Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring Studia regionalne Climatology
2017-02-23 09:13:37
Kategoria: General
Napisał: patryk

Informacja dla studentów I roku studiów licencjackich oraz magisterskich dotycząca obowiązkowego szkolenia z przedmiotu „Prawo autorskie” w roku akademickim 2016/2017.

2017-02-21 22:27:25
Kategoria: General
Napisał: anowak
2017-02-21 15:38:58
Kategoria: General
Napisał: anowak
2017-02-15 14:06:01
Kategoria: General
Napisał: patryk

Informujemy o zbliżających się dniach otwartych łódzkich Pracodawców:

2017-02-02 14:32:16
Kategoria: General
Napisał: patryk

Z przyjemnością informujemy, że projekt 3S RECIPE pt. „Inteligentne rozwiązania dla procesu kurczenia się miast: wspieranie rozwoju miast na wewnętrznych peryferiach Europy” z udziałem naukowców z Polski otrzymał finansowanie w konkursie Era-Net Smart Urban Futures na projekty badawcze podejmujące tematykę rozwoju miast i obszarów zurbanizowanych. Polski zespół koordynowany przez dr. hab. Szymona Marcińczaka z Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego będzie prowadzić badania we współpracy z naukowcami z Francji, Holandii, Portugalii, Rumunii i Wielkiej Brytanii.

Czytaj więcej na stronie UŁ.
2017-02-02 14:18:15
Kategoria: General
Napisał: patryk

Hanna Zdanowska, Prezydent Miasta Łodzi i prof. Antoni Różalski, Rektor Uniwersytetu Łódzkiego podpisali w dniu wczorajszym, tj. 1 lutego 2017 r., list intencyjny w sprawie współpracy przy realizacji projektów w zakresie „Systemu odwodnienia Miasta Łodzi”. Miasto przystępuje do realizacji projektów oceny stanu jakości łódzkich rzek, jako podstawy do działań konserwacyjnych i inwestycyjnych. Dlatego aby zidentyfikować aktualne czynniki ograniczające wykorzystanie miejskich rzek do nawodnienia i rekreacji, Urząd Miasta Łodzi i Uniwersytet Łódzki będą współpracować. Najważniejsze dla Miasta jest uzyskanie eksperckich opracowań i realizacja prac badawczych dotyczących stanu jakości łódzkich rzek.

Realizacją porozumienia ze strony Miasta zajmą się dyrektorzy Wydziału Gospodarki Komunalnej oraz Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych UMŁ, a ze strony Uniwersytetu Łódzkiego prace będzie realizować i koordynować Pracownia Geologii Wydziału Nauk Geograficznych.

"Bardzo nas cieszy to dzisiejsze sformalizowanie współpracy naszej Uczelni i Miasta w zakresie badań hydrochemicznych łódzkich rzek, ponieważ tak naprawdę mamy już za sobą bardzo udane dwa projekty badawcze rzeki Olechówki. Przeprowadzili je studenci kierunku Geomonitoring na Wydziale Nauk Geograficznych UŁ w ramach realizacji zajęć z przedmiotu Metody badań hydrochemicznych. Nasze badania z 2015 r. zostały wykorzystane przez Miasto. Skorygowano m.in. pracę osadników i efekty tych działań stają się już czytelne. Studenci przedstawili wyniki badań z 2015 roku na konferencji naukowej „Hydrologia Zlewni Zurbanizowanych” w Warszawie. W ubiegłym roku ponownie wykonaliśmy ze studentami badania Olechówki, w innym jednak niż poprzednio ujęciu. Właśnie przekazujemy Miastu ich wyniki, a studenci wybierają się z nimi na wiosenną konferencję naukową Młodych Badaczy" – informuje dr Maciej Ziułkiewicz.

Czytaj więcej na stronie UŁ.

2017-02-02 14:01:07
Kategoria: General
Napisał: patryk

Dziekan Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego, prof. Bogdan Włodarczyk, zaprasza nauczycieli geografii i uczniów szkół ponadgimnazjalnych na cykl otwartych i darmowych wykładów "Ogarnij Gegrę z Uniwersytetem Łódzkim".

Projekt obejmuje 12 wykładów prowadzonych przez wybitnych specjalistów z zakresu nauk geograficznych. Celem projektu jest m.in. przygotowanie nauczycieli i uczniów do egzaminu maturalnego z geografii. Każdy uczestnik otrzyma specjalnie przygotowane maturalne materiały ćwiczeniowe. Wykłady są bezpłatne i otwarte. Termin wykładów to środy od godziny 17.00 do 19.15. Termin został ustalony w taki sposób, żeby w wykładach mogły brać udział osoby z Łodzi i województwa łódzkiego. Wydział Nauk Geograficznych znajduje się 15 min. marszem od Dworca Fabrycznego, przy ulicy Narutowicza 88. Pierwszy wykład już 8 lutego!

Wykłady skierowane są w szczególności do tegorocznych i przyszłych maturzystów, nauczycieli geografii, osób zainteresowanych pogłębieniem wiedzy geograficznej, pasjonatów i wszystkich, chcących wysłuchać wykładów oraz poćwiczyć rozwiązywanie zadań maturalnych z geografii, a przy okazji napić się kawy lub herbaty w miłej atmosferze w murach Collegium Geographicum UŁ. Już od drugiej połowy lutego wykłady odbywać się będą w nowej auli Wydziału Nauk Geograficznych, najnowszej i najnowocześniejszej auli UŁ.

Pierwszy wykład już w środę, 8 lutego o godzinie 17.00 w auli im. prof. Anny Dylikowej (19N).

Wykład inauguracyjny wraz z zestawem ćwiczeń maturalnych z geografii poprowadzą dr Barbara Dzięcioł-Kurczoba i dr Arkadiusz Głowacz. Temat pierwszego spotkania "O tym czy Ziemia naprawdę obiega Słońce. Ruchy Ziemi i ich następstwa".
Pytania w sprawie udziału w projekcie proszę kierować na adres arkadiusz.glowacz@geo.uni.lodz.pl


2017-02-02 13:46:10
Kategoria: General
Napisał: patryk
2016-12-07 13:34:14
Kategoria: General
Napisał: patryk

Firma Eureka Technology Park Sp. z o.o. zajmuje się realizacją projektu pn. „Kierunek: SUKCES NA RYNKU PRACY. Kompleksowy program outplacementowy dla województwa łódzkiego”, dofinansowanego z funduszy Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Uczestnicy mogą studiować bezpłatnie 2 semestry na wybranym kierunku studiów podyplomowych!

2016-12-06 13:51:53
Kategoria: General
Napisał: patryk

Przypominamy, że dla Studentów, Doktorantów oraz Pracowników Uniwersytetu Łódzkiego dostępne jest ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, ubezpieczenie assistance na preferencyjnych warunkach.

Wysokość składki na cały rok akademicki : 67zł (do 15.02.2016 r.)

Więcej informacji (wykup ubezpieczenia, regulamin/warunki, wykaz wysokości świadczeń) na stronie: http://www.nnw-studentow.pl

2016-11-14 10:34:10
Kategoria: General
Napisał: retwoj

Przypominam Państwu, że w ramach posiadanej przez nasz Wydział licencji na użytkowanie programu ARCGIS istnieje możliwość darmowego skorzystania z bogatej oferty szkoleń oferowanych przez firmę ESRII.
Obecnie, aby uzyskać dostęp do szkoleń należy zgłosić to do dr Wojciech Retkiewicza (wojciech.retkiewicz@geo.uni.lodz.pl) podając w wiadomości kierunek i rok studiów oraz adres mailowy użyty przy tworzeniu Global Account podczas rejestracji programu ARCGIS.
W odpowiedzi otrzymacie Państwo zaproszenie do szkoleń ważne przez rok.

Oczekuję na zgłoszenia,
dr Wojciech Retkiewicz

2016-10-01 22:28:12
Kategoria: General
Napisał: slawoj.tanas

Szanowni Państwo
Informujemy, że 1 października 2016 r. wystartowała strona Wydziału Nauk Geograficznych na FB. Na stronie udostępniać będziemy bieżące informacje na temat wydarzeń na WNG, działań pracowników i studentów WNG oraz inne istotne dla naszej społeczności informacje. Zapraszamy do odwiedzin, polubienia strony i udostępnienia. Adres strony FB:
https://www.facebook.com/wnglodz/ - Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego.


2016-08-24 10:58:16
Kategoria: General
Napisał: patryk

Zachęcamy do skorzystania z szansy kontaktów ze środowiskiem naukowym na najwyższym światowym poziomie!

Europejski Instytut Uniwersytecki jest organizacją międzynarodową, której celem jest kształcenie na poziomie doktoranckim i podoktoranckim oraz prowadzenie zaawansowanych badań naukowych.
Studia na EUI można podjąć w ramach:

  • Programu doktoranckiego
  • Programu prawniczych studiów magisterskich w zakresie prawa porównawczego, europejskiego i międzynarodowego
  • Programu ekonomicznych studiów magisterskich
  • Programu studiów post-doktoranckich im. Maxa Webera
  • Stypendiów badawczych
  • Szkoły letniej
Więcej informacji oraz bieżące konkursy pod adresem:
http://www.eui.eu/ProgrammesAndFellowships/DoctoralProgramme/HowToApply.aspx

2016-03-14 10:22:07
Kategoria: General
Napisał: retwoj

Pragnę przypomnieć, że w ramach posiadanej licencji ArcGIS SITE istnieje możliwość skorzystania z szerokiej oferty kursów udostępnionych przez firmę ESRI.
Obok darmowych szkoleń, dostępnych dla wszystkich zainteresowanych, Pracownicy i Studenci naszego Wydziału mogą uczestniczyć także w kursach e-learningowych, które normalnie są odpłatne.
Zachęcam do zapoznania się z listą dostępnych kursów.
Osoby zainteresowane udziałem w wybranym szkoleniu proszone są o kontakt mailowy: wojciech.retkiewicz@geo.uni.lodz.pl

dr Wojciech Retkiewicz
Administrator Licencji ArcGIS na Wydziale Nauk Geograficznych UŁ

2013-12-04 10:45:41
Kategoria: General
Napisał: patryk

Wydział Nauk Geograficznych pozyskał dostęp do oprogramowania ArcGIS firmy ESRI na licencji "SITE" dla edukacji. Dzięki temu możliwe jest pozyskanie i używanie tego programu na komputerach służbowych i osobistych przez Pracowników i Studentów WNG.

Więcej informacji w zakładce Inne » Oprogramowanie » ArcGIS-SITE dla WNG:
http://www.geo.uni.lodz.pl/arcgis-site-dla-wng

2013-04-09 11:36:11
Kategoria: General
Napisał: patryk

Strony jednostek Wydziału Nauk Geograficznych UŁ, jak wiele innych używają ciasteczek m.in. w celu dostosowania wyświetlanych treści do Twoich potrzeb. Korzystając ze stron wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej informacji, na stronie Uniwersytetu Łódzkiego.