Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring Planowanie i organizacja przestrzeni
2019-12-13 11:59:34
Kategoria: General
Napisał: ODZ

2019-12-09 12:32:11
Kategoria: General
Napisał: ODZ

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ wraz z działającą przy nim Radą Biznesu oraz partnerami biznesowymi zaprasza studentów z województwa łódzkiego do udziału w II edycji konkursu EkSoc StartUP.

Szczegóły w na stronie internetowej konkursu http://www.eksocstartup.uni.lodz.pl

2019-12-03 08:41:15
Kategoria: General
Napisał: ODZ

Uprzejmie informujemy, że w Bibliotece Wydziału Nauk Geograficznych zostało utworzone profesjonalne stanowisko do samodzielnego skanowania książek lub innych dokumentów do formatu A3.

Skaner dostępny jest w godzinach pracy Biblioteki dla wszystkich Studentów oraz Pracowników Wydziału. Urządzenie pozwala na łatwe skanowanie dokumentów z góry, tworzy wielostronicowe pliki PDF. Zeskanowane dokumenty można zgrać na przenośny dysk USB lub na telefon poprzez udostępniony kabel microUSB.

2019-11-20 13:24:14
Kategoria: General
Napisał: ODZ

Uwaga doktoranci!
Zarządzenia Rektora nr 28 i 29 z 06.11.2019r. zawierają nowe kryteria stosowane do oceny dorobku uzyskanego w roku akademickim 2019/2020:

W sprawie: szczegółowych kryteriów przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Łódzkim.

W sprawie: szczegółowych kryteriów przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej w Uniwersytecie Łódzkim.

Powyższe kryteria będą obowiązywały od 1 października 2020 roku i z tym dniem stracą moc zarządzenia, które były podstawą przyznawania świadczeń w roku akademickim 2018/2019.

2019-11-19 17:49:31
Kategoria: General
Napisał: tommink

Komitet Naukowo-Organizacyjny (mlodzi@uni.lodz.pl) zaprasza wszystkie zainteresowane osoby nieposiadające jeszcze tytułu zawodowego magistra do udziału w drugiej edycji konferencji naukowej „MŁodzi Zdolni”.

Jej głównym celem jest stworzenie młodym i ambitnym studentom możliwości zaprezentowania, w formie posteru, wyników badań własnych lub przeglądu literatury naukowej zgodnie z zainteresowaniami uczestnika. Konferencja „MŁodzi Zdolni” to także doskonała okazja do zawarcia nowych, naukowych znajomości.

Konferencja ma charakter multidyscyplinarny, zatem każdy z zainteresowanych studentów studiów I i II stopnia może wziąć w niej udział. Dodatkowo w celu zapewnienia możliwości uczestniczenia wszystkim studentom udział w konferencji jest bezpłatny.

Organizatorzy chcą zapewnić Wam wspaniałą platformę do prezentacji osiągnięć własnych, możliwość zdobywania lub poszerzania wiedzy z różnych dziedzin nauki oraz niezapomnianą atmosferę do nawiązywania nowych znajomości.

Konferencja odbędzie się w dniu 21 lutego 2020 r. w budynkach Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Tamka 12. Każdy z czynnych uczestników otrzyma certyfikat potwierdzający uczestnictwo w konferencji.

Szczegóły i dodatkowe informacje są dostępne na Facebooku Młodzi Zdolni.

2019-11-07 11:13:22
Kategoria: General
Napisał: ODZ
Uwaga studenci I roku studiów I stopnia

Wszyscy studenci I roku studiów I stopnia kierunków: geografia, geoinformacja, geomonitoring i gospodarka przestrzenna, są zobowiązani do wypełnienia testu diagnostycznego z języka obcego w terminie 04.11.2019 - 07.01.2020 r. Testy umieszczone są na platformie do zdalnego nauczania: https://moodle.uni.lodz.pl . Wydrukowany wynik testu należy złożyć w dziekanacie Wydziału Nauk Geograficznych najpóźniej do dnia 15.01.2020 r.

Zachęcamy do lektury szczegółowych informacji przygotowanych przez Dyrektora Studium Języków Obcych Uniwersytetu Łódzkiego.

2019-10-23 11:19:26
Kategoria: General
Napisał: ODZ

INFORMACJE NT. PRZYSPOSOBIENIA BIBLIOTECZNEGO w roku akad. 2019/2020 w UNIWERSYTECIE ŁÓDZKIM DLA STUDENTÓW I ROKU STUDIÓW I STOPNIA.

Informujemy, że na Uczelnianej Platformie Zdalnego Kształcenia e-Campus zostały umieszczone kursy internetowe z Przysposobienia Bibliotecznego.

Kurs jest obowiązkowy dla kierunku gospodarka przestrzenna.

Termin rozwiązania testu z przysposobienia bibliotecznego upływa 15 stycznia 2020 r.

Zaliczenie z przedmiotu Przysposobienie biblioteczne dla osób ukaże się w systemie USOS do końca sesji zimowej.

Logowanie do kursu

W celu odbycia kursu Przysposobienie biblioteczne, studenci powinni zalogować się na uniwersyteckiej platformie do zdalnego nauczania (https://moodle.uni.lodz.pl). Logowanie dla odbywa się przez Centralny System Uwierzytelnienia - tak, jak do USOSWeb.

Na liście kursów należy odnaleźć kurs Przysposobienie biblioteczne 2019. Przy próbie pierwszego wejścia do kursu student zostanie poproszony o podanie klucza dostępu do kursu: NG 83.

Kontakt w sytuacjach awaryjnych

W przypadku problemów technicznych oraz w sprawach z zaliczeniem szkolenia prosimy o kontakt z administratorem platformy: helpdesk@uni.lodz.pl

W przypadku problemów merytorycznych dotyczących treści kursu należy kontaktować się z opiekunem szkolenia przypisanym do kierunku studiów z Oddziału Informacji Naukowej i Prac Naukowo-Dydaktycznych Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego:
Wydział Nauk Geograficznych - Piotr Bajsarowicz, piotr.bajsarowicz@lib.uni.lodz.pl.

2019-07-19 12:27:11
Kategoria: General
Napisał: tommink

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, przy wsparciu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oferuje stypendia dla tegorocznych maturzystów pochodzących z rodzin byłych pracowników PGR, którzy zakwalifikowali się na pierwszy rok dziennych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych w polskich uczelniach akademickich.

Zachęcamy studentów spełniających warunki do wnioskowania o stypendia.

2019-06-28 12:04:57
Kategoria: General
Napisał: tommink

Instytut Geografii Miast i Turyzmu zaprasza do udziału w dniach 19-20 września w XXXV Seminarium terenowym „Warsztaty z geografii turyzmu”.

Więcej informacji, program i karta zgłoszenia w załączonej ulotce.

2019-04-15 15:48:02
Kategoria: General
Napisał: tommink

Komitet Organizacyjny Konkursu Fotograficznego „Geografia- proces, forma, obiekt" ogłosił rozpoczęcie ósmej edycji konkursu.

Zapraszamy do zapoznania się z komunikatem Komitetu, a uczniów i studentów do udziału w Konkursie.

2016-11-14 10:34:10
Kategoria: General
Napisał: retwoj

Przypominam Państwu, że w ramach posiadanej przez nasz Wydział licencji na użytkowanie programu ARCGIS istnieje możliwość darmowego skorzystania z bogatej oferty szkoleń oferowanych przez firmę ESRII.
Obecnie, aby uzyskać dostęp do szkoleń należy zgłosić to do dr Wojciech Retkiewicza (wojciech.retkiewicz@geo.uni.lodz.pl) podając w wiadomości kierunek i rok studiów oraz adres mailowy użyty przy tworzeniu Global Account podczas rejestracji programu ARCGIS.
W odpowiedzi otrzymacie Państwo zaproszenie do szkoleń ważne przez rok.

Oczekuję na zgłoszenia,
dr Wojciech Retkiewicz

2013-04-09 11:36:11
Kategoria: General
Napisał: ODZ

Strony jednostek Wydziału Nauk Geograficznych UŁ, jak wiele innych używają ciasteczek m.in. w celu dostosowania wyświetlanych treści do Twoich potrzeb. Korzystając ze stron wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej informacji, na stronie Uniwersytetu Łódzkiego.