Plany zajęć i terminarz egzaminów

Daty w komórkach tabel oznaczają terminy ostatnich modyfikacji planów zajeć.

Kreska („—”) w komórce tabeli oznacza, że plan nie został jeszcze opublikowany, względnie, że zajęcia na danym kierunku/roku/systemie studiów nie są w obecnym semestrze prowadzone.

Semestr LETNI roku akademickiego 2019/2020

Studia I° (licencjackie)

kierunek Geografia
stacjonarneniestacjonarne
I rok 2020-02-24 12:50
II rok 2020-02-14 10:33
III rok2020-02-24 11:17
kierunek Geomonitoring
stacjonarneniestacjonarne
I rok 2020-02-10 13:12
II rok 2020-03-03 12:20
III rok2020-02-10 13:12
kierunek Geoinformacja
stacjonarneniestacjonarne
I rok 2020-02-24 12:14
II rok 2020-02-21 11:46
III rok2020-02-14 13:33
kierunek Turystyka i rekreacja
stacjonarneniestacjonarne
I rok 2020-02-24 10:59
II rok 2020-03-02 13:58
III rok2020-02-25 10:42
kierunek Gospodarka przestrzenna
stacjonarneniestacjonarne
I rok 2020-02-24 11:57
II rok
III rok2020-02-21 11:18

Studia inżynierskie

kierunek Gospodarka przestrzenna
stacjonarneniestacjonarne
1. semestr2020-02-24 11:50
3. semestr2020-02-21 10:38
5. semestr2020-02-21 10:59
7. semestr

Studia II° (magisterskie)

kierunek Geografia
stacjonarneniestacjonarne
I rok 2020-02-25 11:38
II rok 2020-02-10 12:56
specjalność Klimatologia i ochrona atmosfery
stacjonarneniestacjonarne
I rok 2020-02-10 12:52
II rok
specjalność Monitoring i kształtowanie środowiska
stacjonarneniestacjonarne
I rok 2020-02-25 12:29
II rok 2020-02-12 13:24
specjalność Geoekologia z ekofizjografią
stacjonarneniestacjonarne
I rok
II rok 2020-02-10 13:56
specjalność Geografia urbanistyczna
stacjonarneniestacjonarne
I rok 2020-02-25 12:37
II rok 2020-02-11 12:45
specjalność Geografia społeczna i rozwoju regionalnego
stacjonarneniestacjonarne
I rok
II rok
specjalność Geografia – studia nauczycielskie
stacjonarneniestacjonarne
I rok 2020-02-25 11:42
II rok
specjalność Geografia polityczna, historyczna i studia regionalne
stacjonarneniestacjonarne
I rok
II rok 2020-02-13 11:17
kierunek Turystyka i Rekreacja
stacjonarneniestacjonarne
I rok 2020-02-28 11:45
II rok 2020-02-05 12:47
kierunek Gospodarka przestrzenna
stacjonarneniestacjonarne
I rok
II rok 2020-02-13 11:08
kierunek Planowanie i organizacja przestrzeni
stacjonarneniestacjonarne
I rok 2020-02-26 12:12
II rok
kierunek Geoinformacja
stacjonarneniestacjonarne
I rok 2020-02-21 13:05
II rok 2020-02-27 13:05
Biuro prasowe Biuro Karier Akty prawne Kalendarz akademicki Informatory rekrutacyjne Materiały UŁ Wydawnictwo Biblioteka Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne Pałac Biedermanna Pracownicy Jednostki UŁ dla Dzieci Przedszkole Liceum Kultura Sport na UŁ USOSWEB e-Campus Poczta