Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring Studia regionalne Climatology
2017-09-22 14:25:25
Kategoria: General
Napisał: mturczyn

2017-09-20 10:00:10
Kategoria: General
Napisał: ODZ

Zapraszamy do udziału w konferencji naukowej z cyklu „Światło i kolor w architekturze i przestrzeniach publicznych – o świadomy kreowaniu wizerunku miasta”, która odbędzie się w dniu 29 września 2017 r. w Muzeum Miasta Łodzi przy ul. Ogrodowej 15 w Łodzi (Pałac Poznańskich – Sala Lustrzana).
Udział w konferencji jest bezpłatny.

Zgłoszenia należy przesyłać na załączonym formularzu rejestracyjnym na adres: m.gawrysiak@lmf.com.pl do 21 września 2017 r. W związku z ograniczoną liczbą miejsc o zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.
Formularz do pobrania tutaj.
Więcej informacji w linku:
http://lmf2016.lmf.com.pl/konferencja-naukowa

2017-09-14 12:35:57
Kategoria: General
Napisał: ODZ

Katedra Meteorologii i Klimatologii Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego oraz Polskie Towarzystwo Geofizyczne, Oddział Łódzki zapraszają do udziału w Konferencji Jubileuszowej z okazji 70-lecia Polskiego Towarzystwa Geofizycznego pt. „Nadzwyczajne zdarzenia meteorologiczne i hydrologiczne na ziemiach polskich”.

Konferencja odbędzie się w dniach 25–26 września 2017 r. w Auli im. Profesora Stanisława Liszewskiego na Wydziale Nauk Geograficznych UŁ.

Szczegółowy program konferencji jest dostępny na stronie http://meteo.geo.uni.lodz.pl


2017-09-12 20:02:09
Kategoria: General
Napisał: ODZ

W związku z naborem na wolontariat w trakcie VII edycji Festiwalu Kinetycznej Sztuki Światła Light.Move.Festival. 2017, który odbędzie się w dniach 29.09-1.10 w Łodzi, organizatorzy zachęcają do zdobycia doświadczenia przy organizacji jednego z największych wydarzeń kulturalno-artystycznych oraz odbycia praktyk studenckich.

Więcej informacji dostępne jest na stronie internetowej: http://lightmovefestival.pl/wolontariat-lmf
Facebook: https://www.facebook.com/events/1145095618896345

2017-09-01 17:34:34
Kategoria: General
Napisał: tommink

Katedra Geografii Fizycznej Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego oraz Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu zapraszają do udziału w konferencji naukowej pt.: „Współczesne przemiany krajobrazu polskiej wsi”.

Konferencja odbędzie się w dniach 6-8 września 2017 r. na Wydziale Nauk Geograficznych UŁ.

Krajobraz wiejski w Polsce stał się miejscem intensywnych przemian strukturalnych i funkcjonalnych, dla których impulsami była transformacja ustrojowa z lat 1989-2000 oraz akcesja do Unii Europejskiej. Powyższe zmiany spowodowały szereg następstw w wymiarze przyrodniczym, gospodarczym i społeczno-kulturowym. Konferencja w szczególny sposób chce odnieść się do przyrodniczych i fizjonomicznych aspektów przemian krajobrazów wiejskich i stać się miejscem prezentacji wyników badań naukowych i wymiany poglądów dotyczących, m.in.:

  • współczesnych przemian użytkowania ziemi,
  • ekologicznych aspektów przekształceń struktury użytkowania gruntów,
  • związków przemian użytkowania ziemi z potencjałem siedliskowym,
  • odłogów we współczesnej przestrzeni rolniczej,
  • świadczeń środowiskowych krajobrazów wiejskich,
  • krajobrazowych aspektów rozwoju funkcji turystycznej na obszarach wiejskich,
  • zmian fizjonomii krajobrazu wiejskiego,
  • wielofunkcyjności obszarów wiejskich.

W drugim dniu konferencji odbędzie się sesja terenowa w rejonie Zbiornika Sulejowskiego.

Zapraszamy do zapoznania się z programem Konferencji.

2017-09-01 14:08:25
Kategoria: General
Napisał: tommink

Pracownicy Katedry Geomorfologii i Paleogeografii UŁ zapraszają na XXIV Konferencję Naukowo-Szkoleniową STRATYGRAFIA PLEJSTOCENU POLSKI pod patronatem Głównego Geologa Kraju prof. dr. hab. Mariusza-Orion Jędryska „Czwartorzęd pogranicza niżu i wyżyn w Polsce Środkowej”, która odbędzie się 4-8 września 2017 r., w Wawrzkowiźnie k/Bełchatowa.

Zgodnie z przewodnim tematem konferencji szczegółową prezentacją będą objęte złożone w rowie Kleszczowa plejstoceńskie osady różnego wieku i różnej genezy, które mają kluczowe znaczenie dla stratygrafii plejstocenu Polski Środkowej. Kolejnym, ważnym problemem poruszonym podczas sesji terenowych konferencji będzie warciańska strefa marginalna, opierająca się o północno-zachodnie stoki Pasma Przedborsko-Małogoskiego, przekształcona w warunkach klimatu peryglacjalnego.

Ponadto poruszony będzie wątek paleogeograficzny dotyczący doliny Luciąży na Równinie Piotrkowskiej, która była badana przy okazji interesujących rekonstrukcji archeologicznych. Przedstawiona zostanie także historia formowania i wypełniania wybranych zbiorników jeziorno-torfowiskowych znajdujących się na obszarze Kotliny Szczercowskiej.

Wyniki badań będą prezentować pracownicy Katedry Geomorfologii i Paleogeografii Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego oraz Pracowni Geologii WNG UŁ, a także pracownicy Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska i Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Państwowego Instytutu Geologicznego–Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie i Oddziału Geologii Morza w Gdańsku.

Blliższe informacje znajdują się na stronie Katedry.

2017-07-06 12:35:05
Kategoria: General
Napisał: ODZ

Zapraszamy do obejrzenia pierwszego filmu serii „Dobra Nauka” na WNG UŁ, dotyczący badań dr. Macieja Ziułkiewicza nad Olechówką.

Zapraszamy do udostępniania i subskrybowania kanału Youtube UŁ i do korzystania z zamieszczonego materiału.


2017-06-27 10:05:52
Kategoria: General
Napisał: ODZ

W dniach 1-3 czerwca 2017 r dwoje doktorantów Wydziału Nauk Geograficznych, członków drużyny Politechniki Łódzkiej RAPTORS PŁ uczestniczyło w prestiżowym międzynarodowym konkursie łazików marsjańskich:
– University Rover Challenge URC 2017, który odbywał się w Stanach Zjednoczonych, na pustyni w stanie Utah.

Zawody składały się z kilku konkurencji – Luiza Wieczorek i Wiktor Piech byli odpowiedzialni za „Science Task”, które polegało m.in. na:
1) analizie próbek gleby pod kątem fizycznym, chemicznym i biologicznym
2) ocenie prawdopodobieństwa istnienia życia na badanym terenie.

Zadanie naukowe nasi geografowie ukończyli z wynikiem 98 na 100 możliwych punktów. Drużyna RAPTORS PŁ zajęła w konkursie 5 miejsce, a wkład geografów w sukces drużyny jest znaczący.

Należy podkreślić, że nasi doktoranci mieli także istotny wkład intelektualny w rozbudowę łazika marsjańskiego:
– zaproponowali dobór czujników meteorologicznych, czujnika metanu, sporządzili plan wiertła geologicznego.

Więcej informacji na ten temat można przeczytać pod adresami:
https://mlodziwlodzi.pl/druzyna-raptors-z-politechniki-lodzkiej-piata-na-swiecie
https://www.p.lodz.pl/pl/raptorsi-pl-5-druzyna-na-swiecie
http://piotrkowtrybunalski.naszemiasto.pl/artykul/lazik-na-marsa-doktoranci-z-piotrkowa-i-gorzkowic-pomagaja,4092451,artgal,t,id,tm.html
http://piotrkowtrybunalski.naszemiasto.pl/artykul/lazik-na-marsa-sukces-druzyny-z-piotrkowa-i-gorzkowic-na,4157934,art,t,id,tm.html

2017-04-04 16:09:46
Kategoria: General
Napisał: tommink

Komitet Organizacyjny Konkursu Fotograficznego „Geografia – proces, forma, obiekt” ogłosił wyniki edycji 2016/2017 Konkursu.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami ubiegłorocznej edycji, obejrzenia prac nagrodzonych i wyróżnionych, odwiedzenia wystawy powiększeń tych prac, którą już od dziś oglądać można w hallu gmachu Collegium Geographicum, a wszystkich uczniów i studentów – do udziału w bieżącej edycji Konkursu.


2017-03-24 09:05:52
Kategoria: General
Napisał: ODZ

Zapraszamy Państwa do udziału w, jubileuszowej – XV edycji konferencji naukowej poświęconej problematyce małych miast. Jest to dobra okazja do podsumowania dotychczasowych, jak i wyznaczania nowych kierunków badań nad małymi miastami. Naszą propozycję kierujemy do interdyscyplinarnego środowiska naukowego (geografów, urbanistów, ekonomistów, architektów, socjologów i in.), przedstawicieli administracji samorządowej oraz rządowej a także wszystkich osób zainteresowanych problematyką małych miast. Zapraszamy również przedstawicieli innych dziedzin wiedzy: biologów, historyków, archeologów oraz etnologów, którym problematyka małych miast jest równie bliska.

Po raz trzeci zapraszamy do Uniejowa – urokliwego małego miasta – pierwszego w Polsce uzdrowiska termalnego.

Data: 26-27.10.2017
Miejsce: Uniejów, Zamek Biskupów Gnieźnieńskich
Organizator: INSTYTUT ZAGOSPODAROWANIA ŚRODOWISKA
I POLITYKI PRZESTRZENNEJ, Uniwersytetu Łódzkiego
Kontakt: dr Bartosz Bartosiewicz
e-mail: malemiasta@geo.uni.lodz.pl, tel. (42) 6354574
Kierownik: prof. dr hab. Tadeusz Marszał
Sekretarz: dr Bartosz Bartosiewicz

Szczegółowe informacje nt. konferencji dostępne na stronie: http://kzsipp.geo.uni.lodz.pl/pl/male-miasta

2017-03-01 22:28:12
Kategoria: General
Napisał: slawoj.tanas

Szanowni Państwo
Informujemy, że 1 października 2016 r. wystartowała strona Wydziału Nauk Geograficznych na FB. Na stronie udostępniać będziemy bieżące informacje na temat wydarzeń na WNG, działań pracowników i studentów WNG oraz inne istotne dla naszej społeczności informacje. Zapraszamy do odwiedzin, polubienia strony i udostępnienia. Adres strony FB:
https://www.facebook.com/wnglodz/ - Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego.


2016-12-06 13:51:53
Kategoria: General
Napisał: ODZ

Przypominamy, że dla Studentów, Doktorantów oraz Pracowników Uniwersytetu Łódzkiego dostępne jest ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, ubezpieczenie assistance na preferencyjnych warunkach.

Wysokość składki na cały rok akademicki : 67zł (do 15.02.2016 r.)

Więcej informacji (wykup ubezpieczenia, regulamin/warunki, wykaz wysokości świadczeń) na stronie: http://www.nnw-studentow.pl

2016-11-14 10:34:10
Kategoria: General
Napisał: retwoj

Przypominam Państwu, że w ramach posiadanej przez nasz Wydział licencji na użytkowanie programu ARCGIS istnieje możliwość darmowego skorzystania z bogatej oferty szkoleń oferowanych przez firmę ESRII.
Obecnie, aby uzyskać dostęp do szkoleń należy zgłosić to do dr Wojciech Retkiewicza (wojciech.retkiewicz@geo.uni.lodz.pl) podając w wiadomości kierunek i rok studiów oraz adres mailowy użyty przy tworzeniu Global Account podczas rejestracji programu ARCGIS.
W odpowiedzi otrzymacie Państwo zaproszenie do szkoleń ważne przez rok.

Oczekuję na zgłoszenia,
dr Wojciech Retkiewicz

2016-03-14 10:22:07
Kategoria: General
Napisał: retwoj

Pragnę przypomnieć, że w ramach posiadanej licencji ArcGIS SITE istnieje możliwość skorzystania z szerokiej oferty kursów udostępnionych przez firmę ESRI.
Obok darmowych szkoleń, dostępnych dla wszystkich zainteresowanych, Pracownicy i Studenci naszego Wydziału mogą uczestniczyć także w kursach e-learningowych, które normalnie są odpłatne.
Zachęcam do zapoznania się z listą dostępnych kursów.
Osoby zainteresowane udziałem w wybranym szkoleniu proszone są o kontakt mailowy: wojciech.retkiewicz@geo.uni.lodz.pl

dr Wojciech Retkiewicz
Administrator Licencji ArcGIS na Wydziale Nauk Geograficznych UŁ

2013-12-04 10:45:41
Kategoria: General
Napisał: ODZ

Wydział Nauk Geograficznych pozyskał dostęp do oprogramowania ArcGIS firmy ESRI na licencji "SITE" dla edukacji. Dzięki temu możliwe jest pozyskanie i używanie tego programu na komputerach służbowych i osobistych przez Pracowników i Studentów WNG.

Więcej informacji w zakładce Inne » Oprogramowanie » ArcGIS-SITE dla WNG:
http://www.geo.uni.lodz.pl/arcgis-site-dla-wng

2013-04-09 11:36:11
Kategoria: General
Napisał: ODZ

Strony jednostek Wydziału Nauk Geograficznych UŁ, jak wiele innych używają ciasteczek m.in. w celu dostosowania wyświetlanych treści do Twoich potrzeb. Korzystając ze stron wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej informacji, na stronie Uniwersytetu Łódzkiego.