Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring Climatology
2018-09-30 19:19:29
Kategoria: General
Napisał: ODZ
2018-09-21 09:13:37
Kategoria: General
Napisał: ODZ

Szanowni Państwo,
Zapraszam wszystkich zainteresowanych na wydarzenie organizowane przez łódzki oddział Towarzystwa Urbanistów Polskich. Będzie to pokaz filmu o działalności Jane Jacobs pt.: "Obywatelka Jane - Walka o Miasto", który poprzedzi dyskusja panelowa na temat "Człowiek w mieście" wprowadzająca w tematykę filmu, a moderowana przez wiceprezesa oddziału kol. Bartosza Bartosiewicza.

Pokaz filmu jest nieodpłatny dla wszystkich uczestników.

Prezentacja filmu odbędzie się w dniu 4 października 2018 r. o godzinie 17.00 w Auli prof. S. Liszewskiego/ Wydział Nauk Geograficznych U, ul Narutowicza 88.

Maria Dankowska
Prezes Towarzystwa Urbanistów Polskich Oddział w Łodzi


2018-09-20 10:20:52
Kategoria: General
Napisał: ODZ

Zajmują się infrastrukturą kolejową w Polsce, badają wpływ roślin i związków występujących w przyrodzie na nasze zdrowie, analizują wady systemu wyborczego w Polsce, wykładają nawet za granicą - a to tylko część badań i działań! Doktoranci Uniwersytetu Łódzkiego to grono zdolnych, młodych ludzi, którzy zdecydowali się na zdobycie kolejnego stopnia naukowego, ale przede wszystkim, którzy podjęli decyzję o rozpoczęciu kariery naukowej. Można jeszcze do nich dołączyć!

Studia doktoranckie, nazywane często studiami III stopnia, odbywają się obecnie na wszystkich 12 wydziałach Uniwersytetu Łódzkiego. Na niektórych z nich prowadzone są więcej niż jedne studia doktoranckie. Na koniec 2017 roku na Uniwersytecie Łódzkim było 1051 doktorantek i doktorantów. Większość studiów doktoranckich na UŁ trwa 8 semestrów (4 lata).

Obecnie istnieje możliwość zapisania się jeszcze na 5 różnych studiów doktoranckich startujących z początkiem nowego roku akademickiego: niestacjonarne studia doktoranckie w zakresie nauk o zarządzaniu, stacjonarne studia doktoranckie genetyki molekularnej, cytogenetyki i biofizyki medycznej, InterChemMed Interdyscyplinarne studia doktoranckie łódzkich uczelni publicznych, stacjonarne studia doktoranckie chemii, stacjonarne studia doktoranckie biochemiczno – biofizyczne. Więcej informacji uzyskać można na stronie poświęconej rejestracji na studia na UŁ.

2018-09-13 11:19:31
Kategoria: General
Napisał: ODZ

W ramach kształcenia interdyscyplinarnego w semestrze zimowym 2018/2019 zapraszamy studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego do uczestnictwa w:

  • wykładach w języku angielskim i polskim (organizatorem jest Uniwersytet Łódzki)
  • Akademii Polskiego Filmu (organizatorem jest Polski Instytut Sztuki Filmowej)

Studenci mogą uczestniczyć w zajęciach ogólnouczelnianych bezpłatnie tylko wówczas, gdy zajęcia te zostały uwzględnione w ich programach studiów. Przedmiot realizowany poza programem studiów (§ 43 Regulaminu studiów w UŁ) będzie podlegał opłacie w wysokości ustalonej w zarządzeniu Rektora UŁ. Wysokości tych opłat (mogą być różne, w zależności od wydziału, na którym dany przedmiot jest realizowany) zawarte są w zarządzeniu Rektora UŁ w sprawie zasad odpłatności za zajęcia dydaktyczne w Uniwersytecie Łódzkim.

Szczegółowe informacje: http://www.uni.lodz.pl/strona/szczegoly/zajecia-ogolnouczelniane

Rejestracja elektroniczna poprzez UsosWeb na semestr zimowy 2018/2019 trwa od 25 września do 7 października 2018 r.
Kod rejestracji: 00-P-OGOLNUCZ-Z18/19

UWAGA !!!
Zarejestrowanie się na przedmiot ogólnouczelniany w systemie UsosWeb (dotyczy to także Akademii Polskiego Filmu) powoduje, że przedmiot ten staje się dla studenta obowiązkowy i jego zaliczenie jest wymagane do zaliczenia semestru/roku.
Wszelkich zmian na listach można dokonywać najpóźniej do 15 października br.

Doktoranci nie biorą udziału w rejestracji elektronicznej.
Chęć uczestnictwa zgłaszają prowadzącemu zajęcia oraz koordynatorowi zajęć ogólnouczelnianych na wydziale, na którym prowadzony jest ten przedmiot.
Odpłatność za Akademię Polskiego Filmu ponoszą taką jak studenci.

2018-07-16 14:01:24
Kategoria: General
Napisał: tommink

Rusza dodatkowa rekrutacja na wyjazdy na studia Erasmus+ w semestrze letnim roku akademickiego 2018/19.

Zasady, formularz zgłoszeniowy i wykaz wolnych miejsc zostały podwieszone na stronie BWZ UŁ: https://bwz.uni.lodz.pl/llp-erasmus-studia/rekrutacja-201819.

Harmonogram dodatkowej rekrutacji na wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus+ na semestr letni 2018/19:

  • 10-25.09.2018 – złożenie kompletu dokumentów przez studenta na Wydziale/do Koordynatora Wydziałowego (Joanna Wibig pokój 230 lub Iwona Gajda-Pijanowska pokój 231) (dokumenty w wersji papierowej)

Wyjazdy są możliwe tylko na semestr letni 2018/19 do tych uczelni partnerskich, w których termin nominacji upływa w październiku 2018.

2018-05-07 12:31:03
Kategoria: General
Napisał: ODZ

Lubisz uprawiać sport? Chcesz aktywnie spędzać wolny czas? Trenowałeś kiedyś wyczynowo i chcesz utrzymać formę? Klub Uczelniany AZS Uniwersytetu Łódzkiego serdecznie zaprasza wszystkich chętnych na zajęcia sportowe w sekcjach, prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów i trenerów. Szczegółowe informacje dotyczące treningów znajdują się na stronie: http://azs.uni.lodz.pl/sekcje.

Chcesz sprawdzić swoją formę w rywalizacji ze studentami z całej Polski? Dołącz do reprezentacji Uniwersytetu Łódzkiego na Akademickie Mistrzostwa Polski! AMP to cykl imprez sportowych dla wszystkich studentów w kilkudziesięciu dyscyplinach, rozgrywanych w ciągu roku na terenie całego kraju. Zapraszamy na stronę internetową cyklu: https://ampy.pl/ Weź udział w zawodach akademickich w Łodzi! Jako student Uniwersytetu Łódzkiego masz możliwość startu w Akademickich Mistrzostwach Województwa Łódzkiego. Więcej na stronie AZS Łódź: http://azs.lodz.pl/akademickie-mistrzostwa-wojewodztwa-lodzkiego/ Dzięki uczestnictwu w AMWŁ i AMP możesz zdobyć punkty do stypendium rektora dla najlepszych studentów.

Wszyscy członkowie AZS mają także możliwość wzięcia udziału w cyklicznych turniejach w kręgle, siatkówkę, koszykówkę czy FIFĘ, organizowanych przez Klub Uczelniany AZS Uniwersytetu Łódzkiego.

Jeśli chcesz przeżyć świetną przygodę, organizować ogólnopolskie imprezy sportowe i turnieje dla studentów, uczestniczyć w szkoleniach i mieć swój wkład w życie sportowe na uczelni, zostań działaczem Klubu Uczelnianego AZS Uniwersytetu Łódzkiego. Skontaktuj się z nami: uniwersytet@azs.lodz.pl.

Po więcej informacji zapraszamy na naszą stronę:
http://www.azs.uni.lodz.pl oraz na profil na Facebooku:
https://www.facebook.com/KUAZSUL

2018-04-18 14:50:02
Kategoria: General
Napisał: ODZ

Informujemy, że według zarządzenia nr 84 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 19.03.2018 ustanowiono Nagrodę Studium Języków Obcych Uniwersytetu Łódzkiego dla studentów Uniwersytetu Łódzkiego studiów I-go stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, którzy w ramach lektoratu uzyskali najlepszy wynik z egzaminu z języka obcego nowożytnego.

Zasady przyznawania Nagrody, określa Regulamin Nagrody, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. W związku z powyższym uprzejmie proszę o zachęcenie studentów Państwa Wydziału do udziału w postępowaniu konkursowym nagrody SJO UŁ za bardzo dobrze zdany egzamin z języka obcego nowożytnego. Ponieważ warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego, uprzejmie proszę o umieszczenie go (z możliwością pobrania) wraz z regulaminem Konkursu i informacją skierowaną do studentów na stronie internetowej Państwa Wydziału. O nagrodę w bieżącym roku mogą ubiegać się studentki i studenci UŁ, którzy przystąpili do egzaminu w sesji zimowej lub letniej roku akademickiego 2017/2018. Informacje o konkursie są również dostępne na stronie SJO UŁ oraz na facebooku SJO.

2018-04-13 13:14:47
Kategoria: General
Napisał: ODZ

Miło nam poinformować, że interdyscyplinarny zespół naukowy pod kierunkiem prof. Jerzego Solona z IGiZG PAN, na 100-lecie polskiej geografii, przygotował nowy, zweryfikowany podział fizycznogeograficzny Polski. Z WNG UŁ w pracach nad opracowaniem udział brały dr Anna Majchrowska i dr Elżbieta Papińska z Katedry Geografii Fizycznej.

Artykuł i pliki SHP z nowym podziałem są dostępne pod adresem http://www.geographiapolonica.pl/issue/item/91_2.html oraz na lokalnie na stronie WNG:

2018-03-20 13:48:22
Kategoria: General
Napisał: ODZ

Cykl Konferencji o charakterze interdyscyplinarnym pozwalającym na wymianę doświadczeń z innych dziedzin nauki. Celem Konferencji jest integracja środowiska naukowego. Udział w Konferencji to również znakomita okazja do poszerzania własnego dorobku, a także rozwijania umiejętności prezentacyjnych w szczególności przez młodych ludzi nauki.
Konferencja w Krakowie - 18.05.2018 r.
Konferencja w Tarnowie - 14.09.2018 r.
Konferencja we Wrocławiu - 21.09.2018 r.
Konferencja w Krakowie - 14.12.2018 r.

Więcej informacji w programie konferencji (PDF).


2017-10-24 09:37:56
Kategoria: General
Napisał: ODZ

Biuro Karier UŁ umożliwia studentom ostatnich lat odbycie wysokiej jakości płatnego stażu (360 godzin) w czołowych firmach wybranych branż. Projekt „Staż na start” jest szansą dla osób, które wchodzą na ścieżkę zawodową i poszukują pierwszych zawodowych doświadczeń.
Szczegóły i zapisy na http://biurokarier.uni.lodz.pl/staz-na-start


2016-11-14 10:34:10
Kategoria: General
Napisał: retwoj

Przypominam Państwu, że w ramach posiadanej przez nasz Wydział licencji na użytkowanie programu ARCGIS istnieje możliwość darmowego skorzystania z bogatej oferty szkoleń oferowanych przez firmę ESRII.
Obecnie, aby uzyskać dostęp do szkoleń należy zgłosić to do dr Wojciech Retkiewicza (wojciech.retkiewicz@geo.uni.lodz.pl) podając w wiadomości kierunek i rok studiów oraz adres mailowy użyty przy tworzeniu Global Account podczas rejestracji programu ARCGIS.
W odpowiedzi otrzymacie Państwo zaproszenie do szkoleń ważne przez rok.

Oczekuję na zgłoszenia,
dr Wojciech Retkiewicz

2013-04-09 11:36:11
Kategoria: General
Napisał: ODZ

Strony jednostek Wydziału Nauk Geograficznych UŁ, jak wiele innych używają ciasteczek m.in. w celu dostosowania wyświetlanych treści do Twoich potrzeb. Korzystając ze stron wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej informacji, na stronie Uniwersytetu Łódzkiego.