Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring Studia regionalne Climatology
2017-10-30 09:56:07
Kategoria: General
Napisał: ODZ

Uprzejmie informujemy, że na Uczelnianej Platformie Zdalnego Kształcenia e-Campus zostały umieszczone kursy internetowe dla przedmiotu "Szkolenie z BHP w Uniwersytecie Łódzkim" (Course of OSH in University of Lodz) oraz "Prawo autorskie" (Training course in copyright 2017).

Powyższe szkolenia są obowiązkowe dla wszystkich Studentów rozpoczynających naukę na I roku studiów.

2017-10-13 12:49:13
Kategoria: General
Napisał: ODZ

Zagłosuj na nasz projekt (Ł546)!

Instytut Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego wspólnie z PTTK zgłosił do Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego projekt pt. "Poznajemy Ojcowiznę...".

Jego celem jest:

  • wydanie „Kanonu krajoznawczego województwa łódzkiego” (publikacji zawierającej syntetyczny opis najważniejszych atrakcji turystycznych regionu, nakład: 3 tys. egz.),
  • stworzenie na jego bazie edukacyjnej gry planszowej „Poznajemy Łódzkie” (1 tys. szt.),
  • przeprowadzenie 5 warsztatów dla 125 nauczycieli regionalistów (szkolenie dla przyszłych promotorów i animatorów krajoznawstwa),
  • promocja i dystrybucja przygotowanych narzędzi edukacyjnych (m.in. do szkół, bibliotek, informacji turystycznej).
W związku z tym prosimy każdego mieszkańca województwa o:
  • oddanie swojego głosu na nasze zadanie (Ł546),
  • przekonanie do głosowania innych: bliskich, przyjaciół, znajomych itd.,
  • promowanie projektu na wszelkie możliwe sposoby: na uczelni, w rozmowach prywatnych, za pomocą SMS-ów, Facebooka itd. (chodzi o tzw. efekt kuli śniegowej! - każdy głos jest na wagę złota, gdyż może zadecydować o przyjęciu zadania do realizacji!).

Ważne: Głosowanie w BO Łodzi nie wyklucza głosowania w BO Województwa Łódzkiego!

2017-10-12 15:35:10
Kategoria: General
Napisał: anowak
2017-10-12 11:23:05
Kategoria: General
Napisał: ODZ

Ogłoszono wyniki konkursu na najlepszy artykuł opublikowany w czasopiśmie "Folia Turistica" w 2016 roku. Zwycięzcą został artykuł pt. „Wykorzystanie nowych technologii i informacji do opisu przestrzeni turystycznej” autorstwa dr Justyny Majewskiej (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), dra Tomasza Napierały (Uniwersytet Łódzki) i mgra Macieja Adamiaka (Harman International).


GRATULUJEMY!
Artykuł można przeczytać na stronie:
http://www.folia-turistica.pl/attachments/article/402/FT_41_2016.pdf
2017-10-11 10:33:06
Kategoria: General
Napisał: ODZ

Konkurs na film krótkometrażowy „Mój codzienny krajobraz - współtworzę i chronię” organizowany z okazji Dnia Krajobrazu na Wydziale Nauk Geograficznych UŁ

20 października to Dzień Krajobrazu ogłoszony przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska dla uczczenia rocznicy podpisania Europejskiej Konwencji Krajobrazowej. Z okazji Dnia Krajobrazu Katedra Geografii Fizycznej WNG UŁ i Koło Naukowe Młodych Geografów „GEOHOLICY” zapraszają uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów do udziału w konkursie na film krótkometrażowy „Mój codzienny krajobraz – współtworzę i chronię”.

Filmy na konkurs można zgłaszać do dnia 17 października 2017 r. do godziny 24.00 na adres mailowy: wng.geoholicy@gmail.com.

Najlepsze prace zostaną nagrodzone podczas obchodów Dnia Krajobrazu na Wydziale Nauk Geograficznych UŁ w dniu 20 października 2017 r.

2017-10-09 12:50:12
Kategoria: General
Napisał: ODZ

Jak co roku przedstawiamy Państwu możliwość zawarcia ubezpieczenia NNW na bieżący rok akademicki (01.10.2017r. - 30.09.2018r.) W tym roku najkorzystniejszą ofertę złożyła firma PZU S.A. Niestety, o ile w przypadku studentów i doktorantów roczna składka ubezpieczenia pozostała na poziomie z zeszłego roku (67 zł), o tyle w przypadku pracowników składka ta wynosi 127,48 zł. Wzrost ten wynika z wysokiej szkodowości, która doprowadziła do sytuacji, że suma odszkodowań wypłaconych pracownikom, przewyższyła kwotę pobranych od nich składek. Pozostałe elementy ubezpieczenia (zakres ochrony i kwoty odszkodowań) są w przypadku studentów, doktorantów i pracowników identyczne; szczegółowe informacje na ten temat dostępne są pod adresem: http://www.nnw-studentow.pl

Osoby chcące zawrzeć umowę ubezpieczenia na rok akademicki 2017/2018, powinny:

  • studenci i doktoranci: wejść na wyżej podaną stronę, postępować zgodnie z podanymi tam instrukcjami i opłacić składkę do dnia 15.12.2017r.
  • pracownicy: wejść na wyżej podaną stronę, postępować zgodnie z podanymi tam instrukcjami i opłacić składkę do dnia 15.12.2017r. lub zgłosić się do Działu Płac w terminie do dnia 14.11.2017r. i zadeklarować potrącenie składki z wynagrodzenia.

Ewentualne pytania związane z ubezpieczeniem prosimy kierować do Zastępcy Kanclerza UŁ Jarosława Grabarczyka (tel. 42 635-40-10, 635-40-20).

2017-10-06 09:55:15
Kategoria: General
Napisał: ODZ

1 października 2017 r. startuje rekrutacja do dziesiątej jubileuszowej edycji programów stypendialnych Młodzi w Łodzi oraz wspierająca nabór akcja promocyjno-informacyjna.

W dziewięciu dotychczasowych edycjach programu stypendialnego łódzcy Pracodawcy ufundowali łącznie 200 stypendiów dla najlepszych studentów łódzkich uczelni, sfinansowali miejsca w domu studenckim dla 32 studentów, a z dodatkowych kursów z języka angielskiego, niemieckiego, włoskiego oraz programowania skorzystało prawie 170 osób.

Regulaminy programów stypendialnych oraz formularze wniosków stypendialnych można znaleźć na stronie https://mlodziwlodzi.pl/ korzystając z WYSZUKIWARKI STYPENDIÓW.

2017-10-04 16:02:41
Kategoria: General
Napisał: tommink
2017-03-24 09:05:52
Kategoria: General
Napisał: ODZ

Zapraszamy Państwa do udziału w, jubileuszowej – XV edycji konferencji naukowej poświęconej problematyce małych miast. Jest to dobra okazja do podsumowania dotychczasowych, jak i wyznaczania nowych kierunków badań nad małymi miastami. Naszą propozycję kierujemy do interdyscyplinarnego środowiska naukowego (geografów, urbanistów, ekonomistów, architektów, socjologów i in.), przedstawicieli administracji samorządowej oraz rządowej a także wszystkich osób zainteresowanych problematyką małych miast. Zapraszamy również przedstawicieli innych dziedzin wiedzy: biologów, historyków, archeologów oraz etnologów, którym problematyka małych miast jest równie bliska.

Po raz trzeci zapraszamy do Uniejowa – urokliwego małego miasta – pierwszego w Polsce uzdrowiska termalnego.

Data: 26-27.10.2017
Miejsce: Uniejów, Zamek Biskupów Gnieźnieńskich
Organizator: INSTYTUT ZAGOSPODAROWANIA ŚRODOWISKA
I POLITYKI PRZESTRZENNEJ, Uniwersytetu Łódzkiego
Kontakt: dr Bartosz Bartosiewicz
e-mail: malemiasta@geo.uni.lodz.pl, tel. (42) 6354574
Kierownik: prof. dr hab. Tadeusz Marszał
Sekretarz: dr Bartosz Bartosiewicz

Szczegółowe informacje nt. konferencji dostępne na stronie: http://kzsipp.geo.uni.lodz.pl/pl/male-miasta

2017-03-01 22:28:12
Kategoria: General
Napisał: slawoj.tanas

Szanowni Państwo
Informujemy, że 1 października 2016 r. wystartowała strona Wydziału Nauk Geograficznych na FB. Na stronie udostępniać będziemy bieżące informacje na temat wydarzeń na WNG, działań pracowników i studentów WNG oraz inne istotne dla naszej społeczności informacje. Zapraszamy do odwiedzin, polubienia strony i udostępnienia. Adres strony FB:
https://www.facebook.com/wnglodz/ - Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego.


2016-11-14 10:34:10
Kategoria: General
Napisał: retwoj

Przypominam Państwu, że w ramach posiadanej przez nasz Wydział licencji na użytkowanie programu ARCGIS istnieje możliwość darmowego skorzystania z bogatej oferty szkoleń oferowanych przez firmę ESRII.
Obecnie, aby uzyskać dostęp do szkoleń należy zgłosić to do dr Wojciech Retkiewicza (wojciech.retkiewicz@geo.uni.lodz.pl) podając w wiadomości kierunek i rok studiów oraz adres mailowy użyty przy tworzeniu Global Account podczas rejestracji programu ARCGIS.
W odpowiedzi otrzymacie Państwo zaproszenie do szkoleń ważne przez rok.

Oczekuję na zgłoszenia,
dr Wojciech Retkiewicz

2013-04-09 11:36:11
Kategoria: General
Napisał: ODZ

Strony jednostek Wydziału Nauk Geograficznych UŁ, jak wiele innych używają ciasteczek m.in. w celu dostosowania wyświetlanych treści do Twoich potrzeb. Korzystając ze stron wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej informacji, na stronie Uniwersytetu Łódzkiego.