Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring
2018-11-13 09:17:21
Kategoria: General
Napisał: ODZ

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UŁ organizuje zajęcia dla Studentów pod hasłem "Sportowe piątki".

Darmowe zajęcia sportowe dla Studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz Studentów zagranicznych z wymiany studenckiej odbywają się w piątki:
na salach siłowni damskiej i męskiej w godz. 19:00 - 20:30
na hali sportowej w godz. 20:30 - 22:00
Chcących uczestniczyć w tych zajęciach obowiązuje członkostwo w KU AZS. Legitymację członkowską należy okazać w szatni oraz prowadzącym zajęcia pracownikom. Aby wyrobić legitymację, należy odwiedzić stronę AZS Łódź - www.azs.lodz.pl i tam odszukać instrukcję co należy uczynić, aby stać się posiadaczem legitymacji. Koszt wyrobienia legitymacji – 75,00 zł (ubezpieczenie podstawowe).

2018-11-07 15:02:09
Kategoria: General
Napisał: tommink

Rozpoczęła się rekrutacja do Programu Mobilności Studentów i Doktorantów MOST na semestr letni 2018/2019.

Wszystkich strudentów Wydziału Nauk Geograficznych zachęcamy do udziału w programie.

Więcej informacji na Facebooku i na stronie programu.

2018-11-05 18:14:50
Kategoria: General
Napisał: ODZ

Konkurs adresowany jest do studentów zainteresowanych prowadzeniem samodzielnych projektów naukowych. Studenckie Granty Badawcze pozwalają wykorzystać wiedzę i rozwinąć praktyczne umiejętności zdobyte podczas nauki na Uniwersytecie Łódzkim.

Realizacja własnego projektu badawczego pozwala nie tylko pogłębić zainteresowania naukowe, ale również daje konkretne narzędzia, które mogą być wykorzystane w planowanej karierze zawodowej.

Maksymalna kwota finansowania, o jaką można się ubiegać, to 3 500 zł. Może być ona przeznaczona m.in. na zakup odczynników chemicznych i preparatów biologicznych, pokrycie kosztów kwerend naukowych w Polsce i zagranicą oraz publikację wyników badań.

Obowiązkowe szkolenia wprowadzające w zasady konkursu będą trwały do 24 listopada. Więcej informacji na stronie Studenckich Grantów Badawczych. Zapraszamy do udziału w konkursie!

2018-10-31 09:51:12
Kategoria: General
Napisał: ODZ

Uprzejmie informujemy, że na Uczelnianej Platformie Zdalnego Kształcenia e-Campus zostały umieszczone kursy internetowe dla przedmiotu "Szkolenie z BHP w Uniwersytecie Łódzkim" (Course of OSH in University of Lodz) oraz "Prawo autorskie" (Training course in copyright 2018).

Powyższe szkolenia są obowiązkowe dla wszystkich Studentów rozpoczynających naukę na I roku studiów.

2018-10-31 09:38:24
Kategoria: General
Napisał: ODZ

Wzorem lat ubiegłych Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego udostępnia na platformie e-learningowej UŁ obowiązkowy kurs z przysposobienia bibliotecznego dla Studentów I roku studiów licencjackich i inżynierskich.

Celem zajęć jest szczegółowe zapoznanie Studentów z regułami korzystania ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej oraz przećwiczenie umiejętności związanych z wyszukiwaniem materiałów zarówno w tradycyjnych zbiorach drukowanych, jak i w szerokiej kolekcji elektronicznych naukowych baz danych.

Szczegółowe informacje o szkoleniu na stronie: http://www.lib.uni.lodz.pl/?idx=pomoc#szkolenia.

2018-10-19 14:04:37
Kategoria: General
Napisał: mturczyn

Informujemy o obowiązkowym przystąpieniu do testów diagnostycznych przygotowanych przez Studium Języków Obcych. Testy z języków nowożytnych są skierowane do Studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich.

Studenci i studentki I roku studiów stacjonarnych Wydziału Nauk Geograficznych UŁ, kierunki: gospodarka przestrzenna, geografia, turystyka i rekreacja, geoinformacja, geomonitoring dnia 2.04.2012 r. weszła w życiu uchwała Senatu Uniwersytetu Łódzkiego nr 458 w sprawie: Zasad osiągania przez studentów Uniwersytetu Łódzkiego efektów kształcenia w zakresie znajomości i umiejętności posługiwania się nowożytnym językiem obcym. W związku z powyższym serdecznie zapraszamy na spotkanie z przedstawicielem Studium Języków Obcych Uniwersytetu Łódzkiego. Tematem spotkania będą zasady organizacji lektoratów języków obcych na Wydziale Nauk Geograficznych oraz omówienie obowiązkowego testu określającego poziom znajomości wskazanego języka nowożytnego.
Stacjonarne studia I stopnia do wyboru:
16 listopada 2018 r. (piątek) w godz. 14.00 – 16.00 (nowa aula im. S. Liszewskiego)
19 listopada 2018 r. (poniedziałek) w godz. 16.00 – 18.00 (nowa aula im. S.Liszewskiego)

2018-10-17 10:02:57
Kategoria: General
Napisał: ODZ

2018-10-09 13:52:57
Kategoria: General
Napisał: ODZ

Jak co roku przedstawiamy propozycję ubezpieczenia NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków) dla studentów, doktorantów i pracowników UŁ. W roku akademickim 2018/2019 ubezpieczycielem w tym zakresie ponownie został PZU S.A. W przypadku studentów i doktorantów roczna składka ubezpieczenia pozostała na poziomie z zeszłego roku (67 zł), natomiast w przypadku pracowników istnieje możliwość wyboru jednego z trzech wariantów ubezpieczenia: za 125 zł, 65 zł lub 45 zł (szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych wariantów znajdują się na stronie http://www.nnw-studentow.pl)

Ubezpieczenie można zawrzeć:

  • w przypadku studentów i doktorantów – wyłącznie poprzez stronę internetową : www.nnw-studentow.pl i opłacenie wniosku do dnia 15.12.2018r. (wówczas ubezpieczenie zawarte jest na cały rok akademicki),
  • w przypadku pracowników - albo poprzez stronę internetową www.nnw-studentow.pl i opłacenie wniosku do dnia 15.12.2018r. albo przez zgłoszenie się do Działu Płac UŁ i zadeklarowanie do dnia 16 listopada br. chęci zawarcia ubezpieczenia i potrącenia składki z wynagrodzenia (w obydwu tych przypadkach ubezpieczenie również zawarte jest na cały rok akademicki).
Ponadto dla doktorantów i nauczycieli akademickich przewidziano możliwość dodatkowego ubezpieczenia się w zakresie OC z tytułu wykonywania działalności dydaktycznej (składka 5 zł).

Ewentualne pytania związane z ubezpieczeniem prosimy kierować do Zastępcy Kanclerza UŁ Jarosława Grabarczyka (tel. 42 635-40-10, 635-40-20).

2018-10-03 12:53:31
Kategoria: General
Napisał: ODZ

Studenckie Granty Badawcze 2019 – III edycja już niebawem!

Konkurs adresowany jest do studentów zainteresowanych prowadzeniem samodzielnych projektów naukowych. Studenckie Granty Badawcze pozwalają wykorzystać wiedzę i rozwinąć praktyczne umiejętności zdobyte podczas nauki na Uniwersytecie Łódzkim. Realizacja własnego projektu badawczego pozwala nie tylko pogłębić zainteresowania naukowe, ale również daje konkretne narzędzia, które mogą być wykorzystane w planowanej karierze zawodowej.

Maksymalna kwota finansowania, o jaką można się ubiegać, to 3 500 zł. Może być ona przeznaczona m.in. na zakup odczynników chemicznych i preparatów biologicznych, pokrycie kosztów kwerend naukowych w Polsce i zagranicą oraz publikację wyników badań.

Pierwsze szkolenia zaczynają się już 16 października i będą trwały do 24 listopada. Więcej informacji na stronie Studenckich Grantów Badawczych. Zapraszamy do udziału w konkursie!

2018-09-25 09:43:18
Kategoria: General
Napisał: ODZ

Uprzejmie informujemy, że na Wydziale Nauk Geograficznych UŁ został wdrożony system Eduroam. Pozwala on na uzyskanie dostępu do sieci bezprzewodowej w każdej instytucji na świecie uczestniczącej w projekcie.

Oznacza to, że nastąpiła zmiana w sposobie łączenia się z wydziałową siecią bezprzewodową z dostępem do Internetu. Aby połączyć się z siecią "eduroam" należy posłużyć się poświadczeniami Active Directory (AD).

Dla Pracowników UŁ będzie to imie.nazwisko@geo.uni.lodz.pl i swoje hasło. Studenci UŁ używają swojej domeny studenckiej, czyli imie.nazwisko@unilodz.eu. Dodatkowo zwiększyliśmy zasięg sieci poprzez montaż dodatkowych anten, również na zewnątrz (ogród skalny i dziedziniec Collegium Geographicum). Więcej informacji na stronie: http://www.geo.uni.lodz.pl/siec-wng-wifi

Osoby nieposiadające konta w AD zachęcamy do aktywacji konta studenckiego, powoduje to jednocześnie zmianę sposobu logowania do systemu USOS. Identyfikatorem stanie się wtedy login AD, a nie nr PESEL.

2018-04-13 13:14:47
Kategoria: General
Napisał: ODZ

Miło nam poinformować, że interdyscyplinarny zespół naukowy pod kierunkiem prof. Jerzego Solona z IGiZG PAN, na 100-lecie polskiej geografii, przygotował nowy, zweryfikowany podział fizycznogeograficzny Polski. Z WNG UŁ w pracach nad opracowaniem udział brały dr Anna Majchrowska i dr Elżbieta Papińska z Katedry Geografii Fizycznej.

Artykuł i pliki SHP z nowym podziałem są dostępne pod adresem http://www.geographiapolonica.pl/issue/item/91_2.html oraz na lokalnie na stronie WNG:

2018-03-20 13:48:22
Kategoria: General
Napisał: ODZ

Cykl Konferencji o charakterze interdyscyplinarnym pozwalającym na wymianę doświadczeń z innych dziedzin nauki. Celem Konferencji jest integracja środowiska naukowego. Udział w Konferencji to również znakomita okazja do poszerzania własnego dorobku, a także rozwijania umiejętności prezentacyjnych w szczególności przez młodych ludzi nauki.
Konferencja w Krakowie - 18.05.2018 r.
Konferencja w Tarnowie - 14.09.2018 r.
Konferencja we Wrocławiu - 21.09.2018 r.
Konferencja w Krakowie - 14.12.2018 r.

Więcej informacji w programie konferencji (PDF).


2017-10-24 09:37:56
Kategoria: General
Napisał: ODZ

Biuro Karier UŁ umożliwia studentom ostatnich lat odbycie wysokiej jakości płatnego stażu (360 godzin) w czołowych firmach wybranych branż. Projekt „Staż na start” jest szansą dla osób, które wchodzą na ścieżkę zawodową i poszukują pierwszych zawodowych doświadczeń.
Szczegóły i zapisy na http://biurokarier.uni.lodz.pl/staz-na-start


2016-11-14 10:34:10
Kategoria: General
Napisał: retwoj

Przypominam Państwu, że w ramach posiadanej przez nasz Wydział licencji na użytkowanie programu ARCGIS istnieje możliwość darmowego skorzystania z bogatej oferty szkoleń oferowanych przez firmę ESRII.
Obecnie, aby uzyskać dostęp do szkoleń należy zgłosić to do dr Wojciech Retkiewicza (wojciech.retkiewicz@geo.uni.lodz.pl) podając w wiadomości kierunek i rok studiów oraz adres mailowy użyty przy tworzeniu Global Account podczas rejestracji programu ARCGIS.
W odpowiedzi otrzymacie Państwo zaproszenie do szkoleń ważne przez rok.

Oczekuję na zgłoszenia,
dr Wojciech Retkiewicz

2013-04-09 11:36:11
Kategoria: General
Napisał: ODZ

Strony jednostek Wydziału Nauk Geograficznych UŁ, jak wiele innych używają ciasteczek m.in. w celu dostosowania wyświetlanych treści do Twoich potrzeb. Korzystając ze stron wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej informacji, na stronie Uniwersytetu Łódzkiego.