Aktualności

2020-03-23 12:52:43

W związku z podejmowanymi działaniami w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 (zapalenia płuc spowodowanego koronawirusem SARS-CoV-2) wśród społeczności Uniwersytetu Łódzkiego przypominamy, że Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego jest nieczynna dla czytelników.

W zaistniałej sytuacji Biblioteka UŁ proponuje członkom społeczności akademickiej UŁ przygotowującym prace naukowe i/lub uczestniczącym w procesie kształcenia korzystanie z następujących bezpłatnych usług:

2020-03-20 10:28:15

W związku z pismem Prorektora ds. studenckich i Prorektora ds. kształcenia w sprawie zapisów na zajęcia na rok 2020/2021 wszelkie rejestracje na fakultety i przedmioty specjalnościowe zostają wstrzymane. O nowym terminie rejestracji zostaną Państwo poinformowani drogą mailową.

2020-03-17 21:57:01

Szanowne Studentki
Szanowni Studenci

Zgodnie z zarządzeniem rektora UŁ nr 100, zalecamy studentom Wydziału Nauk Geograficznych aktywny udział we wszystkich formach zajęć organizowanych zdalnie.

2020-03-16 12:58:11

Dear Ladies and Gentlemen, Dormitory Residents,

The period of suspension of classes due to the coronavirus epidemic cannot be considered a vacation. This is a special and serious situation that requires all of us to be disciplined and behave responsibly. Exposing yourself to infection you threaten not only yourself but everyone around you.

2020-03-16 12:55:55

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Akademika,

Okresu zawieszenia zajęć z powodu epidemii koronawirusa nie można traktować jak wakacji. To sytuacja szczególna, wymagająca od nas wszystkich dużej dyscypliny i odpowiedzialności. Narażając się na zarażenie zagrażamy nie tylko sobie, ale i całemu otoczeniu.

2020-03-12 10:32:35

W związku z podejmowanymi działaniami w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 (zapalenia płuc spowodowanego koronawirusem SARS-CoV-2) wśród społeczności Uniwersytetu Łódzkiego przypominamy, że Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego jest nieczynna dla czytelników do dnia 14 kwietnia 2020 r.

W tym okresie opłaty odszkodowawcze za przetrzymane książki nie będą naliczane, a terminy zwrotów książek będą automatycznie przedłużone.

2020-03-11 09:58:41

Decyzją JM Rektora UŁ zostały odwołane wszystkie zajęcia dydaktyczne, egzaminy i konsultacje do dnia 14 kwietnia 2020 r.. O dalszych decyzjach Rektor będzie informował na stronie www.uni.lodz.pl, Facebooku, Instagramie i Twitterze.

Dear Students, all classes, consultations, exams and other activities at the University are cancelled till 14 April (Tuesday). Further notices will be published at the website of the University www.uni.lodz.pl, Facebook, Instagram and Twitter profiles.

2020-02-26 10:13:32

Zachęcamy do zapoznania się z komunikatem Rektora UŁ oraz informacjami dotyczącymi postępowania w celu ograniczenia ryzyka zarażenia się koronawirusem.

Przestrzeganie podstawowych zasad higieny to najlepszy sposób ochrony przed chorobami zakaźnymi.

Proszę też zapoznać się z:

2020-03-11 08:34:29

Zawiadamiamy, że w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w kraju i w trosce o zdrowie uczestników zostają odwołane warsztaty i wykłady w ramach akcji Ogarnij Gegrę z UŁ.

2020-03-10 17:38:38

Z przykrością zawiadamiamy, że w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w kraju i w trosce o zdrowie uczestników XX Festiwalu Nauki imprezy planowane na kwiecień nie odbędą się. Nowy, zapewne jesienny termin festiwalu, włącznie ze zaktualizowanym planem imprez, zostanie ogłoszony w późniejszym terminie.

2020-03-09 12:51:14

Ruszył kolejny nabór do programów stypendialnych Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta kierowanych do polskich badaczy, dydaktyków i studentów na lata 2021-22.

Program Fulbrighta to największy program wymiany naukowej i kulturowej Stanów Zjednoczonych. Od ponad 70 lat wspiera współpracę na rzecz rozwoju nauki, kultury oraz relacji międzyludzkich i międzyinstytucjonalnych pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a ponad 160 krajami. W Polsce Program Fulbrighta działa nieprzerwanie od ponad 60 lat. Skorzystało z niego już ponad 3000 polskich studentów, badaczy i nauczycieli akademickich.

2020-01-16 18:28:14

Z dumą informujemy, że mgr Artur Worm, absolwent studiów drugiego stopnia kierunku Geoinformacja, został laureatem VI edycji Konkursu „Ekologiczny magister i doktor” przeprowadzonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

2019-12-13 13:20:47

Uprzejmie informujemy, że w Bibliotece Wydziału Nauk Geograficznych zostało utworzone profesjonalne stanowisko do samodzielnego skanowania książek lub innych dokumentów do formatu A3.

2019-12-13 13:03:19

Fundacja Edukacyjna Przed­się­bior­czo­ści, przy wspar­ciu Kra­jo­we­go Ośrodka Wspar­cia Rol­nic­twa oferuje stypendia dla tegorocznych ma­tu­rzy­stów pochodzących z rodzin byłych pracowników PGR, którzy zakwalifikowali się na pierwszy rok dziennych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych w polskich uczelniach akademickich.

Biuro prasowe Biuro Karier Akty prawne Kalendarz akademicki Informatory rekrutacyjne Materiały UŁ Wydawnictwo Biblioteka Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne Pałac Biedermanna Pracownicy Jednostki UŁ dla Dzieci Przedszkole Liceum Kultura Sport na UŁ USOSWEB e-Campus Poczta