Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring Studia regionalne Climatology
2016-06-09 10:33:01
Kategoria: General
Napisał: patryk

W dniach 9 - 30 czerwca br. na stronie https://usosweb.uni.lodz.pl dostępna będzie ankieta oceniająca zajęcia z semestru letniego. Będzie można także wyrazić opinię i ocenić zajęcia z poprzedniego semestru z rozliczenia rocznego.
Serdecznie zapraszamy do wypełnienia ankiety

2016-06-06 10:47:59
Kategoria: General
Napisał: patryk

W sobotę 11 czerwca w Bibliotece UŁ odbędzie się Dzień Gier Planszowych. Spotkanie organizuje Centrum American Corner (BUŁ, II piętro). W godzinach 12:00-17:00 będzie można zagrać w jedną z wielu dostępnych gier. W zbiorach znajdują się m.in. Agricola, Świat Dysku Ankh Morpork, Tzolkin.

Wydarzenie ma charakter cykliczny i odbywa się raz w miesiącu w sobotę. Organizatorzy zapraszają zarówno grupy znajomych jak i rodziny. Nigdy nie grałeś? Nie szkodzi, wyjaśnimy zasady. Masz swoją ulubioną grę, a nie masz z kim pograć. Przynieś ją ze sobą.

Sobota, 11 czerwca, 12.00-17.00
Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego, American Corner (II piętro)
Wstęp wolny.
Wydarzenie na Facebook’u: https://www.facebook.com/events/1202850316394646

Kontakt:
American Corner Lodz
Katarzyna Bajak
42 635-62-64
lodzlibrary@gmail.com

2016-05-30 09:10:10
Kategoria: General
Napisał: patryk

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 21 kwietnia 2016 r. po raz kolejny ogłosił Konkurs „Ekologiczny magister i doktor”. Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszych, pod względem naukowym i praktycznym, prac magisterskich i rozpraw doktorskich z dziedziny ochrony środowiska oraz nagrodzenie ich autorów. Każda edycja Konkursu spotykała się z dużym zainteresowaniem. W związku z tym Zarząd WFOŚiGW w Łodzi, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowisk akademickich z terenu województwa łódzkiego, postanowił ogłosić ten Konkurs kolejny raz.
Więcej informacji oraz zgłoszenia na stronie:
http://www.zainwestujwekologie.pl/konkursy_o_nagrode_funduszu/article,1857,1,1.html

2016-04-23 16:05:11
Kategoria: General
Napisał: tommink

Z głębokim żalem informujemy, że 23 kwietnia 2016 r. zmarł prof. zw. dr hab. Stanisław Liszewski – rektor Uniwersytetu Łódzkiego w latach 1996-2002, geograf, urbanista, członek Komitetu Narodowego do Spraw Współpracy z Międzynarodową Radą Nauki przy prezydium PAN, Komitetu Nauk Geograficznych PAN, Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Grupy Studialnej Geografii Turyzmu Międzynarodowej Unii Geograficznej, prezes honorowy Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, były dyrektor Instytutu Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego.

Profesor Stanisław Liszewski był autorem licznych publikacji naukowych, promotorem i recenzentem wielu prac doktorskich, prac habilitacyjnych i oceny dorobku naukowego oraz postępowania w przewodach o tytuł profesora zwyczajnego.

Był pomysłodawcą Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki oraz programu nauczania o Łodzi i regionie łódzkim.

Jego zainteresowania naukowe koncentrowały się wokół geografii osadnictwa, a szczególnie geografii miast oraz geografii turyzmu, a także problematyki Zakaukazia, krajów basenu Morza Śródziemnego, Polski Środkowej, Pobrzeża Bałtyku. Założyciel łódzkiej szkoły geografii miast i turyzmu.

Był Przewodniczącym Konferencji Rektorów Państwowych Szkół Wyższych Łodzi. Podczas jego kadencji jako rektora UŁ wybudowano i wyremontowano wiele obiektów uniwersyteckich, dając podstawę rozwoju kampusu Uniwersytetu Łódzkiego.

W 1996 roku doprowadził do podpisania umowy między władzami Łodzi, Konferencją Rektorów, łódzkim Oddziałem PAN i Łódzkim Towarzystwem Naukowym, w efekcie której utworzono Radę ds. Nauki i Szkolnictwa Wyższego przy Prezydencie Miasta.

Został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Medalem Edukacji Narodowej. Otrzymał również Honorową Odznakę Miasta Łodzi, Medal Honorowy Wojewody Łódzkiego, Medal Unversitas Lodzensis Merentibus. W uznaniu zasług społecznych był uhonorowany Złotą Odznaką ZNP, Złotą Odznaką PTG, Medalem 50-lecia Uniwersytetu Łódzkiego, Medalem 50-lecia Politechniki Łódzkiej, Medalem 50-lecia Akademii Medycznej, Złotym Medalem Uniwersytetu Mateja Beli w Bańskiej Bystrzycy i Srebrnym Medalem Uniwersytetu w Preszowie, Medalem Uniwersytetu w Giessen.

W 2011 r. wyróżniony tytułem doktora honoris causa Politechniki Łódzkiej, a w 2012 r. tytułem doktora honoris causa Uniwersytetu w Preszowie. Jako znacząca postać dla Łodzi akademickiej i dla popularyzacji naszego miasta i regionu w 2013 r. otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Łodzi.

2016-04-11 12:32:53
Kategoria: General
Napisał: patryk

LXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego
Tradycja i nowoczesność w geografii

Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Geograficznego w Krakowie oraz Dyrekcja Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w LXI Zjeździe Polskiego Towarzystwa Geograficznego Tradycja i nowoczesność w geografii, który odbędzie się w Krakowie w dniach 27.06.–29.06.2016 r.

Okazją do zorganizowania Zjazdu w Krakowie jest jubileusz 70-lecia Instytutu Geografii w Uniwersytecie Pedagogicznym. Intencją organizatorów jest stworzenie forum wymiany myśli i doświadczeń oraz prezentacja najnowszych osiągnięć badawczych geografii. Inspiracje płynące z długiej tradycji geografii polskiej i potencjał stwarzany przez innowacyjne metody badawcze oraz nowoczesne narzędzia dają możliwość pełniejszego zrozumienia procesów kształtujących naszą przestrzeń. Kraków harmonijnie łączący tradycję z nowoczesnością wydaje się być dobrym tłem rozważań nad współczesną geografią.

2016-04-07 10:39:16
Kategoria: General
Napisał: patryk

Karta Absolwenta Uniwersytetu Łódzkiego przeznaczona jest absolwentom studiów licencjackich, magisterskich, magisterskich uzupełniających, doktoranckich oraz podyplomowych. Absolwenci posiadający Kartę uprawnieni są do korzystania na preferencyjnych zasadach z oferty przygotowanej przez jednostki Uniwersytetu Łódzkiego (Biblioteka, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, Centrum Konferencyjne) oraz oferty partnerów zewnętrznych związanych z kulturą, fitnessem, edukacją, opieką medyczną, rozrywką i wieloma innymi dziedzinami.

Karta Absolwenta dostępna jest w 3 różnych wzorach i wydawana bezpłatnie w siedzibie Centrum Karier i Współpracy z Pracodawcami UŁ, ul. Narutowicza 68, pok. 212 w ciągu 30 dni od zamówienia przez formularz online:
http://absolwent.uni.lodz.pl/karta-absolwenta/zamow-karte-absolwenta
Więcej informacji: http://absolwent.uni.lodz.pl

2016-03-23 13:38:48
Kategoria: General
Napisał: tommink

Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza wszystkich uczniów i studentów do udziału w piątej edycji Konkursu Fotograficznego „Geografia – proces, forma, obiekt”. Wakacyjne wyjazdy, rodzinne spacery, czy nawet ćwiczenia terenowe stanowią doskonałą okazję do zyskania nowych doświadczeń – w tym fotograficznych. Warto podzielić się nimi z innymi nie tylko na portalach społecznościowych. Regulamin konkursu i karta zgłoszeniowa zostały dołączone w oddzielnych plikach (Regulamin Konkursu Fot. WNG 2016-2017 , Karta zgłoszeniowa 2016-17). Konkurs honorowym patronatem objął Dziekan Wydziału Nauk Geograficznych – prof. dr hab. Tadeusz Marszał.

Najlepsze prace zostaną nagrodzone i zaprezentowane na stronie internetowej Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego oraz przedstawione na imprezie organizowanej w ramach XVII Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi na wiosnę 2017 roku. Każde zdjęcie będzie opatrzone nazwiskiem autora i nazwą szkoły (uczelni), do której uczęszcza. Dodatkowo wszystkie nagrodzone i wyróżnione zdjęcia zostaną opublikowane na stronie internetowej Wydziału Nauk Geograficznych ( zakończona edycja Konkursu). Uczestnicy konkursu nie ponoszą żadnych wydatków związanych ze zgłaszaniem zdjęć, nagrodami czy prezentacją najlepszych dzieł na festiwalu.

Zachęcamy do zapoznania się z sugestiami Jury i Komitetu Organizacyjnego, zaproponowanymi po zakończeniu czwartej edycji konkursu – Sugestie Jury i organizatorów konkursu 2016 . Uwagi te z jednej strony uzasadniają wybory dokonane przez Jury, a z drugiej strony mają stanowić wskazówkę dla uczestników kolejnych edycji konkursu.

Komitet Organizacyjny Konkursu
Piotr Czubla i Joanna Petera-Zganiacz

2016-03-22 15:17:04
Kategoria: General
Napisał: tommink

Komitet Organizacyjny Konkursu Fotograficznego „Geografia – proces, forma, obiekt” ogłosił wyniki edycji 2016.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami oraz nagrodzonymi i wyróżnionymi fotografiami.

2016-03-15 10:19:46
Kategoria: General
Napisał: patryk

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą EuroEducation umożliwiającą studiowanie na wielu europejskich uczelniach: http://www.euroeducation.net/newsletter/euronewsletter07.03.2016.htm

2016-03-14 10:22:07
Kategoria: General
Napisał: retwoj

Pragnę przypomnieć, że w ramach posiadanej licencji ArcGIS SITE istnieje możliwość skorzystania z szerokiej oferty kursów udostępnionych przez firmę ESRI.
Obok darmowych szkoleń, dostępnych dla wszystkich zainteresowanych, Pracownicy i Studenci naszego Wydziału mogą uczestniczyć także w kursach e-learningowych, które normalnie są odpłatne.
Zachęcam do zapoznania się z listą dostępnych kursów.
Osoby zainteresowane udziałem w wybranym szkoleniu proszone są o kontakt mailowy: wojciech.retkiewicz@geo.uni.lodz.pl

dr Wojciech Retkiewicz
Administrator Licencji ArcGIS na Wydziale Nauk Geograficznych UŁ

2016-03-02 10:27:01
Kategoria: General
Napisał: patryk
Akademicki Zespoł Pieśni i Tańca Uniwersytetu Łódzkiego "Kujon" ogłasza nabór do zespołu dla Studentek i Studentów wszystkich roczników. Zapraszamy na zajęcia w grupach: początkującej (dla osób które nie miały do czynienia z taką formą aktywności fizycznej) i zaawansowanej w poniedziałki i środy od godziny 18:30 w sali gimnastycznej przy Wydziale Chemii UŁ, ul. Tamka 12.

Więcej szczegółów na stronie: www.kujon.uni.lodz.pl

Kontakt e-mail :kujon_ul@02.pl, kom: 502 722 426.

W 2017 roku AZPiT UŁ "Kujon" obchodził będzie Jubileusz 30-lecia działalności artystycznej.

2015-12-09 20:25:01
Kategoria: General
Napisał: patryk
2015-12-04 12:29:43
Kategoria: General
Napisał: tommink

Z przyjemnością informujemy, że Pani mgr Luiza Wieczorek, absolwentka kierunku Geografia nauczycielska, specjalność Klimatologia i Ochrona Atmosfery została jednym z 12 laureatów I edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską w roku akademickim 2014/2015 ogłoszonego przez Fundację Uniwersytetu Łódzkiego w porozumieniu z Uniwersytetem Łódzkim. Temat nagrodzonej przez Fundację UŁ pracy magisterskiej to „Uwarunkowania synoptyczne występowania tornad w Europie i w Polsce w latach 1998-2013”. Promotorem pracy była prof. nadzw. dr hab. Agnieszka Podstawczyńska z Katedry Meteorologii i Klimatologii. Uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu odbyło się 2 grudnia 2015 r. w Pałacu Biedermanna w Łodzi.

2015-05-29 11:11:21
Kategoria: General
Napisał: patryk

W ramach projektu digitalizacji map geograficznych ze zbiorów Biblioteki Geograficznej WNG UŁ została utworzona:

Biblioteka Cyfrowa Wydziału Nauk Geograficznych UŁ
http://bc.geo.uni.lodz.pl


Zapraszamy do korzystania z udostępnionych pozycji:

 1. Mapa Hydrogeologiczna Polski
 2. Potencjalna Roślinność Naturalna Polski
 3. Przeglądowa Mapa Geomorfologiczna Polski
 4. Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski


Wszystkie zasoby biblioteki cyfrowej są dostępne tylko z lokalnej sieci komputerowej Wydziału. Dostęp do map spoza Wydziału jest zablokowany ze względu na wiążace je prawa autorskie i zasady udostępniania zbiorów.

2015-03-06 08:54:39
Kategoria: General
Napisał: patryk

Uprzejmie prosimy o rozważenie możliwości złożenia w Archiwum i Muzeum UŁ materiałów (akt, korespondencji, dyplomów, fotografii, medali, osobistych pamiątek itp.) powstałych w wyniku Państwa działalności naukowej, zawodowej, organizacyjnej lub innej. Wzbogacą one zasób Archiwum i Muzeum oraz umożliwią szerokie dokumentowanie dziejów Uczelni i osób z nią związanych. W przypadku posiadania fotografii – prosimy o udostępnienie ich tylko do zeskanowania (oryginały otrzymają Państwo z powrotem).

Przechowywana w Archiwum i Muzeum UŁ dokumentacja, w znacznej większości, ma charakter urzędowy. Cennym uzupełnieniem są zbiory prywatne (spuścizny). Posiadają one dużą wartość dla różnego rodzaju badań naukowych i często są niedoceniane przez samych ich twórców. Materiały osobiste pracowników, bądź osób związanych z Uczelnią, zaczęto gromadzić w Archiwum UŁ od roku 1989. Posiadamy w naszych zbiorach prawie 30 spuścizn. Innym bardzo ważnym materiałem są wywiady i wspomnienia osób związanych z Uniwersytetem. W przypadku powierzenia przez Państwa naszej jednostce materiałów osobistych, zobowiązujemy się do przestrzegania przyjętych na siebie warunków postawionych w formie umowy z ofiarodawcą. Będziemy bardzo wdzięczni za wszelkie informacje dotyczące możliwości przekazania nam Państwa spuścizny w formie daru lub depozytu. Jeżeli mają Państwo pytania lub są zainteresowani przekazaniem materiałów, prosimy o kontakt:


Archiwum i Muzeum Uniwersytetu Łódzkiego
ul. Pomorska 149/153, 90-236 Łódź;
tel. (0-42) 635-57-26; tel. (0-42) 635-53-69
e-mail: archiwum@uni.lodz.pl lub dararch@uni.lodz.pl
2013-12-04 10:45:41
Kategoria: General
Napisał: patryk

Wydział Nauk Geograficznych pozyskał dostęp do oprogramowania ArcGIS firmy ESRI na licencji "SITE" dla edukacji. Dzięki temu możliwe jest pozyskanie i używanie tego programu na komputerach służbowych i osobistych przez Pracowników i Studentów WNG.

Więcej informacji w zakładce Inne » Oprogramowanie » ArcGIS-SITE dla WNG:
http://www.geo.uni.lodz.pl/arcgis-site-dla-wng

2013-04-30 08:23:24
Kategoria: General
Napisał: patryk

Na Wydziale Nauk Geograficznych UŁ udostępniona jest bezprzewodowa sieć komputerowa
z dostępem do internetu, dla studentów oraz pracowników WNG.
Pierwszy punkt dostępowy umiejscowiony został na parterze w budynku od strony ulicy Kopcińskiego (Collegium Geographicum).

Autoryzacja:
Aby połączyć się z siecią "WNG.wifi" należy podać hasło: geografia.
Przy próbie otwarcia witryny w przeglądarce internetowej nastąpi przekierowanie do strony logowania.
Należy podać swoje imię i nazwisko bez polskich znaków,
używając kropki między imieniem a nazwiskiem. Np.: bartlomiej.blaszczyk, joanna.dwoch.nazwisk.
Hasłem jest numer PESEL.

Zabezpieczenia:

 • Lokalny ruch sieci bezprzewodowej zabezpieczony jest protokołem WPA2
 • Logowanie do internetu wykorzystuje Certyfikat SSL (protokół https)
 • Sieć WNG.wifi objęta jest ochroną zapory sieciowej typu Firewall.
   Możliwe jest nawiązywanie połączeń wyłącznie poprzez wymienione porty:
   80,8080-8082(HTTP), 443(HTTPS), 143(IMAP), 110(POP3), 53(DNS), 8074(GaduGadu).

 • Zapraszamy do korzystania.
  Pracownia Technik Komputerowych i Graficznych WNG UŁ.

  2013-04-09 11:36:11
  Kategoria: General
  Napisał: patryk

  Strony jednostek Wydziału Nauk Geograficznych UŁ, jak wiele innych używają ciasteczek m.in. w celu dostosowania wyświetlanych treści do Twoich potrzeb. Korzystając ze stron wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
  Więcej informacji, na stronie Uniwersytetu Łódzkiego.

  2012-11-05 14:53:52
  Kategoria: General
  Napisał: tommink

  Fundacja Akcelerator Technologii UŁ prowadzi na Uniwersytecie Łódzkim Inkubator Przedsiębiorczości otwarty dla studentów Uniwersytetu Łódzkiego.

  Fundacja pomaga studentom, którzy chcą założyć własną firmę w ocenie potencjału pomysłu na biznes, w przygotowaniu planu działania i w wejściu na rynek.

  Szczegółowe informacje na stronie Fundacji: ciat.uni.lodz.pl.

  2012-10-17 15:59:41
  Kategoria: General
  Napisał: tommink

  Zapraszamy do deponowania materiałów w Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego.

  Banner Repozytorium
  2012-10-03 12:00:17
  Kategoria: General
  Napisał: tommink

  Zapraszamy (zwłaszcza studentów I roku) do zapoznania się z zasadami korzystania z Biblioteki Geograficznej.