 października) wybraliśmy głównie takie tematy, które w ostateczności (sytuacja zmienia się bardzo dynamicznie) będą mogły odbyć się w formie zdalnej.

Zapraszamy do zapoznania się z planem imprez Festiwalu.

2021-10-03 14:16:51

W roku akademickim 2021/2022 Oddział Łódzki PTG będzie realizować program cyklicznych prelekcji promujących osiągnięcia badawcze łódzkiego środowiska geografów. Będziemy gościć wybranych autorów publikacji książkowych oraz monotematycznych zbiorów artykułów wydanych w ciągu ostatnich 2-3 lat. Spotkania z przedstawicielami „łódzkiej geografii” o nazwie GEOCZWARTKI będą odbywać się regularnie, w trzeci z kolei czwartek każdego miesiąca.

2021-10-01 13:48:12

od dnia 1 października do dnia 18 października 2021 r. można składać wnioski o przyznanie stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla studentów wykazujących się znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami, lub znaczącymi osiągnięciami sportowymi w imieniu UŁ.

Wniosek można złożyć wyłącznie przez system ZSUN/OSF. Moduł „Wniosek o stypendium ministra dla studenta” jest dostępny w systemie ZSUN/OSF od 1 października 2021 r. o godz. 8:00.

2021-06-18 17:30:47

w ramach projektu badawczego NCN OPUS nr UMO-2020/37/B/ST10/01219 pt. "Wpływ zdarzeń ekstremalnych (susze i pożary) na rolę ekosystemów bagiennych umiarkowanych szerokości geograficznych w bilansie gazów cieplarnianych - wieloletnie badania metodą kowariancji wirów w Biebrzańskim Parku Narodowym"

Kierownik projektu: prof. dr hab. Krzysztof Fortuniak

2021-06-15 13:39:53

Międzynarodowy Kongres „Regeneracja Miast Przemysłowych” zajmie się strategicznymi wyzwaniami przed jakimi stają współczesne aglomeracje przemysłowe konkurujące na arenie międzynarodowej. Problemy miast przemysłowych, które przeszły kryzysy i ciągle dostosowują się do nowych warunków są mniej lub bardziej znane. W takich miastach skoncentrowane są aktywności gospodarcze immamentnie związane z cyklami biznesowymi o różnej czasoprzestrzennej skali.

2021-05-21 11:05:47

W rankingu Wiadomości Turystycznych 2021 Uniwersytet Łódzki został uznany za najlepszą polską uczelnię, kształcącą na kierunku turystycznym o profilu ogólnoakademickim. Wyróżniony kierunek studiów, Turystyka i Rekreacja I i II stopnia, prowadzony jest na Wydziale Nauk Geograficznych.

2021-04-21 17:35:37

Zapraszamy do udziału w sesji posterowej kierunku Geoinformacja 2020/2021.

Na stronie zaprezentowane zostały postery autorstwa studentów kierunku Geoinformacja przedstawiające wyniki prac licencjackich. Sesja posterowa trwa do 23 kwietnia 2021 r. do godziny 12.00. Zapraszamy do zapoznania się z posterami, pozostawienia komentarzy.

2021-04-21 12:06:18

Koło Naukowe Interdyscyplinarnych Działań Europejskich UWr zaprasza do udziału w 1. Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej w najbliższy weekend: 23-24 kwietnia 2021 r. 

Podczas konferencji będą mieli Państwo wysłuchać ponad 50 prelegentów z całego świata. W pierwszy dzień konferencja zostanie otwarta wykładem dr hab. prof. UWr Kazimierz Dziubka „Europa obywateli jako transdyscyplinarny projekt życia”, zaś drugiego dnia wystąpieniem Europosłanki Janiny Ochojskiej  pt. „Misja europarlamentarzysty. Jak działalność pozarządowa może znaleźć swoje odzwierciedlenie w pracy poselskiej?”.

2021-04-20 11:33:55

Studenckie Koło Naukowe Geografów Turyzmu „Włóczykije” serdecznie zaprasza na kolejną edycję "Spotkań Przy Kubku Herbaty"! Tym razem zapraszamy do Brazylii, aby poznać codzienność społeczeństwa podczas pandemii koronawirusa- przedstawiamy spotkanie „Gringa w Brazylii – pandemiczna rzeczywistość”!

Z uwagi na fakt, że w dniu prelekcji przypada pierwsza rocznica śmierci miłośnika podróży, przyjaciela studentów oraz towarzysza Włóczykijów na szlakach – śp. dra Roberta Wilusia – to właśnie Jemu dedykujemy najbliższe spotkanie.

2021-04-07 12:02:47

W dniach 16.04. g. 10:00 — 20.04 g. 18:00 odbędzie się elektroniczna, obowiązkowa rejestracja na seminaria licencjackie dla kierunków: geografia, geomonitoring, geoinformacja, gospodarka przestrzenna licencjat. Informacje o rejestracjach można znaleźć w zakładce Seminaria licencjackie.

2021-03-24 12:07:03

Na stronie usosweb.uni.lodz.pl odbędą się obowiązkowe elektroniczne rejestracje na przedmioty fakultatywne, specjalnościowe i autorskie na rok 21/22:

  • w dniach 26.03. godz. 10:00 — 30.03. godz. 18:00 dla studentów kierunków: geografia I i II stopnia, geomonitoring I stopnia oraz geoinformacja I stopnia;
  • w dniach 31.03. godz. 10:00 — 07.04. godz. 18:00 dla studentów kierunku turystyka i rekreacja
  • w dniach 06.04. godz. 10:00 — 11.04. godz. 18:00 dla studentów kierunków: gospodarka przestrzenna I stopnia oraz planowanie i organizacje przestrzeni II stopnia.

2021-03-24 11:58:41

Trwa V edycja Konkursu im. prof. Ludwika Straszewicza, twórcy łódzkiego ośrodka geografii społeczno-ekonomicznej, na najlepszy artykuł z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej, opublikowany w wydawanych w Polsce czasopismach naukowych.

Do konkursu mogą być zgłaszane artykuły w języku polskim lub angielskim, podejmujące problematykę społeczną i ekonomiczną w wymiarze przestrzennym, autorstwa osób nieposiadających tytułu profesora lub stopnia doktora habilitowanego.

2021-02-25 16:03:27

Pandemia jest dla wszystkich ciężkim okresem, lecz chcemy być dobrej myśli i oderwać się i nas wszystkich sprzed ekranów.  

Dzisiaj wychodzimy do Państwa z propozycją spędzenia czasu z najbliższymi.

Grupa Organizacji Turystyki TiR organizuje konkurs fotograficzny „Podróż w znane i nieznane – edycja kulinarna”. Konkurs polega na przygotowaniu i sfotografowaniu dań z różnych kategorii.  

2021-02-04 13:21:08

W dniach 8-21.02.2021 r. na stronie usosweb.uni.lodz.pl dostępna będzie ankieta oceniająca zajęcia z semestru zimowego 20/21. Serdecznie zachęcamy do jej wypełnienia i pozostawienia komentarza.

2021-01-27 11:01:58

Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego ogłosił XV edycję jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego

Wnioski w jednym egzemplarzu studenci składają w dziekanacie Wydziału Nauk Geograficznych UŁ, pok. 109, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 lutego 2021 r.

Informacji na temat stypendium udziela Inspektor ds. programów wsparcia środowiska naukowego, pani Dorota Komar, tel. 42 291 98 30, dorota.komar@lodzkie.pl

2020-10-29 14:46:26

Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu serdecznie zaprasza na konferencję naukowo-dydaktyczną pt. „Geografia społeczno-ekonomiczna, doświadczenia, szanse i wyzwania w procesie kształcenia”.

Konferencja online odbędzie się dnia 19 listopada 2020 r.

2020-10-26 13:26:45

Zgodnie z aktualnymi informacjami przesłanymi z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego do władz rektorskich Uniwersytetu Łódzkiego, dotyczącymi ważności legitymacji studenckich, zgodnie z art. 51b ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) – legitymacje studenckie są ważne, bez konieczności ich potwierdzania w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu.

2020-10-24 23:15:38

Olimpiada Geograficzna już od ponad 40 lat łączy pasjonatów geografii — uczniów, nauczycieli, naukowców. Jej celem jest rozbudzanie wśród młodzieży szkolnej zainteresowania geografią, rozwijanie uzdolnień, pobudzanie do twórczego myślenia oraz podnoszenie poziomu wiedzy geograficznej uczniów i umiejętności jej stosowania w działaniu praktycznym. Olimpiada służy również zapewnieniu dopływu odpowiednich, lepiej przygotowanych do studiów kandydatów do szkół wyższych.

2020-10-20 12:59:41

Kompletne i podpisane wnioski o stypendium Rektora dla najlepszych studentów/doktorantów, uprzejmie prosimy dostarczać do dziekanatu listownie za pomocą Poczty Polskiej lub osobiście składać w pudle podawczym zlokalizowanym przy portierni na ul. Narutowicza 88 (wnioski wraz z załącznikami prosimy składać w zaklejonej i podpisanej kopercie).

2020-10-16 15:01:07

W związku z rządową decyzją o włączeniu Łodzi do tzw. „strefy czerwonej” i związanych z tym obostrzeń, wszystkie zajęcia na Wydziale Nauk Geograficznych UŁ, od 19 października do odwołania, będą realizowane wyłącznie w trybie zdalnym.

2020-10-12 14:41:57

Uwaga studenci!

Przypominamy o konieczności niezwłocznej aktywacji poczty mailowej w domenie @edu.uni.lodz.pl

Dotyczy to zarówno studentów I roku, jak i wszystkich pozostałych lat studiów.

Tylko i wyłącznie na konta w tej poczcie będziecie dostawać informacje dotyczące zajęć oraz wszelkich kwestii związanych ze studiowaniem, w tym z nauczaniem zdalnym. Linki umożliwiające dołączenie do zajęć zdalnych także będą wysyłane na konta w domenie @edu.uni.lodz.pl

2020-10-12 14:35:41

Uniwersytet Łódzki jest jednym z partnerów wydarzenia Serio Pro, które jest nowym wydarzeniem branżowym w Polsce poświęconym serialom premium.  Serio Pro odbędzie się w dniach 15–16 października 2020 online poprzez platformę streamingową Think Film.

2020-10-12 14:32:51

Na uczelnianej platformie e-learningowej zostały umieszczone e-kursy przedmiotów „Prawo autorskie” i „BHP w Uniwersytecie Łódzkim”.

Ukończenie e-kursów jest obowiązkowe dla wszystkich studentów rozpoczynających naukę na I roku studiów w pierwszym semestrze nauki.

2020-10-01 12:43:18

28 września na naszym Wydziale został zasadzony dąb z okazji VII Międzypokoleniowej Sztafety Turystycznej PTTK. W uroczystości wzięli udział Pan Nadleśniczy Józef Lipiński, Prezes Oddziału Łódzkiego PTTK im. J. Czeraszkiewicza – Pan Ryszard Mamenas wraz z przedstawicielami oraz oczywiście nasz Dziekan – prof. Bogdan Włodarczyk.

Serdecznie dziękujemy Panu Prezesowi i Panu Nadleśniczemu za inicjatywę i wyróżnienie.

2020-09-08 12:55:56

Studentka naszego Wydziału Klaudia Wojtunik, startująca w barwach AZS Łódź, osiągnęła w biegu na 100 m przez płotki rezultat 13.27 s na 96. PZLA Mistrzostwach Polski w lekkiej atletyce, rozegranych we Włocławku.

Gratulujemy!

2020-06-24 18:33:10

Instytut Geografii Miast i Turyzmu zaprasza do wzięcia udziału w tegorocznym XXXVI Seminarium terenowym „Warsztaty z geografii turyzmu”, które odbędzie się formie tradycyjnej w dniach 24-25 września 2020 r. w Uniejowie. Będzie nam miło gościć Państwa w wyjątkowym obiekcie, jakim jest Zamek Arcybiskupów Gnieźnieńskich, usytuowany nad Wartą, w centrum uzdrowiska termalnego Uniejów.

2020-06-03 11:13:39

Informujmy, że dla pracowników i studentów naszego Wydziału została przedłużona licencja na program Statistica.

W celu nowej instalacji i uzyskania klucza licencji proszę wypełnić formularz na naszej stronie WWW.

Aby przedłużyć działanie już zainstalowanego programu do roku 2022 proszę kontaktować się z dr Wojciechem Retkiewiczem"

2020-05-08 17:07:38

Miło nam poinformować, że w dniu 4 maja 2020 r. JM Rektor UŁ prof. Antoni Różalski powołał Pana dr. hab. Bogdana Włodarczyka, prof. UŁ do pełnienia funkcji Dziekana Wydziału Nauk Geograficznych na kadencję 2020-2024.

2020-04-24 17:39:58

Rektor UŁ wydał komunikat i zarządzenia dotyczące terminu i organizacji sesji egzaminacyjnej w bieżącym semestrze. Bardzo prosimy zapoznać się z tymi materiałami.

2020-04-21 07:01:13

Z głębokim żalem przekazujemy smutną wiadomość, że w nocy z 20 na 21 kwietnia, odszedł od nas nasz Przyjaciel, Współpracownik, Nauczyciel i Kolega – Robert Wiluś.

2020-04-20 16:17:56

Serdecznie zapraszamy wszystkich Pracowników i Studentów Wydziału Nauk Geograficznych UŁ oraz Sympatyków SKNGT UŁ "Włóczykije" do udziału w naszym nowym projekcie! Nie dajmy się zwariować i zróbmy coś kreatywnego, pełnego pasji!Festiwal Podróżniczy Online to doskonałe miejsce do podzielenia się wspomnieniami z odbytych podróży! Pokażcie swoje wspomnienia, może to właśnie one zainspirują nas wszystkich do kolejnych podróży, gdy wszystko to minie?Każdego tygodnia pojawi się nowy temat przewodni - ciekawy i pozwalający uwolnić Waszą wyobraźnię i wspomnienia. Czekamy na Wasze zdjęcia wraz z krótkim opisem lub filmik, który zabierze nas wszystkich w daleką podróż. Pokażmy, że mimo przeciwności - warto marzyć, podróżować i robić wielkie rzeczy!

Liczymy na Was!

2020-04-08 08:00:37

Uniwersytet Łódzki zakupił i przekazał środki ochronne dla Szpitala im. Barlickiego oraz Szpitala im. Biegańskiego w Łodzi. Łódzka społeczność akademicka nie pozostaje obojętna w obliczu pandemii. Ten gest jest manifestem solidarności UŁ z lekarzami codziennie narażającymi swoje życie w walce z COVID-19.

2020-04-01 15:53:36

Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 31.03.2020 obniżone zostały opłaty za usługi edukacyjne w roku akademickim 2019/2020.

Stworzono możliwość ubiegania się o zapomogę dla studentów i doktorantów, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji z powodu zagrożenia epidemicznego.

Szczegóły w załącznikach.

2020-02-26 10:13:32

Zachęcamy do zapoznania się z komunikatem Rektora UŁ oraz informacjami dotyczącymi postępowania w celu ograniczenia ryzyka zarażenia się koronawirusem.

Przestrzeganie podstawowych zasad higieny to najlepszy sposób ochrony przed chorobami zakaźnymi.

Proszę też zapoznać się z:

2019-12-13 13:03:19

Fundacja Edukacyjna Przed­się­bior­czo­ści, przy wspar­ciu Kra­jo­we­go Ośrodka Wspar­cia Rol­nic­twa oferuje stypendia dla tegorocznych ma­tu­rzy­stów pochodzących z rodzin byłych pracowników PGR, którzy zakwalifikowali się na pierwszy rok dziennych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych w polskich uczelniach akademickich.

2019-12-13 12:55:38

Strony jednostek Wydziału Nauk Geograficznych UŁ, jak wiele innych używają ciasteczek m.in. w celu dostosowania wyświetlanych treści do Twoich potrzeb. Korzystając ze stron wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej informacji na stronie Uniwersytetu Łódzkiego.

Biuro prasowe Biuro Karier Akty prawne Kalendarz akademicki Informatory rekrutacyjne Materiały UŁ Wydawnictwo Biblioteka Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne Pałac Biedermanna Pracownicy Jednostki UŁ dla Dzieci Przedszkole Liceum Kultura Sport na UŁ USOSWEB e-Campus Poczta