Druki dla studentów

 • Karta indywidualnej organizacji studiów DOCX, PDF
 • Oświadczenie o adresie zamieszkania DOC, PDF
 • Oświadczenie o rezygnacji ze studiów DOCX, PDF
 • Podanie o duplikat legitymacji DOCX, PDF
 • Podanie o indywidualną organizację studiów DOCX, PDF
 • Podanie o odpis dyplomu w jęz. angielskim DOCX, PDF
 • Podanie o powtarzanie DOCX, PDF
 • Podanie o przedłużenie terminu zaliczenia seminarium DOCX, PDF
 • Podanie o warunkowe zaliczenie semestru DOCX, PDF
 • Podanie o wyznaczenie dodatkowego terminu zaliczenia/egzaminu DOCX, PDF
 • Podanie o wznowienie studiów DOCX, PDF
 • Podanie o zmianę formy studiów DOCX, PDF
 • Podanie o zmianę uczelni, wydziału DOC, PDF
 • Podanie ogólne DOCX, PDF
 • Upoważnienie PDF
 • Wniosek do rektora o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej DOC, PDF
 • Wniosek do rektora o przesunięcie terminu składania egzaminu DOC, PDF
 • Wniosek o udzielenie zgody na egzamin komisyjny DOCX, PDF
 • Wniosek o ulgę w opłatach DOCX, PDF
 • Wniosek o urlop DOCX, PDF
  • Załącznik do wniosku o urlop z weryfikacją efektów uczenia się DOCX, PDF
 • Wniosek o zwrot opłaty za kształcenie (legitymację) DOCX, PDF
 • Wniosek o zaliczenie semestru - Erasmus DOCX, PDF
 • Zrzeczenie się prawa do odwołania DOCX, PDF
Biuro prasowe Biuro Karier Akty prawne Kalendarz akademicki Informatory rekrutacyjne Materiały UŁ Wydawnictwo Biblioteka Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne Pałac Biedermanna Pracownicy Jednostki UŁ dla Dzieci Przedszkole Liceum Kultura Sport na UŁ USOSWEB e-Campus Poczta