Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring Studia Regionalne
2015-01-30 20:36:11
Kategoria: General
Napisał: retwoj

W ramach programu poznawania łódzkich pracodawców istnieje możliwość poznania funkcjonowania mBanku
Spotkanie odbędzie się 18.02.2015 w godz. 10:00- 12:00 Sterlinga Business Center, ul. Sterlinga 8A (prosimy o zabranie ze sobą dowodu osobistego i oczekiwanie przy recepcji).

Więcej informacji i formularz zgłoszenia

2015-01-29 21:42:57
Kategoria: General
Napisał: patryk

Szanowni Państwo.
Uprzejmie informujemy, że została ogłoszona kolejna edycja przyznawania jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego.

Wnioski należy składać w Dziekanacie Wydziału Nauk Geograficznych UŁ, pok. 109 w nieprzekraczalnym terminie do 20 lutego 2015 r.


Osoby zainteresowane, w celu uzyskania bliższych informacji zapraszamy na stronę internetową www.lodzkie.pl Zakładka: Edukacja – Stypendia lub www.intelektualne.lodzkie.pl oraz Biuletyn Informacji Publicznej, gdzie znajduje się Regulamin konkursu wraz z wnioskiem.

2015-01-29 13:49:35
Kategoria: General
Napisał: tommink

Katedra Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych UŁ wspólnie z Pracownią Geoinformacji KUL, organizuje w dniach 11–12 czerwca 2015 r. IV Krajową Konferencję z Geografii Historycznej na temat: Geografia historyczna. Wyzwania przyszłości.


2015-01-15 13:31:37
Kategoria: General
Napisał: tommink

Rekrutacja na studia za granica w ramach programu ERASMUS+ na rok 2015/2016 rozpocznie się 26 stycznia i potrwa do 25 lutego.

Na stronie BWZ UŁ są już opublikowane zasady tegorocznej rekrutacji – http://bwz.uni.lodz.pl/llp-erasmus-studia/rekrutacja-201516-2

Spotkanie informacyjne na Wydziale Nauk Geograficznych odbędzie się 21 stycznia o godzinie 14 w Auli Nr 19.

2015-01-15 12:02:58
Kategoria: General
Napisał: patryk

W dniach 19.01-01.02.2015 r. będzie aktywna ankieta oceniająca zajęcia z semestru zimowego 2014/2015. Ankieta dostępna jest pod adresem usosweb.uni.lodz.pl
Zapraszamy do jej wypełnienia.

2015-01-08 14:05:15
Kategoria: General
Napisał: patryk

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UŁ tradycyjnie organizuje w okresie wolnym od zajęć dydaktycznych darmowe zajęcia sportowe pod hasłem: "Studencie-zrelaksuj się!"

Zajęcia odbywają się w dniach 19.01 – 22.01 i 26.01 – 29.01 na następujących obiektach:

Hala do gier zespołowych (siatkówka i koszykówka) - CWFiS UŁ ul. Styrska 22/24
Poniedziałek godz. 11.00 – 14.00
Wtorek godz. 16.00 – 17.30
Środa godz. 11.00 – 13.00
Czwartek godz. 16.00 – 17.30
Siłownia męska i fitness (CWFiS UŁ ul. Styrska 22/24)
Poniedziałek godz. 17.00 – 18.30
Wtorek godz. 17.00 – 18.30
Środa godz. 17.00 – 18.30
Czwartek godz. 17.00 – 18.30
Samoobrona (Wydz. Chemii UŁ ul. Tamka 12)
Poniedziałek godz. 20.00 – 21.00
Środa godz. 20.00 – 21.00
Czwartek godz. 20.00 – 21.00
Pływanie (CWFiS UŁ ul. Styrska 22/24)
19.01, 20.01, 22.01, 26.01, 27.01, 29.01 godz. 14.00 – 15.30
21.01, 28.01 godz. 12.30 – 14.00

Wejście za okazaniem legitymacji studenckiej UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO!
2014-12-03 08:03:54
Kategoria: General
Napisał: patryk

Centrum Operacyjne Banku NORDEA zaprasza na Recruitment Day!

Więcej informacji na stronach mlodziwlodzi.pl


2014-12-03 07:52:28
Kategoria: General
Napisał: patryk

Na podstronie Biblioteki Wydziału Nauk Geograficznych umieszczona została Multiwyszukiwarki Ebsco Discovery Search.

Jest to najnowocześniejsze narzędzie wyszukiwawcze wykorzystywane przez wiodące uczelnie na świecie. Multiwyszukiwarka umożliwia jednoczesne przeszukiwanie wielu sieciowych zasobów informacji: baz danych, serwisów czasopism i książek elektronicznych, a także katalogu bibliotecznego, Repozytorium UŁ oraz Biblioteki Cyfrowej UŁ.


2014-11-28 14:18:24
Kategoria: General
Napisał: tommink

2 stycznia 2015 roku rozpoczyna się III edycja stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego dla młodych naukowców. Beneficjentami konkursu są doktoranci, realizujący innowacyjne projekty naukowo-badawcze, których wyniki będą użyteczne dla rozwoju społecznego, gospodarczego lub kulturalnego województwa łódzkiego.

Program wspierający doktorantów z województwa łódzkiego wdrażany jest w ramach projektu pn. „Łódzkie intelektualne - II edycja”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu samorządu województwa łódzkiego, realizowanego przez Województwo Łódzkie.

Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi do 20 tys. zł.

2014-11-19 10:15:30
Kategoria: General
Napisał: patryk

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 12 listopada 2014 r. w wieku 80 lat zmarł śp. dr JAN ZIOMEK.

Był założycielem i wieloletnim kierownikiem Muzeum Geologicznego, prawdziwym miłośnikiem świata minerałów, zakochanym w Sudetach i Górach Świętokrzyskich, ćwiczeniach terenowych oraz mapach geologicznych. Dał się poznać jako wybitny nauczyciel akademicki i wychowawca wielu pokoleń studentów Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi oraz Wydziału Nauk Geograficznych.

2014-11-12 08:36:50
Kategoria: General
Napisał: patryk
2014-10-22 12:00:57
Kategoria: General
Napisał: patryk

Wydział Nauk Geograficznych pozyskał licencje oprogramowania IBM SPSS Statistics. W ramach tej licencji istnieje możliwość korzystania przez Studentów naszego Wydziału z ww. programu na komputerach osobistych.

Więcej informacji w zakładce Inne » Oprogramowanie » IBM SPSS Statistics

2014-10-08 13:41:46
Kategoria: General
Napisał: patryk
Dla Studentów, Doktorantów oraz Pracowników Uniwersytetu Łódzkiego dostępne jest ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, ubezpieczenie assistance na preferencyjnych warunkach.
Wysokość składki na cały rok akademicki : 63zł
Więcej informacji (wykup ubezpieczenia, regulamin/warunki, wykaz wysokości świadczeń) na stronie:
http://www.nnw-studentow.pl
2014-09-25 15:25:41
Kategoria: General
Napisał: tommink
Seminarium - Wykorzystanie dziedzictwa kulturowego w rewitalizacji miasta Łodzi

W dniu 13 października (poniedziałek) o godz. 11.00 w sali Muzeum Geologicznego Wydziału Nauk Geograficznych UŁ rozpocznie się seminarium naukowe pt. "Wykorzystanie dziedzictwa kulturowego w rewitalizacji miasta Łodzi". Seminarium jest organizowane przez we współpracy z Instytutem Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie oraz Instytutem Naukowym Technion w Hajfie.

Zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

2014-09-02 10:54:47
Kategoria: General
Napisał: tommink

Instytut Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza do udziału w projekcie „Przyszłość w turystyce – kompleksowe wsparcie nauczycieli poszukujących pracy w sektorze HTR” (WND-POKL.08.01.02-10-028/14).

Projekt obejmuje:

 • indywidualne poradnictwo psychologiczne,
 • poradnictwo zawodowe,
 • studia podyplomowe „Nowoczesne usługi turystyczne” ze specjalizacjami: obsługa ruchu turystycznego, hotelarstwo, rekreacja (3 semestry dające uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu),
 • kurs branżowego języka angielskiego,
 • kursy zawodowe: pilota wycieczek, rezydenta biura podróży, animatora czasu wolnego, instruktora fitness,
 • 5-dniowy krajowy wyjazd studialny,
 • 3-miesięczne staże w przedsiębiorstwach branży turystycznej (biura podróży, hotele, centra fitness).

Celem projektu jest zdobycie nowych kwalifikacji przez beneficjentów i znalezienie pracy (stałej lub sezonowej) w sektorze hotelarstwa, turystyki i rekreacji.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Dla uczestników przewidziano m.in.:

 • catering podczas zjazdów studiów podyplomowych (przerwy kawowe, ciepły posiłek),
 • noclegi ze śniadaniem (dla osób spoza Łodzi),
 • komplet 3 podręczników akademickich,
 • stypendium stażowe + zwrot kosztów dojazdu do miejsca stażu.

Projekt adresowany jest do nauczycieli bezrobotnych i zagrożonych bezrobociem z województwa łódzkiego.

Szczegółowe informacje i zasady rekrutacji: www.turyzm.edu.pl/projekt_htr.php

2014-08-22 14:56:34
Kategoria: General
Napisał: tommink

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 6 sierpnia 2014 r. zmarł
śp. Profesor dr hab. MARIUSZ KULESZA
nauczyciel akademicki o uznanym dorobku naukowym,ceniony wychowawca wielu pokoleń geografów, twórca i kierownik Zakładu Geografii Historycznej i Dziedzictwa Kulturowego, kierownik Katedry Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych

2014-05-07 16:50:46
Kategoria: General
Napisał: tommink

Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza wszystkich uczniów i studentów do udziału w trzeciej już edycji Konkursu Fotograficznego „Geografia – proces, forma, obiekt”. Wakacyjne wyjazdy, rodzinne spacery, czy nawet ćwiczenia terenowe stanowią doskonałą okazję do zyskania nowych doświadczeń – w tym fotograficznych. Warto podzielić się nimi z innymi nie tylko na portalach społecznościowych. Regulamin konkursu i karta zgłoszeniowa zostały dołączone w oddzielnych plikach (karta zgłoszeniowa, regulamin). Konkurs honorowym patronatem objął Dziekan Wydziału Nauk Geograficznych – prof. dr hab. Tadeusz Marszał.

Najlepsze prace zostaną nagrodzone i następnie przedstawione na wystawie organizowanej w ramach Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki na wiosnę 2015. Każde zdjęcie będzie opatrzone nazwiskiem autora i nazwą szkoły (uczelni), do której uczęszcza. Dodatkowo wszystkie nagrodzone lub tylko wyróżnione prezentacją na wystawie zdjęcia zostaną zamieszczone na stronie internetowej Wydziału Nauk Geograficznych (zakończona edycja Konkursu). Uczestnicy konkursu nie ponoszą żadnych wydatków związanych ze zgłaszaniem zdjęć, nagrodami czy prezentacją najlepszych dzieł na wystawie.

Komitet Organizacyjny Konkursu
dr Piotr Czubla i dr Joanna Petera-Zganiacz

2014-03-05 13:22:07
Kategoria: General
Napisał: retwoj

Pragnę poinformować, że w ramach posiadanej licencji ArcGIS SITE istnieje możliwość skorzystania z szerokiej oferty kursów udostępnionych przez firmę ESRI.
Obok darmowych szkoleń, dostępnych dla wszystkich zainteresowanych, Pracownicy i Studenci naszego Wydziału mogą uczestniczyć także w kursach e-learningowych, które normalnie są odpłatne.
Zachęcam do zapoznania się z listą dostępnych kursów.
Osoby zainteresowane udziałem w wybranym szkoleniu proszone są o kontakt mailowy.

dr Wojciech Retkiewicz
Administrator Licencji ArcGIS na Wydziale Nauk Geograficznych UŁ

2013-12-16 14:39:19
Kategoria: General
Napisał: patryk

Informujemy, że Pracownia Technik Komputerowych i Graficznych UŁ udostępniła Formularz licencji ArcGIS dla WNG. Dzięki niemu możliwe będzie pozyskanie rocznej licencji dla programu ArcGIS (dla Pracowników i Studentów WNG).

Formularz dostępny w dziale Inne » ArcGIS-SITE dla WNG » Formularz licencji:
http://www.geo.uni.lodz.pl/formularz-licencji

Otrzymany indywidualny klucz ArcGIS z formularza licencji należy zautoryzować na stronie ESRI:
http://www.esri.com/landing-pages/software/arcgis/arcgis-desktop-student-trial.
Po pomyślnej weryfikacji klucza, wyświetlą się dostępne pakiety ArcGIS Desktop do pobrania.

2013-12-04 10:45:41
Kategoria: General
Napisał: patryk

Wydział Nauk Geograficznych pozyskał dostęp do oprogramowania ArcGIS firmy ESRI na licencji "SITE" dla edukacji. Dzięki temu możliwe jest pozyskanie i używanie tego programu na komputerach służbowych i osobistych przez Pracowników i Studentów WNG.

Więcej informacji w zakładce Inne » Oprogramowanie » ArcGIS-SITE dla WNG:
http://www.geo.uni.lodz.pl/arcgis-site-dla-wng

2013-07-30 15:05:39
Kategoria: General
Napisał: tommink
2013-06-27 12:57:53
Kategoria: General
Napisał: tommink

Na Wydziale została uruchomiona nowa specjalizacja magisterska (studia uzupełniające II stopnia):
Studia ludnościowe i badania nad usługami,
która będzie prowadzona przez dotychczasową Katedrę Gospodarki Przestrzennej i Planowania Przestrzennego.

Studenci - absolwenci studiów licencjackich - mogą wybierać tę specjalizację już na nowy rok akademicki.

Więcej informacji na stronie Katedry (w zakładce: SPECJALIZACJA).

2013-06-21 12:00:08
Kategoria: General
Napisał: tommink

Zarządzeniem nr 128 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dn. 18.06.2013 r. na Wydziale Nauk Geograficznych powołane zostały studia podyplomowe „Nowoczesne usługi turystyczne” w trzech specjalizacjach: obsługa ruchu turystycznego, hotelarstwo i rekreacja.

Prowadzone są one przez Instytut Geografii Miast i Turyzmu.

2013-04-30 08:23:24
Kategoria: General
Napisał: patryk

Na Wydziale Nauk Geograficznych UŁ udostępniona jest bezprzewodowa sieć komputerowa
z dostępem do internetu, dla studentów oraz pracowników WNG.
Pierwszy punkt dostępowy umiejscowiony został na parterze w budynku od strony ulicy Kopcińskiego (Collegium Geographicum).

Autoryzacja:
Aby połączyć się z siecią "WNG.wifi" należy podać hasło: geografia.
Przy próbie otwarcia witryny w przeglądarce internetowej nastąpi przekierowanie do strony logowania.
Należy podać swoje imię i nazwisko bez polskich znaków,
używając kropki między imieniem a nazwiskiem. Np.: bartlomiej.blaszczyk, joanna.dwoch.nazwisk.
Hasłem jest numer PESEL.

Zabezpieczenia:

 • Lokalny ruch sieci bezprzewodowej zabezpieczony jest protokołem WPA2
 • Logowanie do internetu wykorzystuje Certyfikat SSL (protokół https)
 • Sieć WNG.wifi objęta jest ochroną zapory sieciowej typu Firewall.
   Możliwe jest nawiązywanie połączeń wyłącznie poprzez wymienione porty:
   80,8080-8082(HTTP), 443(HTTPS), 143(IMAP), 110(POP3), 53(DNS), 8074(GaduGadu).

 • Zapraszamy do korzystania.
  Pracownia Technik Komputerowych i Graficznych WNG UŁ.

  2013-04-25 12:57:57
  Kategoria: General
  Napisał: tommink

  Na stronie Seminaria licencjackie dostępne są informacje o aktualnych rejestracjach.

  2013-04-19 13:28:39
  Kategoria: General
  Napisał: tommink

  Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UŁ zaprasza wszystkich studentów Uniwersytetu Łódzkiego na bezpłatne zajęcia sportowo-rekreacyjne do CWFiS ul. Styrska 20/24 (do dyspozycji hala do gier zespołowych i siłownie) w każdy piątek w godz. 18.00 - 19.30.

  Przed zajęciami należy okazać się ważną legitymacją studencką UŁ.

  2013-04-09 11:36:11
  Kategoria: General
  Napisał: patryk

  Strony jednostek Wydziału Nauk Geograficznych UŁ, jak wiele innych używają ciasteczek m.in. w celu dostosowania wyświetlanych treści do Twoich potrzeb. Korzystając ze stron wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
  Więcej informacji, na stronie Uniwersytetu Łódzkiego.

  2013-03-07 13:00:35
  Kategoria: General
  Napisał: patryk

  Szanowni Państwo,

  Na Uniwersytecie Łódzkim został uruchomiony Portal Pracowniczy, który umożliwia szybki
  i łatwy dostęp do aktualnych informacji w zakresie danych osobowych,
  paska wynagrodzeń czy limitów urlopowych.
  2012-11-05 14:53:52
  Kategoria: General
  Napisał: tommink

  Fundacja Akcelerator Technologii UŁ prowadzi na Uniwersytecie Łódzkim Inkubator Przedsiębiorczości otwarty dla studentów Uniwersytetu Łódzkiego.

  Fundacja pomaga studentom, którzy chcą założyć własną firmę w ocenie potencjału pomysłu na biznes, w przygotowaniu planu działania i w wejściu na rynek.

  Szczegółowe informacje na stronie Fundacji: ciat.uni.lodz.pl.

  2012-10-17 15:59:41
  Kategoria: General
  Napisał: tommink

  Zapraszamy do deponowania materiałów w Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego.

  Banner Repozytorium
  2012-10-03 12:00:17
  Kategoria: General
  Napisał: tommink

  Zapraszamy (zwłaszcza studentów I roku) do zapoznania się z zasadami korzystania z Biblioteki Geograficznej.

  2010-04-28 11:34:04
  Kategoria: General
  Napisał: tommink

  Informujemy, że studenci Wydziału Nauk Geograficznych winni wnosić opłaty za legitymacje, indeksy i dyplomy na rachunek bankowy:

  WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH
  UNIWERSYTET ŁÓDZKI
  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA II O/ŁÓDŹ
  88 1240 3028 1111 0010 2942 8031