Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring Studia regionalne Climatology
2015-11-26 11:54:45
Kategoria: General
Napisał: patryk
Zakład Geografii Politycznej w Katedrze Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych UŁ tradycyjnie już organizuje w dniach 14–16 września 2016 r. kolejną XV Międzynarodową „Łódzką” Konferencję z Geografii Politycznej na temat:
Pogranicza narodów i narody pograniczy
(Borderlands of nations, nations of borderlands)

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy do pobrania tutaj.
2015-11-24 19:42:01
Kategoria: General
Napisał: patryk
Zapraszamy do wzięcia udziału w Dniu Otwartym w NORDEA - 3 grudnia 2015 r.
Więcej informacji na stronie:
http://mlodziwlodzi.pl/poznaj-lodzkich-pracodawcow-zaprasza-nordea-operations-centre
2015-11-24 19:36:12
Kategoria: General
Napisał: patryk
Wszystkich miłośników śpiewu, muzyki i tańca serdecznie zapraszamy na Koncert Andrzejkowy, który odbędzie się już 30 listopada (poniedziałek) na Wydziale Filologicznym.

Zaśpiewa dla Państwa Chór Uniwersytetu Łódzkiego, zagra Zespół Muzyki Narodów Słowiańskich UŁ „Bałałajki”, a zatańczy Akademicki Zespół Pieśni i Tańca UŁ „Kujon”.

Serdecznie zapraszamy!
Wstęp wolny!
30 listopada 2015 r. Godz. 19:00
Wydział Filologiczny UŁ
ul. Pomorska 171/173
Więcej informacji o organizatorach:
www.balalajki.com www.kujon.uni.lodz.pl www.chorakademicki.uni.lodz.pl
2015-11-19 21:09:41
Kategoria: General
Napisał: patryk
Już 6. grudnia odbędzie się 7. edycja Akademickiego Turnieju Szachowego. Udział będą mogli wziąć wszyscy studenci i pracownicy naukowi UŁ, Uniwersytetu Medycznego oraz Politechniki Łódzkiej. Szczególnie serdecznie zapraszamy miłośników królewskiej gry z WNG UŁ. Zgłoszenia na turniej prosimy wysyłać na adres mailowy: szachwpia@gmail.com do 30. listopada br.

VII Akademicki Turniej Szachowy jest corocznym wydarzeniem, które elektryzuje wszystkich akademickich entuzjastów królewskiej gry. Z roku na rok turniej cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród łódzkich studentów i pracowników naukowych. Podczas zeszłorocznej edycji przy szachownicach spotkało się blisko 50 graczy. Turniej ma charakter otwarty i bezpłatny (brak wpisowego).

Więcej szczegółów na stronach:
www.wpia.uni.lodz.pl/ats
https://www.facebook.com/events/618444244960274

2015-11-17 08:54:29
Kategoria: General
Napisał: patryk
Zapraszamy do udziału w Konferencji Naukowej Pociąg do Bułgarii organizowanej przez Studenckie Koło Naukowe Serbistów działające przy Uniwersytecie Wrocławskim.

Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa z cyklu Pociąg do Bałkanów, która będzie mieć miejsce w dniu 14 grudnia 2015 r. we Wrocławiu.

Więcej informacji:
Informator w formacie PDF
2015-11-02 13:48:04
Kategoria: General
Napisał: tommink

W ramach inicjatywy Uniwersytet Otwarty Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społeczności akademickiej i od dnia 8 listopada 2015 r. będzie otwarta również w niedziele, w godz. 9.00-14.00.

Agendy Biblioteki Głównej otwarte w niedziele: Wolny Dostęp, Czytelnia Historyczna, Informatorium.

Usługi oferowane w niedziele: udostępnianie księgozbioru w Wolnym Dostępie i Czytelni Historycznej, wypożyczanie księgozbioru z Wolnego Dostępu i Czytelni Historycznej za pomocą urządzeń Selfcheck, udostępnianie zbiorów magazynowych i czasopism bieżących na miejscu pod warunkiem wcześniejszego zamówienia.

2015-10-30 13:54:12
Kategoria: General
Napisał: patryk
Na podstawie decyzji Komisji Dydaktycznej z dnia 08 maja 2014 r. test diagnostyczny od roku akademickiego 2014/2015 jest testem obowiązkowym dla wszystkich studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich.

Realizując postanowienia ustawy , wzorem lat ubiegłych, Studium Języków Obcych organizuje test diagnostyczny z sześciu języków nowożytnych , który będzie dostępny na uniwersyteckiej platformie do zdalnego nauczania od 15 listopada 2015 r. do 15 stycznia 2016 r.

2015-10-23 13:04:41
Kategoria: General
Napisał: patryk
2015-05-29 11:11:21
Kategoria: General
Napisał: patryk

W ramach projektu digitalizacji map geograficznych ze zbiorów Biblioteki Geograficznej WNG UŁ została utworzona:

Biblioteka Cyfrowa Wydziału Nauk Geograficznych UŁ
http://bc.geo.uni.lodz.pl


Zapraszamy do korzystania z udostępnionych pozycji:

 1. Mapa Hydrogeologiczna Polski
 2. Potencjalna Roślinność Naturalna Polski
 3. Przeglądowa Mapa Geomorfologiczna Polski
 4. Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski


Wszystkie zasoby biblioteki cyfrowej są dostępne tylko z lokalnej sieci komputerowej Wydziału. Dostęp do map spoza Wydziału jest zablokowany ze względu na wiążace je prawa autorskie i zasady udostępniania zbiorów.

2015-04-20 12:04:03
Kategoria: General
Napisał: tommink

Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza wszystkich uczniów i studentów do udziału w czwartej już edycji Konkursu Fotograficznego „Geografia – proces, forma, obiekt”. Wakacyjne wyjazdy, rodzinne spacery, czy nawet ćwiczenia terenowe stanowią doskonałą okazję do zyskania nowych doświadczeń – w tym fotograficznych. Warto podzielić się nimi z innymi nie tylko na portalach społecznościowych. Regulamin konkursu i karta zgłoszeniowa zostały dołączone w oddzielnych plikach (regulamin, karta zgłoszeniowa). Konkurs honorowym patronatem objął Dziekan Wydziału Nauk Geograficznych – prof. dr hab. Tadeusz Marszał.

Najlepsze prace zostaną nagrodzone i następnie przedstawione na wystawie organizowanej w ramach Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki na wiosnę 2016. Każde zdjęcie będzie opatrzone nazwiskiem autora i nazwą szkoły (uczelni), do której uczęszcza. Dodatkowo wszystkie nagrodzone lub tylko wyróżnione prezentacją na wystawie zdjęcia zostaną zamieszczone na stronie internetowej Wydziału Nauk Geograficznych (zakończona edycja Konkursu). Uczestnicy konkursu nie ponoszą żadnych wydatków związanych ze zgłaszaniem zdjęć, nagrodami czy prezentacją najlepszych dzieł na wystawie.

Zachęcamy do zapoznania się z sugestiami Jury zaproponowanymi po zakończeniu trzeciej edycji konkursu (http://www.geo.uni.lodz.pl/sugestie-jury-2015). Uwagi te z jednej strony uzasadniają wybory dokonane przez Jury, a z drugiej strony mają stanowić wskazówkę dla uczestników kolejnych edycji konkursu.

Komitet Organizacyjny Konkursu
dr Piotr Czubla i dr hab. Joanna Petera-Zganiacz

2015-04-09 13:40:51
Kategoria: General
Napisał: patryk

Wydział Nauk Geograficznych pozyskał licencję na oprogramowanie Statistica w ramach licencji SITE dla wszystkich Pracowników i Studentów naszego Wydziału. Więcej informacji na podstronie: statistica

2015-03-06 08:54:39
Kategoria: General
Napisał: patryk

Uprzejmie prosimy o rozważenie możliwości złożenia w Archiwum i Muzeum UŁ materiałów (akt, korespondencji, dyplomów, fotografii, medali, osobistych pamiątek itp.) powstałych w wyniku Państwa działalności naukowej, zawodowej, organizacyjnej lub innej. Wzbogacą one zasób Archiwum i Muzeum oraz umożliwią szerokie dokumentowanie dziejów Uczelni i osób z nią związanych. W przypadku posiadania fotografii – prosimy o udostępnienie ich tylko do zeskanowania (oryginały otrzymają Państwo z powrotem).

Przechowywana w Archiwum i Muzeum UŁ dokumentacja, w znacznej większości, ma charakter urzędowy. Cennym uzupełnieniem są zbiory prywatne (spuścizny). Posiadają one dużą wartość dla różnego rodzaju badań naukowych i często są niedoceniane przez samych ich twórców. Materiały osobiste pracowników, bądź osób związanych z Uczelnią, zaczęto gromadzić w Archiwum UŁ od roku 1989. Posiadamy w naszych zbiorach prawie 30 spuścizn. Innym bardzo ważnym materiałem są wywiady i wspomnienia osób związanych z Uniwersytetem. W przypadku powierzenia przez Państwa naszej jednostce materiałów osobistych, zobowiązujemy się do przestrzegania przyjętych na siebie warunków postawionych w formie umowy z ofiarodawcą. Będziemy bardzo wdzięczni za wszelkie informacje dotyczące możliwości przekazania nam Państwa spuścizny w formie daru lub depozytu. Jeżeli mają Państwo pytania lub są zainteresowani przekazaniem materiałów, prosimy o kontakt:


Archiwum i Muzeum Uniwersytetu Łódzkiego
ul. Pomorska 149/153, 90-236 Łódź;
tel. (0-42) 635-57-26; tel. (0-42) 635-53-69
e-mail: archiwum@uni.lodz.pl lub dararch@uni.lodz.pl
2014-11-19 10:15:30
Kategoria: General
Napisał: patryk

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 12 listopada 2014 r. w wieku 80 lat zmarł śp. dr JAN ZIOMEK.

Był założycielem i wieloletnim kierownikiem Muzeum Geologicznego, prawdziwym miłośnikiem świata minerałów, zakochanym w Sudetach i Górach Świętokrzyskich, ćwiczeniach terenowych oraz mapach geologicznych. Dał się poznać jako wybitny nauczyciel akademicki i wychowawca wielu pokoleń studentów Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi oraz Wydziału Nauk Geograficznych.

2014-08-22 14:56:34
Kategoria: General
Napisał: tommink

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 6 sierpnia 2014 r. zmarł
śp. Profesor dr hab. MARIUSZ KULESZA
nauczyciel akademicki o uznanym dorobku naukowym,ceniony wychowawca wielu pokoleń geografów, twórca i kierownik Zakładu Geografii Historycznej i Dziedzictwa Kulturowego, kierownik Katedry Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych

2014-03-05 13:22:07
Kategoria: General
Napisał: retwoj

Pragnę poinformować, że w ramach posiadanej licencji ArcGIS SITE istnieje możliwość skorzystania z szerokiej oferty kursów udostępnionych przez firmę ESRI.
Obok darmowych szkoleń, dostępnych dla wszystkich zainteresowanych, Pracownicy i Studenci naszego Wydziału mogą uczestniczyć także w kursach e-learningowych, które normalnie są odpłatne.
Zachęcam do zapoznania się z listą dostępnych kursów.
Osoby zainteresowane udziałem w wybranym szkoleniu proszone są o kontakt mailowy.

dr Wojciech Retkiewicz
Administrator Licencji ArcGIS na Wydziale Nauk Geograficznych UŁ

2013-12-16 14:39:19
Kategoria: General
Napisał: patryk

Informujemy, że Pracownia Technik Komputerowych i Graficznych UŁ udostępniła Formularz licencji ArcGIS dla WNG. Dzięki niemu możliwe będzie pozyskanie rocznej licencji dla programu ArcGIS (dla Pracowników i Studentów WNG).

Formularz dostępny w dziale Inne » ArcGIS-SITE dla WNG » Formularz licencji:
http://www.geo.uni.lodz.pl/formularz-licencji

Otrzymany indywidualny klucz ArcGIS z formularza licencji należy zautoryzować na stronie ESRI:
http://www.esri.com/landing-pages/software/arcgis/arcgis-desktop-student-trial.
Po pomyślnej weryfikacji klucza, wyświetlą się dostępne pakiety ArcGIS Desktop do pobrania.

2013-12-04 10:45:41
Kategoria: General
Napisał: patryk

Wydział Nauk Geograficznych pozyskał dostęp do oprogramowania ArcGIS firmy ESRI na licencji "SITE" dla edukacji. Dzięki temu możliwe jest pozyskanie i używanie tego programu na komputerach służbowych i osobistych przez Pracowników i Studentów WNG.

Więcej informacji w zakładce Inne » Oprogramowanie » ArcGIS-SITE dla WNG:
http://www.geo.uni.lodz.pl/arcgis-site-dla-wng

2013-04-30 08:23:24
Kategoria: General
Napisał: patryk

Na Wydziale Nauk Geograficznych UŁ udostępniona jest bezprzewodowa sieć komputerowa
z dostępem do internetu, dla studentów oraz pracowników WNG.
Pierwszy punkt dostępowy umiejscowiony został na parterze w budynku od strony ulicy Kopcińskiego (Collegium Geographicum).

Autoryzacja:
Aby połączyć się z siecią "WNG.wifi" należy podać hasło: geografia.
Przy próbie otwarcia witryny w przeglądarce internetowej nastąpi przekierowanie do strony logowania.
Należy podać swoje imię i nazwisko bez polskich znaków,
używając kropki między imieniem a nazwiskiem. Np.: bartlomiej.blaszczyk, joanna.dwoch.nazwisk.
Hasłem jest numer PESEL.

Zabezpieczenia:

 • Lokalny ruch sieci bezprzewodowej zabezpieczony jest protokołem WPA2
 • Logowanie do internetu wykorzystuje Certyfikat SSL (protokół https)
 • Sieć WNG.wifi objęta jest ochroną zapory sieciowej typu Firewall.
   Możliwe jest nawiązywanie połączeń wyłącznie poprzez wymienione porty:
   80,8080-8082(HTTP), 443(HTTPS), 143(IMAP), 110(POP3), 53(DNS), 8074(GaduGadu).

 • Zapraszamy do korzystania.
  Pracownia Technik Komputerowych i Graficznych WNG UŁ.

  2013-04-09 11:36:11
  Kategoria: General
  Napisał: patryk

  Strony jednostek Wydziału Nauk Geograficznych UŁ, jak wiele innych używają ciasteczek m.in. w celu dostosowania wyświetlanych treści do Twoich potrzeb. Korzystając ze stron wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
  Więcej informacji, na stronie Uniwersytetu Łódzkiego.

  2012-11-05 14:53:52
  Kategoria: General
  Napisał: tommink

  Fundacja Akcelerator Technologii UŁ prowadzi na Uniwersytecie Łódzkim Inkubator Przedsiębiorczości otwarty dla studentów Uniwersytetu Łódzkiego.

  Fundacja pomaga studentom, którzy chcą założyć własną firmę w ocenie potencjału pomysłu na biznes, w przygotowaniu planu działania i w wejściu na rynek.

  Szczegółowe informacje na stronie Fundacji: ciat.uni.lodz.pl.

  2012-10-17 15:59:41
  Kategoria: General
  Napisał: tommink

  Zapraszamy do deponowania materiałów w Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego.

  Banner Repozytorium
  2012-10-03 12:00:17
  Kategoria: General
  Napisał: tommink

  Zapraszamy (zwłaszcza studentów I roku) do zapoznania się z zasadami korzystania z Biblioteki Geograficznej.

  2010-04-28 11:34:04
  Kategoria: General
  Napisał: tommink

  Informujemy, że studenci Wydziału Nauk Geograficznych winni wnosić opłaty za legitymacje, indeksy i dyplomy na rachunek bankowy:

  WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH
  UNIWERSYTET ŁÓDZKI
  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA II O/ŁÓDŹ
  88 1240 3028 1111 0010 2942 8031