Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring Planowanie i organizacja przestrzeni
2019-09-17 11:15:28
Kategoria: General
Napisał: ODZ

2019-09-10 11:50:06
Kategoria: General
Napisał: ODZ

Wnioski o przyznanie stypendium ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców należy przesłać tylko i wyłącznie drogą mailową do właściwego dziekanatu do dnia 08.10.2019 r. Wraz z wnioskiem o przyznanie stypendium wymagane jest również dołączenie dokumentów potwierdzających uzyskanie znaczących osiągnięć w działalności naukowej. Kwestie przyznawania stypendiów ministra dla studentów regulują przepisy:

  • art. 93 ust. 1-3, art. 359, art. 361 i art. 363 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.) oraz
  • rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców (Dz. U. poz. 658).

Uwaga! Nie będą rozpatrywane:

  • wnioski, które nie zostały podpisane elektronicznie przez rektora lub osobę upoważnioną,
  • wnioski złożone w postaci papierowej pocztą tradycyjną na adres Ministra,
  • wnioski złożone indywidualnie przez studentów.

Szczegółowe informacje dostępne są w linku niżej:

https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-za-znaczace-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-20192020
2019-09-10 10:01:05
Kategoria: General
Napisał: ODZ
2019-09-10 09:30:26
Kategoria: General
Napisał: ODZ

Kształcenie doktorantów na nowych zasadach – zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – rozpocznie się 1 października 2019 r.

Absolwenci Wydziału Nauk Geograficznych planujący przygotowywać rozprawę doktorska w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna mogą podjąć naukę w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych, natomiast rozprawę doktorską w dyscyplinie nauk o Ziemi i środowisku można przygotowywać w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych.

Informacje na temat programów kształcenia , regulaminu oraz kryteriów i terminarza rekrutacji do Szkół Doktorskich są dostępne na stronie:
https://www.uni.lodz.pl/strona/szczegoly/szkoly-doktorskie

Szkołą Doktorską Nauk Społecznych kieruje dr hab. Ilona Świątek-Barylska, prof. UŁ z Zakładu Metodologii Organizacji i Zarządzania WZ. Ta Szkoła Doktorska skupi doktorantów następujących dyscyplin: nauki socjologiczne, ekonomia i finanse, nauki prawne, pedagogika, psychologia, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki o polityce i administracji. Więcej informacji na stronie:
https://www.uni.lodz.pl/strona/szczegoly/szkola-doktorska-nauk-spolecznych-ul

Dyrektorką Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych została dr hab. Elżbieta Kuźniak-Gębarowska, prof. UŁ z Katedry Fizjologii i Biochemii Roślin WBiOŚ. Szkoła zapewniać będzie kształcenie doktorantów z dyscyplin: matematyki, nauk biologicznych, nauk chemicznych, nauk fizycznych, a także nauk o Ziemi i środowisku. Więcej informacji na stronie:
https://www.uni.lodz.pl/strona/szczegoly/szkola-doktorska-nauk-scislych-i-przyrodniczych-ul

2019-07-19 12:27:11
Kategoria: General
Napisał: tommink

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, przy wsparciu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oferuje stypendia dla tegorocznych maturzystów pochodzących z rodzin byłych pracowników PGR, którzy zakwalifikowali się na pierwszy rok dziennych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych w polskich uczelniach akademickich.

Zachęcamy studentów spełniających warunki do wnioskowania o stypendia.

2019-07-05 12:01:22
Kategoria: General
Napisał: ODZ

Minister Inwestycji i Rozwoju wyróżnił pracę – absolwentki geoinformacji na UŁ – mgr Małgorzaty Baran pt. "Analiza rozmieszczenia akcji gaśniczych w województwie łódzkim w latach 2014-2016" napisaną pod kierunkiem dr. hab. Stanisława Mordwy w pierwszej edycji konkursu MIiR na najlepsze prace naukowe w dziedzinie geoinformacji.

Gratuluję wszystkim uhonorowanym. Geodezja i geoinformacja mają duży wpływ na proces inwestycyjno-budowlany. Dlatego szczególnie dziękuję za udział w konkursie tym, którzy wchodzą do zawodu – minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.

Do konkursu zgłoszono 19 prac dyplomowych, 3 rozprawy habilitacyjne i doktorskie, 2 publikacje krajowe oraz 4 innowacyjne rozwiązania w dziedzinie geoinformacji.

To pierwszy taki konkurs w dziedzinie geoinformacji, która jest powszechnie obecna w naszym życiu codziennym i istotnie wspiera gospodarkę oraz administrację. Wręczane dzisiaj nagrody to docenienie wysiłków włożonych w rozwój geoinformacji i mam nadzieję, że zmotywują laureatów do dalszej intensywnej pracy – prof. Waldemar Izdebski, Główny Geodeta Kraju.

Uroczystość miała miejsce 28 czerwca 2019 r.

Więcej informacji -> https://www.gov.pl/web/inwestycje-rozwoj/minister-jerzy-kwiecinski-wreczyl-nagrody-w-dziedzinie-geoinformacji

2019-06-28 12:04:57
Kategoria: General
Napisał: tommink

Instytut Geografii Miast i Turyzmu zaprasza do udziału w dniach 19-20 września w XXXV Seminarium terenowym „Warsztaty z geografii turyzmu”.

Więcej informacji, program i karta zgłoszenia w załączonej ulotce.

2019-06-18 14:50:58
Kategoria: General
Napisał: ODZ

Szanowni Państwo,
Katedra Geografii Politycznej, Historycznej i Studiów Regionalnych WNG UŁ, Komisja Geografii Politycznej i Historycznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego i Komisja Geografii Historycznej Polskiego Towarzystwa Historycznego zapraszają do udziału w VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Geografii Historycznej:

PRZESTRZENNY WYMIAR BADAŃ DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, 14-15 LISTOPADA 2019
Konferencja odbędzie się w Łodzi na Wydziale Nauk Geograficznych UŁ. Szczegóły zaproszenia znajdują się w załącznikach (ogłoszenie konferencyjne oraz karta zgłoszeniowa). Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres e-mail: geopol@geo.uni.lodz.pl do dnia 15 września 2019 r.

Konferencję adresujemy do naukowców, samorządowców, przedstawicieli instytucji rządowych i pozarządowych oraz praktyków zajmujących się szeroko pojętym dziedzictwem kulturowym. Wydarzenie objęli patronatem JM Rektor UŁ prof. Antoni Różalski oraz Narodowy Instytut Dziedzictwa w Warszawie. Wszelkie informacje dostępne na stronach: http://geopol.geo.uni.lodz.pl/ oraz https://nid.pl/pl/

Będziemy wdzięczni za upowszechnienie naszego zaproszenia wśród pracowników Państwa jednostek i wszystkich osób zainteresowanych problematyką konferencji.
Informator konferencji.
Karta zgłoszeniowa.

z wyrazami szacunku,
Łukasz Musiaka,
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
VI Ogólnopolskiej Konferencji Geografii Historycznej

2019-05-27 13:52:10
Kategoria: General
Napisał: ODZ

Zapraszamy na nowy kierunek studiów II stopnia od roku akademickiego 2019/2020 Geografia – studia nauczycielskie

Propozycja jest skierowana do osób, które planują zdobyć uprawnienia do pracy w szkole. Kierunek jest realizowany w ramach projektu „Modelowe kształcenie przyszłych nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w Uniwersytecie Łódzkim”, który jest wsparty środkami finansowymi z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Dodatkowe informacje dostępne na stronach:
http://informatory.uni.lodz.pl/wydzial-nauk-geograficznych
https://rekrutacja.uni.lodz.pl

Szczegółowych informacji udziela Pracownia Dydaktyki Geografii WNG UŁ.
Informator PDF (Opis, plan studiów, kontakt).

2019-04-15 15:48:02
Kategoria: General
Napisał: tommink

Komitet Organizacyjny Konkursu Fotograficznego „Geografia- proces, forma, obiekt" ogłosił rozpoczęcie ósmej edycji konkursu.

Zapraszamy do zapoznania się z komunikatem Komitetu, a uczniów i studentów do udziału w Konkursie.

2019-04-15 15:24:52
Kategoria: General
Napisał: tommink

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami siódmej edycji konkursu fotograficznego „Geografia – proces, forma, obiekt” i oglądania nagrodzonych i wyróżnionych prac.

„Gdzieś na szczycie góry spotkamy się”, Jacek Jurkun, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach – II miejsce w kategorii „Procesy i formy naturalne”

2019-04-09 11:59:59
Kategoria: General
Napisał: anowak
Uruchamiamy nowy kierunek studiów - Planowanie i organizacja przestrzeni
2019-04-02 15:49:05
Kategoria: General
Napisał: tommink

Faculty of Geographical Sciences, University of Lodz became a partner of The Third International Congress on Future of Tourism: Innovation, Entrepreneurship and Sustainability (FUTOURISM 2019). FUTOURISM 2019 will be held between September 26-28, 2019 in Mersin, Turkey organized by Tourism Faculty of Mersin University.

FUTOURISM 2019 will provide a scientific assembly for all participants all over the world to explore and discuss the different topics and research areas that have impact on the future of hospitality and tourism businesses. Case studies discussing experiences of destinations and firms are especially encouraged to be presented in our conference. Target participants are academicians, master and doctoral students, and professionals in the tourism industry.

More details on FUTOURISM 2019 website.

2019-01-25 00:08:02
Kategoria: General
Napisał: ODZ

Uniwersytet Łódzki otrzyma ponad 20 mln zł
od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Nasza Uczelnia złożyła do konkursu Zintegrowane Programy Uczelni, organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, projekt „Student’s Power – kompleksowy program rozwoju uczelni”, który otrzymał najwyższą ocenę. Więcej informacji na stronie ministerialnej: https://www.ncbr.gov.pl

Ważna część projektu dotyczy trzech kierunków z Wydziału Nauk Geograficznych UŁ: geografia, geoinformacja i gospodarka przestrzenna.

Celem projektu jest innowacyjne kształcenie przestrzenne i programy stażowe.

Studenci naszych kierunków, którzy rozpoczną studia I stopnia od roku akademickiego 2019/2020, będą mogli realizować staże zawodowe w renomowanych instytucjach i firmach, które zapewnią rozwijanie umiejętności praktycznych – studenci otrzymają wynagrodzenie z projektu.

Projekt umożliwi także podnoszenie kompetencji naszych wykładowców.

2016-11-14 10:34:10
Kategoria: General
Napisał: retwoj

Przypominam Państwu, że w ramach posiadanej przez nasz Wydział licencji na użytkowanie programu ARCGIS istnieje możliwość darmowego skorzystania z bogatej oferty szkoleń oferowanych przez firmę ESRII.
Obecnie, aby uzyskać dostęp do szkoleń należy zgłosić to do dr Wojciech Retkiewicza (wojciech.retkiewicz@geo.uni.lodz.pl) podając w wiadomości kierunek i rok studiów oraz adres mailowy użyty przy tworzeniu Global Account podczas rejestracji programu ARCGIS.
W odpowiedzi otrzymacie Państwo zaproszenie do szkoleń ważne przez rok.

Oczekuję na zgłoszenia,
dr Wojciech Retkiewicz

2013-04-09 11:36:11
Kategoria: General
Napisał: ODZ

Strony jednostek Wydziału Nauk Geograficznych UŁ, jak wiele innych używają ciasteczek m.in. w celu dostosowania wyświetlanych treści do Twoich potrzeb. Korzystając ze stron wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej informacji, na stronie Uniwersytetu Łódzkiego.