Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring Studia Regionalne
2014-11-19 10:15:30
Kategoria: General
Napisał: patryk

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 12 listopada 2014 r. w wieku 80 lat zmarł śp. dr JAN ZIOMEK.

Był założycielem i wieloletnim kierownikiem Muzeum Geologicznego, prawdziwym miłośnikiem świata minerałów, zakochanym w Sudetach i Górach Świętokrzyskich, ćwiczeniach terenowych oraz mapach geologicznych. Dał się poznać jako wybitny nauczyciel akademicki i wychowawca wielu pokoleń studentów Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi oraz Wydziału Nauk Geograficznych.

2014-11-14 09:55:17
Kategoria: General
Napisał: patryk

Już 30. listopada odbędzie się 6. edycja Akademickiego Turnieju Szachowego. Udział będą mogli wziąć wszyscy studenci i pracownicy naukowi UŁ i Uniwersytetu Medycznego. Zgłoszenia na turniej przyjmujemy do 21. listopada br.

VI Akademicki Turniej Szachowy jest kontynuacją Akademickiego Międzywydziałowego Turnieju Szachowego organizowanego w poprzednich latach przez Koło Szachowe Wydziału Chemii UŁ. W zeszłym roku wydarzenie to nabrało rangę turnieju ogólnouniwersyteckiego, w obecnej zaś edycji – również międzyuczelnianego, gdyż udział w nim mogą brać studenci oraz pracownicy Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Szczegóły na stronach:

2014-11-12 08:36:50
Kategoria: General
Napisał: patryk
2014-10-24 08:50:07
Kategoria: General
Napisał: patryk

Informujemy, że na Uczelnianej Platformie Zdalnego Kształcenia e-Campus został umieszczony kurs internetowy z Przysposobienia Bibliotecznego w roku 2014.

Dostępna jest także angielska wersja kursu Library Training 2014.

Kurs jest obowiązkowy dla studentów z Wydziałów:

 • Biologii i Ochrony Środowiska,
 • Chemii,
 • Ekonomiczno-Socjologicznego,
 • Filologicznego,
 • Filozoficzno-Historycznego,
 • Fizyki i Informatyki Stosowanej,
 • Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
Test zaliczeniowy należy zaliczyć najpóźniej do 15.12.2014 r.

Studentów z pozostałych Wydziałów, tj.: Matematyki i Informatyki, Nauk Geograficznych, Nauk o Wychowaniu, Prawa i Administracji, Zarządzania, Filii w Tomaszowie Mazowieckim zapraszamy do korzystania z kursu na zasadzie dobrowolności. W tym przypadku nie jest konieczne zdawanie testu na zaliczenie.

2014-10-22 12:00:57
Kategoria: General
Napisał: patryk

Wydział Nauk Geograficznych pozyskał licencje oprogramowania IBM SPSS Statistics. W ramach tej licencji istnieje możliwość korzystania przez Studentów naszego Wydziału z ww. programu na komputerach osobistych.

Więcej informacji w zakładce Inne » Oprogramowanie » IBM SPSS Statistics

2014-10-08 13:41:46
Kategoria: General
Napisał: patryk
Dla Studentów, Doktorantów oraz Pracowników Uniwersytetu Łódzkiego dostępne jest ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, ubezpieczenie assistance na preferencyjnych warunkach.
Wysokość składki na cały rok akademicki : 63zł
Więcej informacji (wykup ubezpieczenia, regulamin/warunki, wykaz wysokości świadczeń) na stronie:
http://www.nnw-studentow.pl
2014-10-08 10:08:20
Kategoria: General
Napisał: patryk

Uprzejmie informujemy, że w związku z realizacją porozumienia zawartego pomiędzy UŁ, a ZOZ PALMA istnieje możliwość skorzystania przez studentów UŁ z niżej wymienionych bezpłatnych badań, bez skierowania:


Rodzaj badania Termin badań Godziny
Morfologia 10.11-28.11.2014 Pon.-pt. 7.00-11.45
Trójglicerydy 01.12-18.12.2014 Pon.-pt. 7.00-11.45
USG jamy brzusznej 01.12-18.12.2014 Pon. 14.00-18.00
Śr. 8.00-12.00
EKG 10.11-28.11.2014 Pon.-pt. 8.00-18.00

Warunkiem wzięcia udziału w badaniu jest wcześniejsza rejestracja, której należy dokonać w dniach od 01.10.2014 do 31.10.2014 r.telefonicznie pod nr 42 306 75 55 w godzinach 8.00-14.30, bądź osobiście w rejestracji ZOZ Palma przy ul. Lumumby 14 w godzinach 8.00-18.00.

W ramach akcji przebadanych może zostać do 5 000 studentów, przy czym jeden student może zapisać się maksymalnie na dwa rodzaje badań.

Serdecznie zapraszamy do udziału w akcji i skorzystania z oferty badań przygotowanej specjalnie dla studentów Uniwersytetu Łódzkiego.

2014-09-25 15:25:41
Kategoria: General
Napisał: tommink
Seminarium - Wykorzystanie dziedzictwa kulturowego w rewitalizacji miasta Łodzi

W dniu 13 października (poniedziałek) o godz. 11.00 w sali Muzeum Geologicznego Wydziału Nauk Geograficznych UŁ rozpocznie się seminarium naukowe pt. "Wykorzystanie dziedzictwa kulturowego w rewitalizacji miasta Łodzi". Seminarium jest organizowane przez we współpracy z Instytutem Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie oraz Instytutem Naukowym Technion w Hajfie.

Zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

2014-09-25 12:15:53
Kategoria: General
Napisał: patryk
Krótki film informacyjny przybliżający istotę Programu MOST:
https://www.youtube.com/watch?v=rGdurDxx-I0

2014-09-02 10:54:47
Kategoria: General
Napisał: tommink

Instytut Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza do udziału w projekcie „Przyszłość w turystyce – kompleksowe wsparcie nauczycieli poszukujących pracy w sektorze HTR” (WND-POKL.08.01.02-10-028/14).

Projekt obejmuje:

 • indywidualne poradnictwo psychologiczne,
 • poradnictwo zawodowe,
 • studia podyplomowe „Nowoczesne usługi turystyczne” ze specjalizacjami: obsługa ruchu turystycznego, hotelarstwo, rekreacja (3 semestry dające uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu),
 • kurs branżowego języka angielskiego,
 • kursy zawodowe: pilota wycieczek, rezydenta biura podróży, animatora czasu wolnego, instruktora fitness,
 • 5-dniowy krajowy wyjazd studialny,
 • 3-miesięczne staże w przedsiębiorstwach branży turystycznej (biura podróży, hotele, centra fitness).

Celem projektu jest zdobycie nowych kwalifikacji przez beneficjentów i znalezienie pracy (stałej lub sezonowej) w sektorze hotelarstwa, turystyki i rekreacji.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Dla uczestników przewidziano m.in.:

 • catering podczas zjazdów studiów podyplomowych (przerwy kawowe, ciepły posiłek),
 • noclegi ze śniadaniem (dla osób spoza Łodzi),
 • komplet 3 podręczników akademickich,
 • stypendium stażowe + zwrot kosztów dojazdu do miejsca stażu.

Projekt adresowany jest do nauczycieli bezrobotnych i zagrożonych bezrobociem z województwa łódzkiego.

Szczegółowe informacje i zasady rekrutacji: www.turyzm.edu.pl/projekt_htr.php

2014-08-22 14:56:34
Kategoria: General
Napisał: tommink

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 6 sierpnia 2014 r. zmarł
śp. Profesor dr hab. MARIUSZ KULESZA
nauczyciel akademicki o uznanym dorobku naukowym,ceniony wychowawca wielu pokoleń geografów, twórca i kierownik Zakładu Geografii Historycznej i Dziedzictwa Kulturowego, kierownik Katedry Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych

2014-05-07 16:50:46
Kategoria: General
Napisał: tommink

Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza wszystkich uczniów i studentów do udziału w trzeciej już edycji Konkursu Fotograficznego „Geografia – proces, forma, obiekt”. Wakacyjne wyjazdy, rodzinne spacery, czy nawet ćwiczenia terenowe stanowią doskonałą okazję do zyskania nowych doświadczeń – w tym fotograficznych. Warto podzielić się nimi z innymi nie tylko na portalach społecznościowych. Regulamin konkursu i karta zgłoszeniowa zostały dołączone w oddzielnych plikach (karta zgłoszeniowa, regulamin). Konkurs honorowym patronatem objął Dziekan Wydziału Nauk Geograficznych – prof. dr hab. Tadeusz Marszał.

Najlepsze prace zostaną nagrodzone i następnie przedstawione na wystawie organizowanej w ramach Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki na wiosnę 2015. Każde zdjęcie będzie opatrzone nazwiskiem autora i nazwą szkoły (uczelni), do której uczęszcza. Dodatkowo wszystkie nagrodzone lub tylko wyróżnione prezentacją na wystawie zdjęcia zostaną zamieszczone na stronie internetowej Wydziału Nauk Geograficznych (zakończona edycja Konkursu). Uczestnicy konkursu nie ponoszą żadnych wydatków związanych ze zgłaszaniem zdjęć, nagrodami czy prezentacją najlepszych dzieł na wystawie.

Komitet Organizacyjny Konkursu
dr Piotr Czubla i dr Joanna Petera-Zganiacz

2014-03-05 13:22:07
Kategoria: General
Napisał: retwoj

Pragnę poinformować, że w ramach posiadanej licencji ArcGIS SITE istnieje możliwość skorzystania z szerokiej oferty kursów udostępnionych przez firmę ESRI.
Obok darmowych szkoleń, dostępnych dla wszystkich zainteresowanych, Pracownicy i Studenci naszego Wydziału mogą uczestniczyć także w kursach e-learningowych, które normalnie są odpłatne.
Zachęcam do zapoznania się z listą dostępnych kursów.
Osoby zainteresowane udziałem w wybranym szkoleniu proszone są o kontakt mailowy.

dr Wojciech Retkiewicz
Administrator Licencji ArcGIS na Wydziale Nauk Geograficznych UŁ

2013-12-16 14:39:19
Kategoria: General
Napisał: patryk

Informujemy, że Pracownia Technik Komputerowych i Graficznych UŁ udostępniła Formularz licencji ArcGIS dla WNG. Dzięki niemu możliwe będzie pozyskanie rocznej licencji dla programu ArcGIS (dla Pracowników i Studentów WNG).

Formularz dostępny w dziale Inne » ArcGIS-SITE dla WNG » Formularz licencji:
http://www.geo.uni.lodz.pl/formularz-licencji

Otrzymany indywidualny klucz ArcGIS z formularza licencji należy zautoryzować na stronie ESRI:
http://www.esri.com/landing-pages/software/arcgis/arcgis-desktop-student-trial.
Po pomyślnej weryfikacji klucza, wyświetlą się dostępne pakiety ArcGIS Desktop do pobrania.

2013-12-04 10:45:41
Kategoria: General
Napisał: patryk

Wydział Nauk Geograficznych pozyskał dostęp do oprogramowania ArcGIS firmy ESRI na licencji "SITE" dla edukacji. Dzięki temu możliwe jest pozyskanie i używanie tego programu na komputerach służbowych i osobistych przez Pracowników i Studentów WNG.

Więcej informacji w zakładce Inne » Oprogramowanie » ArcGIS-SITE dla WNG:
http://www.geo.uni.lodz.pl/arcgis-site-dla-wng

2013-07-30 15:05:39
Kategoria: General
Napisał: tommink
2013-06-27 12:57:53
Kategoria: General
Napisał: tommink

Na Wydziale została uruchomiona nowa specjalizacja magisterska (studia uzupełniające II stopnia):
Studia ludnościowe i badania nad usługami,
która będzie prowadzona przez dotychczasową Katedrę Gospodarki Przestrzennej i Planowania Przestrzennego.

Studenci - absolwenci studiów licencjackich - mogą wybierać tę specjalizację już na nowy rok akademicki.

Więcej informacji na stronie Katedry (w zakładce: SPECJALIZACJA).

2013-06-21 12:00:08
Kategoria: General
Napisał: tommink

Zarządzeniem nr 128 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dn. 18.06.2013 r. na Wydziale Nauk Geograficznych powołane zostały studia podyplomowe „Nowoczesne usługi turystyczne” w trzech specjalizacjach: obsługa ruchu turystycznego, hotelarstwo i rekreacja.

Prowadzone są one przez Instytut Geografii Miast i Turyzmu.

2013-04-30 08:23:24
Kategoria: General
Napisał: patryk

Na Wydziale Nauk Geograficznych UŁ udostępniona jest bezprzewodowa sieć komputerowa
z dostępem do internetu, dla studentów oraz pracowników WNG.
Pierwszy punkt dostępowy umiejscowiony został na parterze w budynku od strony ulicy Kopcińskiego (Collegium Geographicum).

Autoryzacja:
Aby połączyć się z siecią "WNG.wifi" należy podać hasło: geografia.
Przy próbie otwarcia witryny w przeglądarce internetowej nastąpi przekierowanie do strony logowania.
Należy podać swoje imię i nazwisko bez polskich znaków,
używając kropki między imieniem a nazwiskiem. Np.: bartlomiej.blaszczyk, joanna.dwoch.nazwisk.
Hasłem jest numer PESEL.

Zabezpieczenia:

 • Lokalny ruch sieci bezprzewodowej zabezpieczony jest protokołem WPA2
 • Logowanie do internetu wykorzystuje Certyfikat SSL (protokół https)
 • Sieć WNG.wifi objęta jest ochroną zapory sieciowej typu Firewall.
   Możliwe jest nawiązywanie połączeń wyłącznie poprzez wymienione porty:
   80,8080-8082(HTTP), 443(HTTPS), 143(IMAP), 110(POP3), 53(DNS), 8074(GaduGadu).

 • Zapraszamy do korzystania.
  Pracownia Technik Komputerowych i Graficznych WNG UŁ.

  2013-04-25 12:57:57
  Kategoria: General
  Napisał: tommink

  Na stronie Seminaria licencjackie dostępne są informacje o aktualnych rejestracjach.

  2013-04-19 13:28:39
  Kategoria: General
  Napisał: tommink

  Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UŁ zaprasza wszystkich studentów Uniwersytetu Łódzkiego na bezpłatne zajęcia sportowo-rekreacyjne do CWFiS ul. Styrska 20/24 (do dyspozycji hala do gier zespołowych i siłownie) w każdy piątek w godz. 18.00 - 19.30.

  Przed zajęciami należy okazać się ważną legitymacją studencką UŁ.

  2013-04-09 11:36:11
  Kategoria: General
  Napisał: patryk

  Strony jednostek Wydziału Nauk Geograficznych UŁ, jak wiele innych używają ciasteczek m.in. w celu dostosowania wyświetlanych treści do Twoich potrzeb. Korzystając ze stron wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
  Więcej informacji, na stronie Uniwersytetu Łódzkiego.

  2013-03-07 13:00:35
  Kategoria: General
  Napisał: patryk

  Szanowni Państwo,

  Na Uniwersytecie Łódzkim został uruchomiony Portal Pracowniczy, który umożliwia szybki
  i łatwy dostęp do aktualnych informacji w zakresie danych osobowych,
  paska wynagrodzeń czy limitów urlopowych.
  2012-11-05 14:53:52
  Kategoria: General
  Napisał: tommink

  Fundacja Akcelerator Technologii UŁ prowadzi na Uniwersytecie Łódzkim Inkubator Przedsiębiorczości otwarty dla studentów Uniwersytetu Łódzkiego.

  Fundacja pomaga studentom, którzy chcą założyć własną firmę w ocenie potencjału pomysłu na biznes, w przygotowaniu planu działania i w wejściu na rynek.

  Szczegółowe informacje na stronie Fundacji: ciat.uni.lodz.pl.

  2012-10-17 15:59:41
  Kategoria: General
  Napisał: tommink

  Zapraszamy do deponowania materiałów w Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego.

  Banner Repozytorium
  2012-10-03 12:00:17
  Kategoria: General
  Napisał: tommink

  Zapraszamy (zwłaszcza studentów I roku) do zapoznania się z zasadami korzystania z Biblioteki Geograficznej.

  2010-04-28 11:34:04
  Kategoria: General
  Napisał: tommink

  Informujemy, że studenci Wydziału Nauk Geograficznych winni wnosić opłaty za legitymacje, indeksy i dyplomy na rachunek bankowy:

  WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH
  UNIWERSYTET ŁÓDZKI
  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA II O/ŁÓDŹ
  88 1240 3028 1111 0010 2942 8031