Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring Studia Regionalne
2014-04-09 14:39:14
Kategoria: General
Napisał: tommink

W dniach 16-23 kwietnia rusza pierwsza tura obowiązkowych rejestracji na przedmioty fakultatywne na rok akademicki 2014/2015.

Prosimy zapoznać się z informacjami i wykazem dostępnych przedmiotów.

2014-04-09 09:30:39
Kategoria: General
Napisał: patryk

Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej rekrutacji do Programu Mobilności Studentów i Doktorantów „MOST”.
Działający od prawie 15 lat Program umożliwia studiowanie na jednym z ponad dwudziestu najlepszych ośrodków akademickich w Polsce, a każda zainteresowana osoba z pewnością znajdzie w nim ofertę dla siebie. „MOST” ma ich ponad 1000 na studiach licencjackich oraz kolejny 1000 na studiach uzupełniających magisterskich. Oczywiście także osoby studiujące w systemie jednolitych studiów magisterskich znajdą coś dla siebie, a pakiet ponad 200 ofert skierowany jest wyłącznie do doktorantów.

Co najistotniejsze Program „MOST” umożliwia studiowanie na uczelni przyjmującej nie tylko na takim samym kierunku jak na uczelni macierzystej, ale także na kierunku pokrewnym. Skorzystanie z oferty Programu jest możliwe nawet wtedy, gdy było się już uczestnikiem Programu Erasmus. Zasada oczywiście działa również w drugą stronę – bycie MOST-owiczem nie uniemożliwi wyjazdu „na Erasmusa”.

Ze wszystkimi szczegółami można zapoznać się na stronie Programu: www.most.amu.edu.pl
Najbliższa rekrutacja – na semestr zimowy lub cały rok akademicki 2014/2015 – rozpocznie się już 15 kwietnia i potrwa do 15 maja. Zachęcamy do skorzystania z okazji!

2014-04-09 08:34:23
Kategoria: General
Napisał: patryk

Szanowni Państwo, Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego informuje o XV edycji Konkursu na najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie oraz prace magisterskie i dyplomowe tematycznie związane z województwem łódzkim, promujące region bądź też wykazujące użyteczność dla rozwoju społecznego, gospodarczego lub kulturalnego regionu.
Przedmiotem oceny są prace obronione w 2013 roku, dotychczas nienagradzane w formie nagrody pieniężnej w innych konkursach.

Rozprawy i prace wraz z wnioskiem, zaakceptowanym przez Dziekana Wydziału, należy składać w terminie do 23 czerwca 2014 roku odpowiednio:
W Biurze Nauki UŁ (pok. 221) -> rozprawy habilitacyjne i doktorskie;
W Centrum Obsługi Studenta, Rekrutacja i tok studiów –> prace magisterskie.
Do wniosku należy dołączyć:
- egzemplarz pracy (oryginał).
- recenzje zgłoszonej do konkursu rozprawy habilitacyjnej, doktorskiej, pracy magisterskiej lub dyplomowej (oryginał lub kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem).

Wniosek, regulamin oraz informacja o konkursie znajdują się na stronie Biura Nauki UŁ:
http://www.biuronauki.uni.lodz.pl/archives/1237


Iwona Rytych-Kaleta
Kierownik Biura Nauki UŁ
tel./fax (42)635-41-58

2014-04-08 12:04:17
Kategoria: General
Napisał: tommink
2014-03-26 17:50:21
Kategoria: General
Napisał: tommink

Ogłoszono wyniki tegorocznej edycji konkursu fotograficznego „Geografia – proces, forma, obiekt”.

Zapraszamy do zapoznania się z komunikatem Komitetu Organizacyjnego oraz wybranymi pracami biorącymi udział w konkursie.

2014-03-05 13:22:07
Kategoria: General
Napisał: retwoj

Pragnę poinformować, że w ramach posiadanej licencji ArcGIS SITE istnieje możliwość skorzystania z szerokiej oferty kursów udostępnionych przez firmę ESRI.
Obok darmowych szkoleń, dostępnych dla wszystkich zainteresowanych, Pracownicy i Studenci naszego Wydziału mogą uczestniczyć także w kursach e-learningowych, które normalnie są odpłatne.
Zachęcam do zapoznania się z listą dostępnych kursów.
Osoby zainteresowane udziałem w wybranym szkoleniu proszone są o kontakt mailowy.

dr Wojciech Retkiewicz
Administrator Licencji ArcGIS na Wydziale Nauk Geograficznych UŁ

2014-02-06 14:43:17
Kategoria: General
Napisał: tommink

W ramach kształcenia interdyscyplinarnego w semestrze letnim 2013/2014 zapraszamy studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego do uczestnictwa w:

 • wykładach w języku angielskim i polskim (organizatorem jest Uniwersytet Łódzki)
 • Akademii Polskiego Filmu (organizatorem jest Stowarzyszenia Filmowców Polskich , a inicjatorem Polski Instytut Sztuki Filmowej)

W semestrze letnim roku akademickiego 2013/2014 studenci mogą uczestniczyć w zajęciach ogólnouczelnianych w ramach realizacji swoich planów studiów.

W przypadku, gdy są to zajęcia dodatkowe (poza programem studiów):

 1. studenci pierwszego i drugiego roku studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, dla których zajęcia ogólnouczelniane nie są uwzględnione w programach studiów, zobowiązani są do złożenia w dziekanacie wniosku o stwierdzenie prawa do korzystania z zajęć bez wnoszenia opłat (zgodnie z pkt. 3 w załączniku nr 1 do zarządzenia nr 106 Rektora UŁ z dnia 26.06.2012 r.).;
 2. studenci wyższych lat także bezpłatnie (bez konieczności składania w dziekanacie wniosku).

Opłaty w wysokości 120 zł za semestr (lub 100 zł w przypadku kontynuacji) pobierane są przez Polski Instytut Sztuki Filmowej za uczestnictwo w zajęciach Akademii Polskiego Filmu.

Szczegółowe informacje na temat oferty przedmiotów ogólnouczelnianych znajdują się na stronie: www.uni.lodz.pl/studia/zajeciaogolnouczelniane

Rejestracja elektroniczna poprzez UsosWeb na semestr letni 2013/2014 trwa od 8 lutego do 23 lutego br.

Kod rejestracji: 00-P-OGOLNUCZ-L13/14

UWAGA

Przypominamy, że rejestracja na przedmiot ogólnouczelniany w systemie UsosWeb (dotyczy to także Akademii Polskiego Filmu) powoduje, że przedmiot ten staje się dla studenta obowiązkowy i jego zaliczenie jest wymagane do zaliczenia semestru/roku.

Doktoranci nie biorą udziału w rejestracji elektronicznej oraz nie składają zobowiązań. Chęć uczestnictwa zgłaszają prowadzącemu zajęcia. Odpłatność za Akademię Polskiego Filmu jak dla studentów.

2014-01-24 16:47:53
Kategoria: General
Napisał: tommink

Kaplica DA Piątka, godz. 19.00 – Msza św., 19.30 – spotkanie.

28 stycznia
„Spotkanie nauki z wiarą” – dr hab. Dariusz Jeziorny, prywatnie mąż Agaty, ojciec Augusta i Natana, zawodowo pracownik Instytutu Historii UŁ (historia najnowsza), od 1987 r. związany z Odnową w Duchu Świętym i duchowością ignacjańską
25 lutego
prof. dr hab. inż. Leszek Podsędkowski – Zakład Robotyki i Automatyzacji, Instytut Obrabiarek i TBM Wydział Mechaniczny PŁ
6-9 kwietnia 2014 godz. 18.00 - kościół oo. Jezuitów ul. Sienkiewicza 60
Rekolekcje wielkopostne dla inteligencji – przewodniczy ks. bp Damian Bryl, biskup pomocniczy archidiecezji poznańskiej
11 kwietnia
Konferencja „Humanistyczna recepcja Soboru Watykańskiego II”, Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi
10 maja
Pielgrzymka akademicka na Jasną Górę
27 maja
„Chrześcijanie – Oblicza Kościoła Powszechnego” – prof. dr hab. Michał Seweryński, w latach 1996-2000 członek Papieskiej Rady do Spraw Świeckich, Zakład Europejskiego i Zbiorowego Prawa Pracy, Wydział Prawa i Administracji UŁ, Przewodniczący Rady Społecznej przy Metropolicie Łódzkim, Senator RP
2014-01-15 11:31:54
Kategoria: General
Napisał: tommink

W dniach 22-25 września b.r. odbędzie się w Łodzi i Łęczycy VIII Sympozjum Stowarzyszenia Archeologii Środowiskowej „Naturalne i archeologiczno­‑historyczne uwarunkowania osadnictwa średniowiecznego”.

Więcej informacji na podstronie.

2014-01-10 16:21:47
Kategoria: General
Napisał: tommink

Zapraszamy na spotkania naukowe Instytutu Nauk o Ziemi WNG UŁ

Celem spotkań jest prezentacja wyników badań naukowych w zakresie geografii oraz innych pokrewnych jej nauk przyrodniczych, a także dyskusja i wymiana poglądów na temat omawianych zagadnień.

Spotkania odbywają się co miesiąc, w wybrane wtorki, w sali posiedzeń Rady Wydziału, ul. Narutowicza 88

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem spotkań.

2013-12-16 14:39:19
Kategoria: General
Napisał: patryk

Informujemy, że Pracownia Technik Komputerowych i Graficznych UŁ udostępniła Formularz licencji ArcGIS dla WNG. Dzięki niemu możliwe będzie pozyskanie rocznej licencji dla programu ArcGIS (dla Pracowników i Studentów WNG).

Formularz dostępny w dziale Inne » ArcGIS-SITE dla WNG » Formularz licencji:
http://www.geo.uni.lodz.pl/formularz-licencji

Otrzymany indywidualny klucz ArcGIS z formularza licencji należy zautoryzować na stronie ESRI:
http://www.esri.com/landing-pages/software/arcgis/arcgis-desktop-student-trial.
Po pomyślnej weryfikacji klucza, wyświetlą się dostępne pakiety ArcGIS Desktop do pobrania.

2013-12-04 10:45:41
Kategoria: General
Napisał: patryk

Wydział Nauk Geograficznych uzyskał dostęp do oprogramowania ArcGIS firmy ESRI na licencji "SITE" dla edukacji. Dzięki temu możliwe jest pozyskanie i używanie tego programu na komputerach służbowych i osobistych przez Pracowników i Studentów WNG.

Więcej informacji w zakładce Inne » ArcGIS-SITE dla WNG:
http://www.geo.uni.lodz.pl/arcgis-site-dla-wng

2013-12-02 17:27:28
Kategoria: General
Napisał: tommink

Z przyjemnością informujemy, że absolwentka kierunku Turystyka i Rekreacja, prowadzonego przez Instytut Geografii Miast i Turyzmu UŁ, pani mgr Natalia Tomczyk zdobyła pierwszą nagrodę w konkursie Ministerstwa Sportu i Turystyki na najlepszą pracę magisterską z zakresu gospodarki turystycznej (http://www.msport.gov.pl/turystyka/konkurs-na-najlepsza-prace-magisterska-z-zakresu-gospodarki-turystycznej-rozstrzygniety).

Praca pt. „Zarządzanie turystyką biznesową na przykładzie wybranych convention bureaux w Polsce” została napisana pod kierunkiem prof. Jacka Kaczmarka.

2013-10-16 12:04:45
Kategoria: General
Napisał: patryk

Klub Uczelniany AZS Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza naszych studentów do sekcji sportowych. Możesz w nich kontynuować zabawę w sport oraz reprezentować UŁ w wielu zawodach sportowych. Terminarz treningów i kontakt z trenerami znajdziesz na www.azs.uni.lodz.pl
Możesz także sprawdzić swoje zdolności organizacyjne zostając działaczem w naszym klubie.
Pisz do nas: e –mail > uniwersytet@lodz.azs.pl

2013-10-16 12:01:13
Kategoria: General
Napisał: patryk

SWFiS UŁ zaprasza naszych studentów na sportowe piątki!
Od 11. 10. 2013 r. w każdy piątek w godz. 18.00 - 19.30 do Waszej dyspozycji będzie hala sportowa oraz siłownie w CWFiS UŁ przy ulicy Styrskiej 20/24.
Chcących uczestniczyć w tych zajęciach obowiązuje członkostwo w KU AZS. Legitymację członkowską należy okazać prowadzącym zajęcia pracownikom. Aby wyrobić legitymację musisz odwiedzić stronę KU AZS UŁ - www.azs.uni.lodz.pl i tam znajdziesz instrukcję co należy uczynić, aby stać się posiadaczem legitymacji.

2013-10-09 11:48:07
Kategoria: General
Napisał: patryk

Podział dla naszego wydziału jest zatwierdzony przez Rektora UŁ, rożni się od ogólnego podziału z Zarządzenia Rektora UŁ.
Prosimy o zapoznanie się z terminami zjazdów oraz podziałem roku:

2013-10-02 13:14:28
Kategoria: General
Napisał: patryk
Zgarnij stypendium od łódzkich Pracodawców! Ruszyła rekrutacja do programów stypendialnych Młodzi w Łodzi.
W pięciu dotychczasowych edycjach programu stypendialnego łódzcy Pracodawcy ufundowali łącznie 114 stypendiów dla najlepszych studentów łódzkich uczelni, sfinansowali miejsca w domu studenckim dla 14 studentów oraz dodatkowy lektorat z języka angielskiego dla 85 studentów. W naborach do programów stypendialnych złożono łącznie ponad 1600 wniosków.
Nabór wniosków do programów stypendialnych poszczególnych Pracodawców na rok akademicki 2013/2014 trwać będzie od 1 do 25 października 2013 r. W roku akademickim 2013/2014 STYPENDIA (i akademik) fundują:

Łącznie to aż 24 stypendia !
Natomiast firmy ERICPOL oraz Hewlett-Packard ufundują dodatkowe lektoraty z języka angielskiego oraz włoskiego.


Dodatkowe informacje kliknij:
2013-09-25 09:26:10
Kategoria: General
Napisał: patryk
W roku akademickim 2013/2014 dla studentów oraz pracowników Uniwersytetu Łódzkiego ubezpieczycielem zostało Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO HESTIA, które zaoferowało najlepsze warunki we wszystkich istotnych aspektach ubezpieczenia przy niższej składce niż w roku ubiegłym:
ulotka programu ubezpieczenia .
W trosce o Państwa wygodę firma brokerska NAU z Warszawy, które obsługuje ubezpieczenie NNW, stworzyła aplikację pozwalającą wszystkim studentom i pracowników UŁ opłacić składkę ubezpieczenia on-line. W tym celu należy wejść na stronę: www.nnw-studentow.pl i postępować zgodnie z instrukcją.
Po opłaceniu składki otrzymają Państwo e-maila zwrotnego w jaki sposób należy postąpić w przypadku wystąpienia ewentualnej szkody. Na powyższej stronie znajdziecie Państwo także pliki zawierające wszystkie szczegóły na temat ubezpieczenia NNW.

Zastępca Kanclerza
Uniwersytetu Łódzkiego
ds. socjalnych i ogólnych
dr Jarosław Grabarczyk

2013-07-30 15:05:39
Kategoria: General
Napisał: tommink
2013-06-27 12:57:53
Kategoria: General
Napisał: tommink

Na Wydziale została uruchomiona nowa specjalizacja magisterska (studia uzupełniające II stopnia):
Studia ludnościowe i badania nad usługami,
która będzie prowadzona przez dotychczasową Katedrę Gospodarki Przestrzennej i Planowania Przestrzennego.

Studenci - absolwenci studiów licencjackich - mogą wybierać tę specjalizację już na nowy rok akademicki.

Więcej informacji na stronie Katedry (w zakładce: SPECJALIZACJA).

2013-06-21 12:00:08
Kategoria: General
Napisał: tommink

Zarządzeniem nr 128 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dn. 18.06.2013 r. na Wydziale Nauk Geograficznych powołane zostały studia podyplomowe „Nowoczesne usługi turystyczne” w trzech specjalizacjach: obsługa ruchu turystycznego, hotelarstwo i rekreacja.

Prowadzone są one przez Instytut Geografii Miast i Turyzmu.

2013-04-30 08:23:24
Kategoria: General
Napisał: patryk

Na Wydziale Nauk Geograficznych UŁ udostępniona jest bezprzewodowa sieć komputerowa
z dostępem do internetu, dla studentów oraz pracowników WNG.
Pierwszy punkt dostępowy umiejscowiony został na parterze w budynku od strony ulicy Kopcińskiego (Collegium Geographicum).

Autoryzacja:
Aby połączyć się z siecią "WNG.wifi" należy podać hasło: geografia.
Przy próbie otwarcia witryny w przeglądarce internetowej nastąpi przekierowanie do strony logowania.
Należy podać swoje imię i nazwisko bez polskich znaków,
używając kropki między imieniem a nazwiskiem. Np.: bartlomiej.blaszczyk, joanna.dwoch.nazwisk.
Hasłem jest numer PESEL.

Zabezpieczenia:

 • Lokalny ruch sieci bezprzewodowej zabezpieczony jest protokołem WPA2
 • Logowanie do internetu wykorzystuje Certyfikat SSL (protokół https)
 • Sieć WNG.wifi objęta jest ochroną zapory sieciowej typu Firewall.
   Możliwe jest nawiązywanie połączeń wyłącznie poprzez wymienione porty:
   80,8080-8082(HTTP), 443(HTTPS), 143(IMAP), 110(POP3), 53(DNS), 8074(GaduGadu).

 • Zapraszamy do korzystania.
  Pracownia Technik Komputerowych i Graficznych WNG UŁ.

  2013-04-25 12:57:57
  Kategoria: General
  Napisał: tommink

  Na stronie Seminaria licencjackie dostępne są informacje o aktualnych rejestracjach.

  2013-04-19 13:28:39
  Kategoria: General
  Napisał: tommink

  Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UŁ zaprasza wszystkich studentów Uniwersytetu Łódzkiego na bezpłatne zajęcia sportowo-rekreacyjne do CWFiS ul. Styrska 20/24 (do dyspozycji hala do gier zespołowych i siłownie) w każdy piątek w godz. 18.00 - 19.30.

  Przed zajęciami należy okazać się ważną legitymacją studencką UŁ.

  2013-04-09 11:36:11
  Kategoria: General
  Napisał: patryk

  Strony jednostek Wydziału Nauk Geograficznych UŁ, jak wiele innych używają ciasteczek m.in. w celu dostosowania wyświetlanych treści do Twoich potrzeb. Korzystając ze stron wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
  Więcej informacji, na stronie Uniwersytetu Łódzkiego.

  2013-03-07 13:00:35
  Kategoria: General
  Napisał: patryk

  Szanowni Państwo,

  Na Uniwersytecie Łódzkim został uruchomiony Portal Pracowniczy, który umożliwia szybki
  i łatwy dostęp do aktualnych informacji w zakresie danych osobowych,
  paska wynagrodzeń czy limitów urlopowych.
  2012-11-05 14:53:52
  Kategoria: General
  Napisał: tommink

  Fundacja Akcelerator Technologii UŁ prowadzi na Uniwersytecie Łódzkim Inkubator Przedsiębiorczości otwarty dla studentów Uniwersytetu Łódzkiego.

  Fundacja pomaga studentom, którzy chcą założyć własną firmę w ocenie potencjału pomysłu na biznes, w przygotowaniu planu działania i w wejściu na rynek.

  Szczegółowe informacje na stronie Fundacji: ciat.uni.lodz.pl.

  2012-10-17 15:59:41
  Kategoria: General
  Napisał: tommink

  Zapraszamy do deponowania materiałów w Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego.

  Banner Repozytorium
  2012-10-03 12:00:17
  Kategoria: General
  Napisał: tommink

  Zapraszamy (zwłaszcza studentów I roku) do zapoznania się z zasadami korzystania z Biblioteki Geograficznej.

  2010-04-28 11:34:04
  Kategoria: General
  Napisał: tommink

  Informujemy, że studenci Wydziału Nauk Geograficznych winni wnosić opłaty za legitymacje, indeksy i dyplomy na rachunek bankowy:

  WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH
  UNIWERSYTET ŁÓDZKI
  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA II O/ŁÓDŹ
  88 1240 3028 1111 0010 2942 8031