Pracownicy

dr Katarzyna Leśniewska-Napierała

Jednostka:
Zakład Zagospodarowania Środowiska
Adres:
ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź, pok. 302
Telefon:
42-635-45-73
E-mail:
katarzyna.lesniewska@geo.uni.lodz.pl
Strona WWW:
http://kzsipp.geo.uni.lodz.pl/index.php?page=katarzyna-lesniewska
Konsultacje:
urlop do 23.08.2020
Zainteresowania badawcze:
gospodarka przestrzenna, partycypacja społeczna, obszary wiejskie, dziedzictwo kulturowe, problematyka mniejszości narodowych i etnicznych, krajobraz kulturowy, GIS, geografia polityczna.
Biuro prasowe Biuro Karier Akty prawne Kalendarz akademicki Informatory rekrutacyjne Materiały UŁ Wydawnictwo Biblioteka Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne Pałac Biedermanna Pracownicy Jednostki UŁ dla Dzieci Przedszkole Liceum Kultura Sport na UŁ USOSWEB e-Campus Poczta