Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring Studia regionalne Climatology
2015-05-29 11:11:21
Kategoria: General
Napisał: patryk

W ramach projektu digitalizacji map geograficznych ze zbiorów Biblioteki Geograficznej WNG UŁ została utworzona:

Biblioteka Cyfrowa Wydziału Nauk Geograficznych UŁ


Zapraszamy do korzystania z udostępnionych pozycji:

 1. Mapa Hydrogeologiczna Polski
 2. Potencjalna Roślinność Naturalna Polski
 3. Przeglądowa Mapa Geomorfologiczna Polski
 4. Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski


Wszystkie zasoby biblioteki cyfrowej są dostępne tylko z lokalnej sieci komputerowej Wydziału. Dostęp do map spoza Wydziału jest zablokowany ze względu na wiążace je prawa autorskie i zasady udostępniania zbiorów.

2015-05-28 19:26:00
Kategoria: General
Napisał: patryk
Zapraszamy na nocne zakuwanie! Od 8 do 19 czerwca 2015 r. Biblioteka Główna UŁ wydłuża godziny otwarcia do 24.00 (pon.-pt.).

W tych dniach po godzinie 20.00 otwarty będzie wolny dostęp oraz czytelnia historyczna. Zamówienia z księgozbioru głównego można składać tylko do godziny 19.30. Przypominamy, że wstęp do biblioteki będzie możliwy za okazaniem ważnej karty bibliotecznej lub legitymacji studenckiej.


Więcej informacji na stronach:
http://bul.uni.lodz.pl
https://www.facebook.com/events/908658239191152
2015-05-20 23:58:48
Kategoria: General
Napisał: patryk
Zapraszamy wszystkich Pracowników i Studentów Wydziału Nauk Geograficznych UŁ na:
IV konferencje z Geografii Historycznej.
Geografia historyczna. Wyzwania przyszłości
11-12 czerwiec 2015r.

Dokładny program konferencji: format PDF

2015-05-20 13:41:38
Kategoria: General
Napisał: tommink

Dla studentów II roku kierunków geografia (także geografia nauczycielska), geomonitoring i geoinformacja, w dniach 1-7 czerwca br. zostanie uruchomiona rejestracja na seminaria. Bliższe informacje na podstronie Seminaria licencjackie.

2015-05-15 16:40:22
Kategoria: General
Napisał: patryk
W dniach 1-7 czerwca odbędzie się rejestracja na fakultety dla kierunków: geomonitoring, geoinformacja, studia regionalne, turystyka i rekreacja.

W dniach 8-12 czerwca odbędzie się rejestracja na fakultety dla kierunków gospodarka przestrzenna i geografia (studia uzupełniające).

2015-04-24 14:46:06
Kategoria: General
Napisał: tommink

Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszych, pod względem naukowym i praktycznym, prac magisterskich i rozpraw doktorskich z dziedziny ochrony środowiska oraz nagrodzenie ich autorów.

Konkurs ogłoszony został w dwóch kategoriach:

 1. Ekologiczny magister
 2. Ekologiczny doktor

Do Konkursu mogą przystąpić:

 1. Absolwenci uczelni wyższych z terenu województwa łódzkiego, którzy obronili pracę magisterską w roku akademickim 2014/2015 w szkołach wyższych mających siedzibę na terenie województwa łódzkiego
   Konkurs, w kategorii Ekologiczny magister, ogłaszany jest w następujących podkategoriach:
  • Nauki ekonomiczno-społeczne,
  • Nauki przyrodnicze,
  • Nauki techniczne.
   Zgłoszeniu do Konkursu, w kategorii Ekologiczny magister, podlegają prace w następujących obszarach tematycznych:
  • Systemy zarządzania środowiskowego,
  • Zrównoważona energia,
  • Smart Cities (Inteligentne Miasta),
  • Ekologia stosowana (sozologia).
 2. Posiadacze stopnia doktora, którzy obronili rozprawę doktorską w roku akademickim 2014/2015 w szkołach wyższych mających siedzibę na terenie województwa łódzkiego, a których tematyka dotyczyła ochrony środowiska.

Przewidywana ogólna pula nagród do rozdysponowania wynosi 82.500 zł

 • w kategorii „Ekologiczny magister” - przewiduje się 12 nagród po 5.000 zł
 • w kategorii „Ekologiczny doktor” - przewiduje się 3 nagrody po 7.500 zł
Więcej informacji na stronie Funduszu.
2015-04-20 12:04:03
Kategoria: General
Napisał: tommink

Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza wszystkich uczniów i studentów do udziału w czwartej już edycji Konkursu Fotograficznego „Geografia – proces, forma, obiekt”. Wakacyjne wyjazdy, rodzinne spacery, czy nawet ćwiczenia terenowe stanowią doskonałą okazję do zyskania nowych doświadczeń – w tym fotograficznych. Warto podzielić się nimi z innymi nie tylko na portalach społecznościowych. Regulamin konkursu i karta zgłoszeniowa zostały dołączone w oddzielnych plikach (regulamin, karta zgłoszeniowa). Konkurs honorowym patronatem objął Dziekan Wydziału Nauk Geograficznych – prof. dr hab. Tadeusz Marszał.

Najlepsze prace zostaną nagrodzone i następnie przedstawione na wystawie organizowanej w ramach Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki na wiosnę 2016. Każde zdjęcie będzie opatrzone nazwiskiem autora i nazwą szkoły (uczelni), do której uczęszcza. Dodatkowo wszystkie nagrodzone lub tylko wyróżnione prezentacją na wystawie zdjęcia zostaną zamieszczone na stronie internetowej Wydziału Nauk Geograficznych (zakończona edycja Konkursu). Uczestnicy konkursu nie ponoszą żadnych wydatków związanych ze zgłaszaniem zdjęć, nagrodami czy prezentacją najlepszych dzieł na wystawie.

Zachęcamy do zapoznania się z sugestiami Jury zaproponowanymi po zakończeniu trzeciej edycji konkursu (http://www.geo.uni.lodz.pl/sugestie-jury-2015). Uwagi te z jednej strony uzasadniają wybory dokonane przez Jury, a z drugiej strony mają stanowić wskazówkę dla uczestników kolejnych edycji konkursu.

Komitet Organizacyjny Konkursu
dr Piotr Czubla i dr hab. Joanna Petera-Zganiacz

2015-04-09 13:40:51
Kategoria: General
Napisał: patryk

Wydział Nauk Geograficznych pozyskał licencję na oprogramowanie Statistica w ramach licencji SITE dla wszystkich Pracowników i Studentów naszego Wydziału. Więcej informacji na podstronie: statistica

2015-03-20 15:35:55
Kategoria: General
Napisał: retwoj

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 20 marca 2015 r. w godzinach porannych, odeszła od nas śp. dr Monika Sławek.

Wieloletni pracownik Uniwersytetu Łódzkiego, adiunkt w Pracowni Rekreacji i Turystyki Kwalifikowanej Instytutu Geografii Miast i Turyzmu.
Jej pasję życia oraz zamiłowanie do podróży i sportu będziemy zawsze wspominać.


2015-03-06 08:54:39
Kategoria: General
Napisał: patryk

Uprzejmie prosimy o rozważenie możliwości złożenia w Archiwum i Muzeum UŁ materiałów (akt, korespondencji, dyplomów, fotografii, medali, osobistych pamiątek itp.) powstałych w wyniku Państwa działalności naukowej, zawodowej, organizacyjnej lub innej. Wzbogacą one zasób Archiwum i Muzeum oraz umożliwią szerokie dokumentowanie dziejów Uczelni i osób z nią związanych. W przypadku posiadania fotografii – prosimy o udostępnienie ich tylko do zeskanowania (oryginały otrzymają Państwo z powrotem).

Przechowywana w Archiwum i Muzeum UŁ dokumentacja, w znacznej większości, ma charakter urzędowy. Cennym uzupełnieniem są zbiory prywatne (spuścizny). Posiadają one dużą wartość dla różnego rodzaju badań naukowych i często są niedoceniane przez samych ich twórców. Materiały osobiste pracowników, bądź osób związanych z Uczelnią, zaczęto gromadzić w Archiwum UŁ od roku 1989. Posiadamy w naszych zbiorach prawie 30 spuścizn. Innym bardzo ważnym materiałem są wywiady i wspomnienia osób związanych z Uniwersytetem. W przypadku powierzenia przez Państwa naszej jednostce materiałów osobistych, zobowiązujemy się do przestrzegania przyjętych na siebie warunków postawionych w formie umowy z ofiarodawcą. Będziemy bardzo wdzięczni za wszelkie informacje dotyczące możliwości przekazania nam Państwa spuścizny w formie daru lub depozytu. Jeżeli mają Państwo pytania lub są zainteresowani przekazaniem materiałów, prosimy o kontakt:


Archiwum i Muzeum Uniwersytetu Łódzkiego
ul. Pomorska 149/153, 90-236 Łódź;
tel. (0-42) 635-57-26; tel. (0-42) 635-53-69
e-mail: archiwum@uni.lodz.pl lub dararch@uni.lodz.pl
2015-01-29 13:49:35
Kategoria: General
Napisał: tommink

Katedra Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych UŁ wspólnie z Pracownią Geoinformacji KUL, organizuje w dniach 11–12 czerwca 2015 r. IV Krajową Konferencję z Geografii Historycznej na temat: Geografia historyczna. Wyzwania przyszłości.


2014-12-03 07:52:28
Kategoria: General
Napisał: patryk

Na podstronie Biblioteki Wydziału Nauk Geograficznych umieszczona została Multiwyszukiwarki Ebsco Discovery Search.

Jest to najnowocześniejsze narzędzie wyszukiwawcze wykorzystywane przez wiodące uczelnie na świecie. Multiwyszukiwarka umożliwia jednoczesne przeszukiwanie wielu sieciowych zasobów informacji: baz danych, serwisów czasopism i książek elektronicznych, a także katalogu bibliotecznego, Repozytorium UŁ oraz Biblioteki Cyfrowej UŁ.


2014-11-19 10:15:30
Kategoria: General
Napisał: patryk

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 12 listopada 2014 r. w wieku 80 lat zmarł śp. dr JAN ZIOMEK.

Był założycielem i wieloletnim kierownikiem Muzeum Geologicznego, prawdziwym miłośnikiem świata minerałów, zakochanym w Sudetach i Górach Świętokrzyskich, ćwiczeniach terenowych oraz mapach geologicznych. Dał się poznać jako wybitny nauczyciel akademicki i wychowawca wielu pokoleń studentów Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi oraz Wydziału Nauk Geograficznych.

2014-10-22 12:00:57
Kategoria: General
Napisał: patryk

Wydział Nauk Geograficznych pozyskał licencje oprogramowania IBM SPSS Statistics. W ramach tej licencji istnieje możliwość korzystania przez Studentów naszego Wydziału z ww. programu na komputerach osobistych.

Więcej informacji w zakładce Inne » Oprogramowanie » IBM SPSS Statistics

2014-10-08 13:41:46
Kategoria: General
Napisał: patryk
Dla Studentów, Doktorantów oraz Pracowników Uniwersytetu Łódzkiego dostępne jest ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, ubezpieczenie assistance na preferencyjnych warunkach.
Wysokość składki na cały rok akademicki : 63zł
Więcej informacji (wykup ubezpieczenia, regulamin/warunki, wykaz wysokości świadczeń) na stronie:
http://www.nnw-studentow.pl
2014-08-22 14:56:34
Kategoria: General
Napisał: tommink

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 6 sierpnia 2014 r. zmarł
śp. Profesor dr hab. MARIUSZ KULESZA
nauczyciel akademicki o uznanym dorobku naukowym,ceniony wychowawca wielu pokoleń geografów, twórca i kierownik Zakładu Geografii Historycznej i Dziedzictwa Kulturowego, kierownik Katedry Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych

2014-03-05 13:22:07
Kategoria: General
Napisał: retwoj

Pragnę poinformować, że w ramach posiadanej licencji ArcGIS SITE istnieje możliwość skorzystania z szerokiej oferty kursów udostępnionych przez firmę ESRI.
Obok darmowych szkoleń, dostępnych dla wszystkich zainteresowanych, Pracownicy i Studenci naszego Wydziału mogą uczestniczyć także w kursach e-learningowych, które normalnie są odpłatne.
Zachęcam do zapoznania się z listą dostępnych kursów.
Osoby zainteresowane udziałem w wybranym szkoleniu proszone są o kontakt mailowy.

dr Wojciech Retkiewicz
Administrator Licencji ArcGIS na Wydziale Nauk Geograficznych UŁ

2013-12-16 14:39:19
Kategoria: General
Napisał: patryk

Informujemy, że Pracownia Technik Komputerowych i Graficznych UŁ udostępniła Formularz licencji ArcGIS dla WNG. Dzięki niemu możliwe będzie pozyskanie rocznej licencji dla programu ArcGIS (dla Pracowników i Studentów WNG).

Formularz dostępny w dziale Inne » ArcGIS-SITE dla WNG » Formularz licencji:
http://www.geo.uni.lodz.pl/formularz-licencji

Otrzymany indywidualny klucz ArcGIS z formularza licencji należy zautoryzować na stronie ESRI:
http://www.esri.com/landing-pages/software/arcgis/arcgis-desktop-student-trial.
Po pomyślnej weryfikacji klucza, wyświetlą się dostępne pakiety ArcGIS Desktop do pobrania.

2013-12-04 10:45:41
Kategoria: General
Napisał: patryk

Wydział Nauk Geograficznych pozyskał dostęp do oprogramowania ArcGIS firmy ESRI na licencji "SITE" dla edukacji. Dzięki temu możliwe jest pozyskanie i używanie tego programu na komputerach służbowych i osobistych przez Pracowników i Studentów WNG.

Więcej informacji w zakładce Inne » Oprogramowanie » ArcGIS-SITE dla WNG:
http://www.geo.uni.lodz.pl/arcgis-site-dla-wng

2013-07-30 15:05:39
Kategoria: General
Napisał: tommink
2013-06-27 12:57:53
Kategoria: General
Napisał: tommink

Na Wydziale została uruchomiona nowa specjalizacja magisterska (studia uzupełniające II stopnia):
Studia ludnościowe i badania nad usługami,
która będzie prowadzona przez dotychczasową Katedrę Gospodarki Przestrzennej i Planowania Przestrzennego.

Studenci - absolwenci studiów licencjackich - mogą wybierać tę specjalizację już na nowy rok akademicki.

Więcej informacji na stronie Katedry (w zakładce: SPECJALIZACJA).

2013-06-21 12:00:08
Kategoria: General
Napisał: tommink

Zarządzeniem nr 128 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dn. 18.06.2013 r. na Wydziale Nauk Geograficznych powołane zostały studia podyplomowe „Nowoczesne usługi turystyczne” w trzech specjalizacjach: obsługa ruchu turystycznego, hotelarstwo i rekreacja.

Prowadzone są one przez Instytut Geografii Miast i Turyzmu.

2013-04-30 08:23:24
Kategoria: General
Napisał: patryk

Na Wydziale Nauk Geograficznych UŁ udostępniona jest bezprzewodowa sieć komputerowa
z dostępem do internetu, dla studentów oraz pracowników WNG.
Pierwszy punkt dostępowy umiejscowiony został na parterze w budynku od strony ulicy Kopcińskiego (Collegium Geographicum).

Autoryzacja:
Aby połączyć się z siecią "WNG.wifi" należy podać hasło: geografia.
Przy próbie otwarcia witryny w przeglądarce internetowej nastąpi przekierowanie do strony logowania.
Należy podać swoje imię i nazwisko bez polskich znaków,
używając kropki między imieniem a nazwiskiem. Np.: bartlomiej.blaszczyk, joanna.dwoch.nazwisk.
Hasłem jest numer PESEL.

Zabezpieczenia:

 • Lokalny ruch sieci bezprzewodowej zabezpieczony jest protokołem WPA2
 • Logowanie do internetu wykorzystuje Certyfikat SSL (protokół https)
 • Sieć WNG.wifi objęta jest ochroną zapory sieciowej typu Firewall.
   Możliwe jest nawiązywanie połączeń wyłącznie poprzez wymienione porty:
   80,8080-8082(HTTP), 443(HTTPS), 143(IMAP), 110(POP3), 53(DNS), 8074(GaduGadu).

 • Zapraszamy do korzystania.
  Pracownia Technik Komputerowych i Graficznych WNG UŁ.

  2013-04-09 11:36:11
  Kategoria: General
  Napisał: patryk

  Strony jednostek Wydziału Nauk Geograficznych UŁ, jak wiele innych używają ciasteczek m.in. w celu dostosowania wyświetlanych treści do Twoich potrzeb. Korzystając ze stron wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
  Więcej informacji, na stronie Uniwersytetu Łódzkiego.

  2013-03-07 13:00:35
  Kategoria: General
  Napisał: patryk

  Szanowni Państwo,

  Na Uniwersytecie Łódzkim został uruchomiony Portal Pracowniczy, który umożliwia szybki
  i łatwy dostęp do aktualnych informacji w zakresie danych osobowych,
  paska wynagrodzeń czy limitów urlopowych.
  2012-11-05 14:53:52
  Kategoria: General
  Napisał: tommink

  Fundacja Akcelerator Technologii UŁ prowadzi na Uniwersytecie Łódzkim Inkubator Przedsiębiorczości otwarty dla studentów Uniwersytetu Łódzkiego.

  Fundacja pomaga studentom, którzy chcą założyć własną firmę w ocenie potencjału pomysłu na biznes, w przygotowaniu planu działania i w wejściu na rynek.

  Szczegółowe informacje na stronie Fundacji: ciat.uni.lodz.pl.

  2012-10-17 15:59:41
  Kategoria: General
  Napisał: tommink

  Zapraszamy do deponowania materiałów w Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego.

  Banner Repozytorium
  2012-10-03 12:00:17
  Kategoria: General
  Napisał: tommink

  Zapraszamy (zwłaszcza studentów I roku) do zapoznania się z zasadami korzystania z Biblioteki Geograficznej.

  2010-04-28 11:34:04
  Kategoria: General
  Napisał: tommink

  Informujemy, że studenci Wydziału Nauk Geograficznych winni wnosić opłaty za legitymacje, indeksy i dyplomy na rachunek bankowy:

  WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH
  UNIWERSYTET ŁÓDZKI
  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA II O/ŁÓDŹ
  88 1240 3028 1111 0010 2942 8031