Plany zajęć i terminarz egzaminów

Daty w komórkach tabel oznaczają terminy ostatnich modyfikacji planów zajeć.

Kreska („—”) w komórce tabeli oznacza, że plan nie został jeszcze opublikowany, względnie, że zajęcia na danym kierunku/roku/systemie studiów nie są w obecnym semestrze prowadzone.

Semestr ZIMOWY roku akademickiego 2020/2021

Studia I° (licencjackie)

kierunek Geografia
stacjonarneniestacjonarne
I rok 2020-10-05 10:02
II rok 2020-10-05 16:14
III rok2020-10-16 13:02
kierunek Geomonitoring
stacjonarneniestacjonarne
I rok 2020-10-15 12:38
II rok 2020-10-06 10:31
III rok2020-10-06 12:20
kierunek Geoinformacja
stacjonarneniestacjonarne
I rok 2020-10-15 12:38
II rok 2020-10-05 16:53
III rok2020-10-05 16:53
kierunek Turystyka i rekreacja
stacjonarneniestacjonarne
I rok 2020-10-16 13:48
II rok 2020-10-16 12:27
III rok2020-10-01 11:37
kierunek Gospodarka przestrzenna
stacjonarneniestacjonarne
I rok 2020-10-16 12:25
II rok 2020-10-19 11:19
III rok

Studia inżynierskie

kierunek Gospodarka przestrzenna
stacjonarneniestacjonarne
1. semestr2020-10-16 12:25
3. semestr2020-10-19 11:19
5. semestr2020-10-06 10:41
7. semestr2020-10-05 17:00

Studia II° (magisterskie)

kierunek Geografia
stacjonarneniestacjonarne
I rok 2020-10-15 11:09
II rok 2020-10-05 10:16
specjalność Klimatologia i ochrona atmosfery
stacjonarneniestacjonarne
I rok 2020-10-15 10:59
II rok 2020-10-09 11:51
specjalność Monitoring i kształtowanie środowiska
stacjonarneniestacjonarne
I rok 2020-10-15 11:31
II rok 2020-10-09 14:49
specjalność Geoekologia z ekofizjografią
stacjonarneniestacjonarne
I rok
II rok
specjalność Geografia urbanistyczna
stacjonarneniestacjonarne
I rok 2020-10-15 12:05
II rok 2020-10-15 13:17
specjalność Geografia społeczna i rozwoju regionalnego
stacjonarneniestacjonarne
I rok
II rok
specjalność Geografia – studia nauczycielskie
stacjonarneniestacjonarne
I rok
II rok 2020-10-07 14:31
specjalność Geografia polityczna, historyczna i studia regionalne
stacjonarneniestacjonarne
I rok
II rok
kierunek Turystyka i Rekreacja
stacjonarneniestacjonarne
I rok 2020-10-01 11:47
II rok 2020-10-07 11:52
kierunek Planowanie i organizacja przestrzeni
stacjonarneniestacjonarne
I rok 2020-10-13 11:58
II rok 2020-10-07 10:59
kierunek Geoinformacja
stacjonarneniestacjonarne
I rok
II rok 2020-10-05 16:53
Biuro prasowe Biuro Karier Akty prawne Kalendarz akademicki Informatory rekrutacyjne Materiały UŁ Wydawnictwo Biblioteka Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne Pałac Biedermanna Pracownicy Jednostki UŁ dla Dzieci Przedszkole Liceum Kultura Sport na UŁ USOSWEB e-Campus Poczta