Seminaria licencjackie

Seminaria licencjackie uruchomione w roku 2020/2021

Seminaria Geografia
  1. Katedra Geografii Politycznej, Historycznej i Studiów Regionalnych
  2. Pracownia Geologii
  3. Pracownia Hydrologii i Gospodarki Wodnej
Seminaria Geomonitoring
  1. Katedra Meteorologii i Klimatologii
Seminaria Geoinformacja
  1. jedna grupa seminaryjna

Jeśli na początku października 2020 r. na III roku kierunków Geomonitoring i Geoinformacja zostanie po minimum 13 studentów to możliwe będzie uruchomienie drugiej grupy seminaryjnej.

Opisy seminariów prowadzonych przez jednostki WNG

Biuro prasowe Biuro Karier Akty prawne Kalendarz akademicki Informatory rekrutacyjne Materiały UŁ Wydawnictwo Biblioteka Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne Pałac Biedermanna Pracownicy Jednostki UŁ dla Dzieci Przedszkole Liceum Kultura Sport na UŁ USOSWEB e-Campus Poczta