Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring
2019-10-01 23:59:59
Kategoria: General
Napisał: anowak

Uruchamiamy nowy kierunek studiów - Planowanie i organizacja przestrzeni

2018-12-07 12:55:12
Kategoria: General
Napisał: ODZ

W imieniu Komitetu organizacyjnego serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Problemy i wyzwania geografii komunikacji”, która odbędzie się w dniach 9-10 maja 2019 r. na Uniwersytecie Łódzkim.

2018-12-07 12:55:12
Kategoria: General
Napisał: ODZ

W imieniu Komitetu organizacyjnego serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Problemy i wyzwania geografii komunikacji”, która odbędzie się w dniach 9-10 maja 2019 r. na Uniwersytecie Łódzkim.

2018-11-27 09:34:21
Kategoria: General
Napisał: ODZ

Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza na cykl otwartych wykładów, dzięki którym poszerzysz i uaktualnisz swoją wiedzę geograficzną.

Wykłady odbywać się będą w środy w godzinach 17.00-19.00, w auli im. Prof. Stanisława Liszewskiego, WNG UŁ, ul. Kopcińskiego 31.

Program wykładów

2018-11-26 09:09:21
Kategoria: General
Napisał: ODZ

Biuro Karier UŁ umożliwia studentom ostatnich lat odbycie wysokiej jakości płatnego stażu (360 godzin) w czołowych firmach wybranych branż. Projekt „Staż na start” jest szansą dla osób, które wchodzą na ścieżkę zawodową i poszukują pierwszych zawodowych doświadczeń. Jest jeszcze 18 miejsc dla studentów II roku dla kierunku gospodarka przestrzenna studia II stopnia z Wydziału Nauk Geograficznych. Staż jest płatny.

Szczegóły i zapisy na http://biurokarier.uni.lodz.pl/staz-na-start Informacji udziela także prodziekan Wydziału Nauk Geograficznych ds. kierunku gospodarka przestrzenna.

2018-11-21 15:01:49
Kategoria: General
Napisał: ODZ

Uwaga Studenci I roku,

Realizując postanowienia uchwały Senatu Uniwersytetu Łódzkiego nr 458 w sprawie zasad osiągania przez studentów Uniwersytetu Łódzkiego efektów kształcenia w zakresie znajomości i umiejętności posługiwania się nowożytnym językiem obcym, Studium Języków Obcych udostępnia Państwu testy diagnostyczne z sześciu języków nowożytnych (angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego, włoskiego, hiszpańskiego). Celem testów jest określenie Państwa kompetencji językowych i przypisanie Państwa do właściwych grup na lektoratach z języka obcego. Test jest obowiązkowy dla wszystkich studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych stopnia.

Test dostępny jest na platformie https://moodle.uni.lodz.pl/ w terminie od 5 listopada 2018 r. do 7 stycznia 2019 r.: https://moodle.uni.lodz.pl/mod/forum/discuss.php?d=11226

Wydrukowaną i wypełnioną deklaracje językową z zaznaczeniem poziomu języka należy złożyć w dziekanacie do dnia 15.01.2019 r.

2018-11-13 09:17:21
Kategoria: General
Napisał: ODZ

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UŁ organizuje zajęcia dla Studentów pod hasłem "Sportowe piątki".

Darmowe zajęcia sportowe dla Studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz Studentów zagranicznych z wymiany studenckiej odbywają się w piątki:
na salach siłowni damskiej i męskiej w godz. 19:00 - 20:30
na hali sportowej w godz. 20:30 - 22:00
Chcących uczestniczyć w tych zajęciach obowiązuje członkostwo w KU AZS. Legitymację członkowską należy okazać w szatni oraz prowadzącym zajęcia pracownikom. Aby wyrobić legitymację, należy odwiedzić stronę AZS Łódź - www.azs.lodz.pl i tam odszukać instrukcję co należy uczynić, aby stać się posiadaczem legitymacji. Koszt wyrobienia legitymacji – 75,00 zł (ubezpieczenie podstawowe).

2018-11-07 15:02:09
Kategoria: General
Napisał: tommink

Rozpoczęła się rekrutacja do Programu Mobilności Studentów i Doktorantów MOST na semestr letni 2018/2019.

Wszystkich strudentów Wydziału Nauk Geograficznych zachęcamy do udziału w programie.

Więcej informacji na Facebooku i na stronie programu.

2018-10-31 09:51:12
Kategoria: General
Napisał: ODZ

Uprzejmie informujemy, że na Uczelnianej Platformie Zdalnego Kształcenia e-Campus zostały umieszczone kursy internetowe dla przedmiotu "Szkolenie z BHP w Uniwersytecie Łódzkim" (Course of OSH in University of Lodz) oraz "Prawo autorskie" (Training course in copyright 2018).

Powyższe szkolenia są obowiązkowe dla wszystkich Studentów rozpoczynających naukę na I roku studiów.

2018-10-31 09:38:24
Kategoria: General
Napisał: ODZ

Wzorem lat ubiegłych Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego udostępnia na platformie e-learningowej UŁ obowiązkowy kurs z przysposobienia bibliotecznego dla Studentów I roku studiów licencjackich i inżynierskich.

Celem zajęć jest szczegółowe zapoznanie Studentów z regułami korzystania ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej oraz przećwiczenie umiejętności związanych z wyszukiwaniem materiałów zarówno w tradycyjnych zbiorach drukowanych, jak i w szerokiej kolekcji elektronicznych naukowych baz danych.

Szczegółowe informacje o szkoleniu na stronie: http://www.lib.uni.lodz.pl/?idx=pomoc#szkolenia.

2018-10-09 13:52:57
Kategoria: General
Napisał: ODZ

Jak co roku przedstawiamy propozycję ubezpieczenia NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków) dla studentów, doktorantów i pracowników UŁ. W roku akademickim 2018/2019 ubezpieczycielem w tym zakresie ponownie został PZU S.A. W przypadku studentów i doktorantów roczna składka ubezpieczenia pozostała na poziomie z zeszłego roku (67 zł), natomiast w przypadku pracowników istnieje możliwość wyboru jednego z trzech wariantów ubezpieczenia: za 125 zł, 65 zł lub 45 zł (szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych wariantów znajdują się na stronie http://www.nnw-studentow.pl)

Ubezpieczenie można zawrzeć:

  • w przypadku studentów i doktorantów – wyłącznie poprzez stronę internetową : www.nnw-studentow.pl i opłacenie wniosku do dnia 15.12.2018r. (wówczas ubezpieczenie zawarte jest na cały rok akademicki),
  • w przypadku pracowników - albo poprzez stronę internetową www.nnw-studentow.pl i opłacenie wniosku do dnia 15.12.2018r. albo przez zgłoszenie się do Działu Płac UŁ i zadeklarowanie do dnia 16 listopada br. chęci zawarcia ubezpieczenia i potrącenia składki z wynagrodzenia (w obydwu tych przypadkach ubezpieczenie również zawarte jest na cały rok akademicki).
Ponadto dla doktorantów i nauczycieli akademickich przewidziano możliwość dodatkowego ubezpieczenia się w zakresie OC z tytułu wykonywania działalności dydaktycznej (składka 5 zł).

Ewentualne pytania związane z ubezpieczeniem prosimy kierować do Zastępcy Kanclerza UŁ Jarosława Grabarczyka (tel. 42 635-40-10, 635-40-20).

2018-09-25 09:43:18
Kategoria: General
Napisał: ODZ

Uprzejmie informujemy, że na Wydziale Nauk Geograficznych UŁ został wdrożony system Eduroam. Pozwala on na uzyskanie dostępu do sieci bezprzewodowej w każdej instytucji na świecie uczestniczącej w projekcie.

Oznacza to, że nastąpiła zmiana w sposobie łączenia się z wydziałową siecią bezprzewodową z dostępem do Internetu. Aby połączyć się z siecią "eduroam" należy posłużyć się poświadczeniami Active Directory (AD).

Dla Pracowników UŁ będzie to imie.nazwisko@geo.uni.lodz.pl i swoje hasło. Studenci UŁ używają swojej domeny studenckiej, czyli imie.nazwisko@unilodz.eu. Dodatkowo zwiększyliśmy zasięg sieci poprzez montaż dodatkowych anten, również na zewnątrz (ogród skalny i dziedziniec Collegium Geographicum). Więcej informacji na stronie: http://www.geo.uni.lodz.pl/siec-wng-wifi

Osoby nieposiadające konta w AD zachęcamy do aktywacji konta studenckiego, powoduje to jednocześnie zmianę sposobu logowania do systemu USOS. Identyfikatorem stanie się wtedy login AD, a nie nr PESEL.

2018-04-13 13:14:47
Kategoria: General
Napisał: ODZ

Miło nam poinformować, że interdyscyplinarny zespół naukowy pod kierunkiem prof. Jerzego Solona z IGiZG PAN, na 100-lecie polskiej geografii, przygotował nowy, zweryfikowany podział fizycznogeograficzny Polski. Z WNG UŁ w pracach nad opracowaniem udział brały dr Anna Majchrowska i dr Elżbieta Papińska z Katedry Geografii Fizycznej.

Artykuł i pliki SHP z nowym podziałem są dostępne pod adresem http://www.geographiapolonica.pl/issue/item/91_2.html oraz na lokalnie na stronie WNG:

2017-10-24 09:37:56
Kategoria: General
Napisał: ODZ

Biuro Karier UŁ umożliwia studentom ostatnich lat odbycie wysokiej jakości płatnego stażu (360 godzin) w czołowych firmach wybranych branż. Projekt „Staż na start” jest szansą dla osób, które wchodzą na ścieżkę zawodową i poszukują pierwszych zawodowych doświadczeń.
Szczegóły i zapisy na http://biurokarier.uni.lodz.pl/staz-na-start


2016-11-14 10:34:10
Kategoria: General
Napisał: retwoj

Przypominam Państwu, że w ramach posiadanej przez nasz Wydział licencji na użytkowanie programu ARCGIS istnieje możliwość darmowego skorzystania z bogatej oferty szkoleń oferowanych przez firmę ESRII.
Obecnie, aby uzyskać dostęp do szkoleń należy zgłosić to do dr Wojciech Retkiewicza (wojciech.retkiewicz@geo.uni.lodz.pl) podając w wiadomości kierunek i rok studiów oraz adres mailowy użyty przy tworzeniu Global Account podczas rejestracji programu ARCGIS.
W odpowiedzi otrzymacie Państwo zaproszenie do szkoleń ważne przez rok.

Oczekuję na zgłoszenia,
dr Wojciech Retkiewicz

2013-04-09 11:36:11
Kategoria: General
Napisał: ODZ

Strony jednostek Wydziału Nauk Geograficznych UŁ, jak wiele innych używają ciasteczek m.in. w celu dostosowania wyświetlanych treści do Twoich potrzeb. Korzystając ze stron wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej informacji, na stronie Uniwersytetu Łódzkiego.