Aktualności

2021-04-07 12:02:47

W dniach 16.04. g. 10:00 — 20.04 g. 18:00 odbędzie się elektroniczna, obowiązkowa rejestracja na seminaria licencjackie dla kierunków: geografia, geomonitoring, geoinformacja, gospodarka przestrzenna licencjat. Informacje o rejestracjach można znaleźć w zakładce Seminaria licencjackie.

2021-03-24 14:04:54

W związku z rozwojem epidemii COVID-19 w Polsce i nowymi obostrzeniami obowiązującymi do dnia 9 kwietnia br., w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom WNG UŁ pracującym w budynkach informuję, że od 25 marca 2021 r. do pomieszczeń w budynkach WNG będą mieć wejście tylko osoby tam pracujące. Dokumenty będzie można zostawić w punkcie kancelaryjnym usytuowanym na portierni ul. Nartutowicza 88 w godz. 8.30 – 13.00

W budynkach będzie prowadzona tylko praca konieczna (w niezbędnym zakresie w formie dyżurów, z zachowaniem rotacyjności i reżimu sanitarnego).

Wszystkie wydarzenia tj. spotkania, konferencje, itp. mogą odbywać się tylko w formie zdalnej).

Do budynków mogą mieć dostęp jedynie firmy dostarczające niezbędne środki do utrzymania budynku, czy wykonujące konieczne usługi (inne osoby nie zostaną wpuszczone).

2021-03-24 12:07:03

Na stronie usosweb.uni.lodz.pl odbędą się obowiązkowe elektroniczne rejestracje na przedmioty fakultatywne, specjalnościowe i autorskie na rok 21/22:

  • w dniach 26.03. godz. 10:00 — 30.03. godz. 18:00 dla studentów kierunków: geografia I i II stopnia, geomonitoring I stopnia oraz geoinformacja I stopnia;
  • w dniach 31.03. godz. 10:00 — 07.04. godz. 18:00 dla studentów kierunku turystyka i rekreacja
  • w dniach 06.04. godz. 10:00 — 11.04. godz. 18:00 dla studentów kierunków: gospodarka przestrzenna I stopnia oraz planowanie i organizacje przestrzeni II stopnia.

2021-03-24 11:58:41

Trwa V edycja Konkursu im. prof. Ludwika Straszewicza, twórcy łódzkiego ośrodka geografii społeczno-ekonomicznej, na najlepszy artykuł z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej, opublikowany w wydawanych w Polsce czasopismach naukowych.

Do konkursu mogą być zgłaszane artykuły w języku polskim lub angielskim, podejmujące problematykę społeczną i ekonomiczną w wymiarze przestrzennym, autorstwa osób nieposiadających tytułu profesora lub stopnia doktora habilitowanego.

2021-02-25 16:03:27

Pandemia jest dla wszystkich ciężkim okresem, lecz chcemy być dobrej myśli i oderwać się i nas wszystkich sprzed ekranów.  

Dzisiaj wychodzimy do Państwa z propozycją spędzenia czasu z najbliższymi.

Grupa Organizacji Turystyki TiR organizuje konkurs fotograficzny „Podróż w znane i nieznane – edycja kulinarna”. Konkurs polega na przygotowaniu i sfotografowaniu dań z różnych kategorii.  

2021-02-04 13:21:08

W dniach 8-21.02.2021 r. na stronie usosweb.uni.lodz.pl dostępna będzie ankieta oceniająca zajęcia z semestru zimowego 20/21. Serdecznie zachęcamy do jej wypełnienia i pozostawienia komentarza.

2021-01-27 11:01:58

Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego ogłosił XV edycję jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego

Wnioski w jednym egzemplarzu studenci składają w dziekanacie Wydziału Nauk Geograficznych UŁ, pok. 109, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 lutego 2021 r.

Informacji na temat stypendium udziela Inspektor ds. programów wsparcia środowiska naukowego, pani Dorota Komar, tel. 42 291 98 30, dorota.komar@lodzkie.pl

2020-12-14 12:13:02

Podsumowując zakończony poprzedni rok akademicki na Wydziale Nauk Geograficznych publikujemy wyniki konkursu na najlepszą pracę magisterską, wyniki plebiscytu na najlepszego wykładowcę oraz osoby wyróżnione medalem „Za Chlubne Studia”.

Szczegóły w załączniku

2020-10-29 14:46:26

Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu serdecznie zaprasza na konferencję naukowo-dydaktyczną pt. „Geografia społeczno-ekonomiczna, doświadczenia, szanse i wyzwania w procesie kształcenia”.

Konferencja online odbędzie się dnia 19 listopada 2020 r.

2020-10-26 13:26:45

Zgodnie z aktualnymi informacjami przesłanymi z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego do władz rektorskich Uniwersytetu Łódzkiego, dotyczącymi ważności legitymacji studenckich, zgodnie z art. 51b ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) – legitymacje studenckie są ważne, bez konieczności ich potwierdzania w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu.

2020-10-24 23:15:38

Olimpiada Geograficzna już od ponad 40 lat łączy pasjonatów geografii — uczniów, nauczycieli, naukowców. Jej celem jest rozbudzanie wśród młodzieży szkolnej zainteresowania geografią, rozwijanie uzdolnień, pobudzanie do twórczego myślenia oraz podnoszenie poziomu wiedzy geograficznej uczniów i umiejętności jej stosowania w działaniu praktycznym. Olimpiada służy również zapewnieniu dopływu odpowiednich, lepiej przygotowanych do studiów kandydatów do szkół wyższych.

2020-10-20 12:59:41

Kompletne i podpisane wnioski o stypendium Rektora dla najlepszych studentów/doktorantów, uprzejmie prosimy dostarczać do dziekanatu listownie za pomocą Poczty Polskiej lub osobiście składać w pudle podawczym zlokalizowanym przy portierni na ul. Narutowicza 88 (wnioski wraz z załącznikami prosimy składać w zaklejonej i podpisanej kopercie).

2020-10-16 15:01:07

W związku z rządową decyzją o włączeniu Łodzi do tzw. „strefy czerwonej” i związanych z tym obostrzeń, wszystkie zajęcia na Wydziale Nauk Geograficznych UŁ, od 19 października do odwołania, będą realizowane wyłącznie w trybie zdalnym.

2020-10-12 14:41:57

Uwaga studenci!

Przypominamy o konieczności niezwłocznej aktywacji poczty mailowej w domenie @edu.uni.lodz.pl

Dotyczy to zarówno studentów I roku, jak i wszystkich pozostałych lat studiów.

Tylko i wyłącznie na konta w tej poczcie będziecie dostawać informacje dotyczące zajęć oraz wszelkich kwestii związanych ze studiowaniem, w tym z nauczaniem zdalnym. Linki umożliwiające dołączenie do zajęć zdalnych także będą wysyłane na konta w domenie @edu.uni.lodz.pl

2020-10-12 14:35:41

Uniwersytet Łódzki jest jednym z partnerów wydarzenia Serio Pro, które jest nowym wydarzeniem branżowym w Polsce poświęconym serialom premium.  Serio Pro odbędzie się w dniach 15–16 października 2020 online poprzez platformę streamingową Think Film.

2020-10-12 14:32:51

Na uczelnianej platformie e-learningowej zostały umieszczone e-kursy przedmiotów „Prawo autorskie” i „BHP w Uniwersytecie Łódzkim”.

Ukończenie e-kursów jest obowiązkowe dla wszystkich studentów rozpoczynających naukę na I roku studiów w pierwszym semestrze nauki.

2020-10-01 12:43:18

28 września na naszym Wydziale został zasadzony dąb z okazji VII Międzypokoleniowej Sztafety Turystycznej PTTK. W uroczystości wzięli udział Pan Nadleśniczy Józef Lipiński, Prezes Oddziału Łódzkiego PTTK im. J. Czeraszkiewicza – Pan Ryszard Mamenas wraz z przedstawicielami oraz oczywiście nasz Dziekan – prof. Bogdan Włodarczyk.

Serdecznie dziękujemy Panu Prezesowi i Panu Nadleśniczemu za inicjatywę i wyróżnienie.

2020-09-08 12:55:56

Studentka naszego Wydziału Klaudia Wojtunik, startująca w barwach AZS Łódź, osiągnęła w biegu na 100 m przez płotki rezultat 13.27 s na 96. PZLA Mistrzostwach Polski w lekkiej atletyce, rozegranych we Włocławku.

Gratulujemy!

2020-06-24 18:33:10

Instytut Geografii Miast i Turyzmu zaprasza do wzięcia udziału w tegorocznym XXXVI Seminarium terenowym „Warsztaty z geografii turyzmu”, które odbędzie się formie tradycyjnej w dniach 24-25 września 2020 r. w Uniejowie. Będzie nam miło gościć Państwa w wyjątkowym obiekcie, jakim jest Zamek Arcybiskupów Gnieźnieńskich, usytuowany nad Wartą, w centrum uzdrowiska termalnego Uniejów.

2020-06-03 11:13:39

Informujmy, że dla pracowników i studentów naszego Wydziału została przedłużona licencja na program Statistica.

W celu nowej instalacji i uzyskania klucza licencji proszę wypełnić formularz na naszej stronie WWW.

Aby przedłużyć działanie już zainstalowanego programu do roku 2022 proszę kontaktować się z dr Wojciechem Retkiewiczem"

2020-05-08 17:07:38

Miło nam poinformować, że w dniu 4 maja 2020 r. JM Rektor UŁ prof. Antoni Różalski powołał Pana dr. hab. Bogdana Włodarczyka, prof. UŁ do pełnienia funkcji Dziekana Wydziału Nauk Geograficznych na kadencję 2020-2024.

2020-04-24 17:39:58

Rektor UŁ wydał komunikat i zarządzenia dotyczące terminu i organizacji sesji egzaminacyjnej w bieżącym semestrze. Bardzo prosimy zapoznać się z tymi materiałami.

2020-04-21 07:01:13

Z głębokim żalem przekazujemy smutną wiadomość, że w nocy z 20 na 21 kwietnia, odszedł od nas nasz Przyjaciel, Współpracownik, Nauczyciel i Kolega – Robert Wiluś.

2020-04-20 16:17:56

Serdecznie zapraszamy wszystkich Pracowników i Studentów Wydziału Nauk Geograficznych UŁ oraz Sympatyków SKNGT UŁ "Włóczykije" do udziału w naszym nowym projekcie! Nie dajmy się zwariować i zróbmy coś kreatywnego, pełnego pasji!Festiwal Podróżniczy Online to doskonałe miejsce do podzielenia się wspomnieniami z odbytych podróży! Pokażcie swoje wspomnienia, może to właśnie one zainspirują nas wszystkich do kolejnych podróży, gdy wszystko to minie?Każdego tygodnia pojawi się nowy temat przewodni - ciekawy i pozwalający uwolnić Waszą wyobraźnię i wspomnienia. Czekamy na Wasze zdjęcia wraz z krótkim opisem lub filmik, który zabierze nas wszystkich w daleką podróż. Pokażmy, że mimo przeciwności - warto marzyć, podróżować i robić wielkie rzeczy!

Liczymy na Was!

2020-04-08 08:00:37

Uniwersytet Łódzki zakupił i przekazał środki ochronne dla Szpitala im. Barlickiego oraz Szpitala im. Biegańskiego w Łodzi. Łódzka społeczność akademicka nie pozostaje obojętna w obliczu pandemii. Ten gest jest manifestem solidarności UŁ z lekarzami codziennie narażającymi swoje życie w walce z COVID-19.

2020-04-01 15:53:36

Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 31.03.2020 obniżone zostały opłaty za usługi edukacyjne w roku akademickim 2019/2020.

Stworzono możliwość ubiegania się o zapomogę dla studentów i doktorantów, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji z powodu zagrożenia epidemicznego.

Szczegóły w załącznikach.

2020-02-26 10:13:32

Zachęcamy do zapoznania się z komunikatem Rektora UŁ oraz informacjami dotyczącymi postępowania w celu ograniczenia ryzyka zarażenia się koronawirusem.

Przestrzeganie podstawowych zasad higieny to najlepszy sposób ochrony przed chorobami zakaźnymi.

Proszę też zapoznać się z:

2019-12-13 13:03:19

Fundacja Edukacyjna Przed­się­bior­czo­ści, przy wspar­ciu Kra­jo­we­go Ośrodka Wspar­cia Rol­nic­twa oferuje stypendia dla tegorocznych ma­tu­rzy­stów pochodzących z rodzin byłych pracowników PGR, którzy zakwalifikowali się na pierwszy rok dziennych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych w polskich uczelniach akademickich.

2019-12-13 12:55:38

Strony jednostek Wydziału Nauk Geograficznych UŁ, jak wiele innych używają ciasteczek m.in. w celu dostosowania wyświetlanych treści do Twoich potrzeb. Korzystając ze stron wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej informacji na stronie Uniwersytetu Łódzkiego.

Biuro prasowe Biuro Karier Akty prawne Kalendarz akademicki Informatory rekrutacyjne Materiały UŁ Wydawnictwo Biblioteka Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne Pałac Biedermanna Pracownicy Jednostki UŁ dla Dzieci Przedszkole Liceum Kultura Sport na UŁ USOSWEB e-Campus Poczta