Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring Climatology
2018-10-31 09:51:12
Kategoria: General
Napisał: ODZ

Uprzejmie informujemy, że na Uczelnianej Platformie Zdalnego Kształcenia e-Campus zostały umieszczone kursy internetowe dla przedmiotu "Szkolenie z BHP w Uniwersytecie Łódzkim" (Course of OSH in University of Lodz) oraz "Prawo autorskie" (Training course in copyright 2018).

Powyższe szkolenia są obowiązkowe dla wszystkich Studentów rozpoczynających naukę na I roku studiów.

2018-10-31 09:38:24
Kategoria: General
Napisał: ODZ

Wzorem lat ubiegłych Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego udostępnia na platformie e-learningowej UŁ obowiązkowy kurs z przysposobienia bibliotecznego dla Studentów I roku studiów licencjackich i inżynierskich.

Celem zajęć jest szczegółowe zapoznanie Studentów z regułami korzystania ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej oraz przećwiczenie umiejętności związanych z wyszukiwaniem materiałów zarówno w tradycyjnych zbiorach drukowanych, jak i w szerokiej kolekcji elektronicznych naukowych baz danych.

Szczegółowe informacje o szkoleniu na stronie: http://www.lib.uni.lodz.pl/?idx=pomoc#szkolenia.

2018-10-19 14:04:37
Kategoria: General
Napisał: mturczyn

Informujemy o obowiązkowym przystąpieniu do testów diagnostycznych przygotowanych przez Studium Języków Obcych. Testy z języków nowożytnych są skierowane do Studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich.

Studenci i studentki I roku studiów stacjonarnych Wydziału Nauk Geograficznych UŁ, kierunki: gospodarka przestrzenna, geografia, turystyka i rekreacja, geoinformacja, geomonitoring dnia 2.04.2012 r. weszła w życiu uchwała Senatu Uniwersytetu Łódzkiego nr 458 w sprawie: Zasad osiągania przez studentów Uniwersytetu Łódzkiego efektów kształcenia w zakresie znajomości i umiejętności posługiwania się nowożytnym językiem obcym. W związku z powyższym serdecznie zapraszamy na spotkanie z przedstawicielem Studium Języków Obcych Uniwersytetu Łódzkiego. Tematem spotkania będą zasady organizacji lektoratów języków obcych na Wydziale Nauk Geograficznych oraz omówienie obowiązkowego testu określającego poziom znajomości wskazanego języka nowożytnego.
Stacjonarne studia I stopnia do wyboru:
12 listopada 2018 r. (poniedziałek) w godz. 16.00 – 18.00 (nowa aula im. S.Liszewskiego)
16 listopada 2018 r. (piątek) w godz. 14.00 – 16.00 (nowa aula im. S. Liszewskiego)