XX Łódzki Festiwal Nauki Techniki i Sztuki

Z przykrością zawiadamiamy, że w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w kraju i w trosce o zdrowie uczestników XX Festiwalu Nauki imprezy planowane na kwiecień nie odbędą się. Nowy, zapewne jesienny termin festiwalu włącznie ze zaktualizowanym planem imprez zostanie ogłoszony w późniejszym terminie.

dr hab. Piotr Czubla, prof. UŁ
Koordynator XX FNTiS na WNG UŁ

Wydział Nauk Geograficznych UŁ prezentuje:

Niszczycielska woda – ekstremalne powodzie: przyczyny, skutki, metody monitoringu (wykład)

prowadzący:
mgr Malwina Kozek
termin:
17 marca 2020 (wtorek) 9:00 – 10:00
zarys treści:
Woda, czyli jeden z czterech żywiołów, z jednej strony służy człowiekowi i przyrodzie, z drugiej zaś może przeistoczyć się w ogromną siłę niszczącą, czyli powódź. Zarówno w przeszłości, jak i teraz powodzie „nawiedzają” różne zakątki świata. Jedne z nich ustępują szybciej i nie powodują dużych szkód, a inne sieją spustoszenie elementów środowiska przyrodniczego oraz „zabierają” ludziom cały dorobek życia. Podczas wykładu przyjrzymy się tym najbardziej spektakularnym zdarzeniom spowodowanym zarówno obfitymi opadami deszczu, jak powódź w Polsce w 2010 roku oraz innym, np. powstałym w wyniku cyklonów tropikalnych, jak powódź w Nowym Orleanie z 2005 roku. Nie zabraknie również przykładów najbardziej ekstremalnych zdarzeń pod względem ilości ofiar i strat materialnych, jak np. powodzie w Chinach z 1931 i 1998 roku. Dodatkowo, opowiemy o przyczynach „niszczycielskiej wody” oraz o metodach monitoringu tego zjawiska.
miejsce i zasady udziału:
Miejskie Centrum Kultury PGE Giganty Mocy, Bełchatów, pl. Narutowicza 3, sala teatralno-widowiskowa. Wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie (zapisy na blok I): e-mail: i.froncala@gigantymocy.pl (Ilona Froncala).

Tam, gdzie woda walczy z lądem, czyli wybrzeża morskie świata (wykład, lekcja festiwalowa)

prowadzący:
prof. UŁ dr hab. Piotr Czubla
termin:
17 marca 2020 (wtorek) 10:15 – 11:00
zarys treści:
Wybrzeża to jedne z najbardziej dynamicznych środowisk. Nie dość, że cechują się olbrzymim zróżnicowaniem, to nieustannie podlegają zmianom. W jednych miejscach są niszczone, gdzie indziej nadbudowywane. Erozja wybrzeży stanowi poważny problem gospodarczy – zwłaszcza w kontekście rosnącego poziomu morza i koncentracji ludności. Ochrona wybrzeży jest kosztowna i nie zawsze skuteczna. Jednocześnie wybrzeża należą do najatrakcyjniejszych krajobrazowo obszarów Ziemi, odwiedzanych przez miliony turystów.
Na wykładzie przedstawione zostaną różnorodne typy wybrzeży ze szczególnym uwzględnieniem Polski. Omówione zostaną procesy morfodynamiczne zachodzące w strefie brzegowej mórz oraz czynniki wpływające na ich przebieg. Zaprezentowane zostaną zmiany przebiegu linii brzegowej i przedyskutowane metody ochrony wybrzeży niskich i wysokich.
miejsce i zasady udziału:
Miejskie Centrum Kultury PGE Giganty Mocy, Bełchatów, pl. Narutowicza 3, sala teatralno-widowiskowa. Wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie (zapisy na blok I): e-mail: i.froncala@gigantymocy.pl (Ilona Froncala).

Parzybroda, pyry z gzikiem i fafernuchy, czyli… przy polskim stole (wykład)

prowadzący:
dr Andrzej Stasiak
termin:
17 marca 2020 (wtorek) 11:30 – 12:15
zarys treści:
Celem wykładu jest zapoznanie słuchaczy z:
- historią i specyfiką kuchni staropolskiej (z wykorzystaniem wybranych dzieł literatury i malarstwa),
- współczesnym dziedzictwem kulinarnym polskich regionów (charakterystyczne produkty tradycyjne i regionalne) i możliwościami wykorzystania go we współczesnej turystyce.
W pierwszej części zajęć odpowiemy m.in. na takie pytania, jak: czy dawni Polacy jedli żaby i ślimaki?, co to są „bobrze pluski”?, kto napisał pierwszą polską książkę kucharską?, czego dotyczy najstarszy polski wiersz o tematyce świeckiej?, komu wiedeńczycy zawdzięczają pierwszą kawiarnię w swoim mieście?, jakie potrawy i obyczaje kuchenne opisał A. Mickiewicz w „Panu Tadeuszu”?
Druga część zajęć poświęcona będzie charakterystyce wybranych kuchni regionalnych (m.in. kaszubskiej, podlaskiej, wielkopolskiej, śląskiej, lubelskiej, góralskiej). Dowiemy się m.in., czy polskimi potrawami są: placek po węgiersku, pierogi ruskie, barszcz ukraiński, karp po żydowsku i chłodnik litewski, kiedy mieszkańcy Poznania jedzą rogale świętomarcińskie, jaki specjał polskich Tatarów zachwycił brytyjskiego księcia Karola, jakie produkty tradycyjne chronione są unijnymi certyfikatami.
miejsce i zasady udziału:
Miejskie Centrum Kultury PGE Giganty Mocy, Bełchatów, pl. Narutowicza 3, sala teatralno-widowiskowa. Wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie (zapisy na blok II): e-mail: i.froncala@gigantymocy.pl (Ilona Froncala).

Ślady udziału człowieka w niezrównoważonym strumieniu CO₂ do atmosfery (wykład)

prowadzący:
prof. UŁ dr hab. Jan Degirmendžić
termin:
17 marca 2020 (wtorek) 12:30 – 13:15
zarys treści:
Czy antropogeniczny strumień CO₂ jest odpowiedzialny za obserwowany wzrost koncentracji tego gazu w atmosferze? Chcąc zweryfikować taką hipotezę analizujemy aktualne tempo zmian oraz poziom CO₂ na tle zmian w plejstocenie, badamy tempo wzrostu emisji oraz imisji CO₂, obserwujemy spadki ilorazów 13C/12C, np. w szkieletach koralowców Wielkiej Rafy oraz szacujemy naturalne strumienie CO₂ z oceanu i biosfery. W świetle powyższych badań odpowiedź na zadane pytanie staje się jasna.
miejsce i zasady udziału:
Miejskie Centrum Kultury PGE Giganty Mocy, Bełchatów, pl. Narutowicza 3, sala teatralno-widowiskowa. Wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie (zapisy na blok II): e-mail: i.froncala@gigantymocy.pl (Ilona Froncala).

Spotkanie z fotografią przyrodniczą (pokaz, prezentacja multimedalna)

prowadzący:
Michał Ludwiczak
termin:
15 kwietnia 2020 (środa) 18:00 – 20:00
zarys treści:
Zapraszamy na pokaz multimedialny, podczas którego członkowie Okręgu Łódzkiego Związku Polskich Fotografów Przyrody zaprezentują poprzez swoje fotografie piękno dzikiej przyrody ożywionej i nieożywionej. Postaramy się pokazać wszelkie możliwe aspekty dzikiej przyrody – będzie można zobaczyć życie największych polskich ssaków, tajemnice mikroświata owadów, jak i ulotność impresji uchwyconych przy pomocy aparatu fotograficznego.
miejsce i zasady udziału:
WNG UŁ, Łódź, ul. Narutowicza 88 (Kopcińskiego 31), Aula im. prof. S. Liszewskiego

Szlakiem podwórek ulicy Piotrkowskiej (wycieczka piesza)

prowadzący:
mgr Monika Cepil, Sylwester Szablewski
termin:
16 kwietnia 2020 (czwartek) 10:00 – 11:30
zarys treści:
Czym wyróżniają się w łódzkim krajobrazie podwórka na ul. Piotrkowskiej? Jako przeszłość kryją w sobie? Jeśli chce poszerzyć wiedzę na temat podwórek znajdujących się przy ul. Piotrkowskiej oraz zobaczyć stare fotografie wybierz się w niezapomnianą, pełną niespodzianek wycieczkę. Podczas wędrówki zobaczysz m.in.: Pasaż Róż, kuczkę oraz dowiesz się, jak dawne miejskie rozłogi wpłynęły na współczesny wygląd podwórek.
miejsce i zasady udziału:
Spotkanie na Pl. Wolności 1 przy wejściu do Archiwum Państwowego w Łodzi. Wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie: 501334856, e mail: monika_cepil@wp.pl

Mileszki dawniej i dziś (wycieczka piesza)

prowadzący:
mgr Monika Cepil, Miłosz Fabian
termin:
17 kwietnia 2020 (piątek) 10:00 – 11:30
zarys treści:
Czym wyróżniają się w łódzkim krajobrazie Mileszki? Jako przeszłość kryje w sobie ta wieś? Jeśli chce poszerzyć wiedzę na temat dawnego wiejskiego osadnictwa w okolicy Łodzi oraz historii Mileszek, zobaczyć stare fotografie i mapy … wybierz się w niezapomnianą pełną niespodzianek wycieczkę. Podczas wędrówki poznasz m. in.: uwarunkowania osadnicze tego niezwykłego obszaru i dowiesz się parę słów na temat osadnictwa olęderskiego. Podążając wiejskimi ścieżkami zobaczysz także elementy dziedzictwa kulturowego Mileszek oraz wyjątkowy układ przestrzenny.
miejsce i zasady udziału:
Zbiórka przy wejściu do dawnego Kościoła św. Doroty i św. Jana Chrzciciela ul. Pomorska 445/447 Łódź. Wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie: 501334856, e mail: monika_cepil@wp.pl

Trzęsienia ziemi i tsunami w Polsce – mity a rzeczywistość (wykład, lekcja festiwalowa)

prowadzący:
prof. UŁ dr hab. Piotr Czubla
termin:
21 kwietnia 2020 (wtorek) 9:00 – 10:00
zarys treści:
Na wykładzie i w trakcie dyskusji przedstawione zostaną najważniejsze zagrożenia związane z aktywnością sejsmiczną środkowej Europy i możliwości ograniczenia potencjalnych strat. Przeanalizowane zostaną trzęsienia ziemi, jakie miały miejsce na terenie naszego kraju. W świetle najnowszych badań spojrzymy na historyczne opisy tsunami na wybrzeżu Bałtyku. Zastanowimy się wspólnie, czy zagraża nam katastrofa na miarę Haiti lub Japonii. Spróbujemy ocenić wpływ działalności gospodarczej człowieka na generowanie trzęsień ziemi w Polsce i na świecie.
miejsce i zasady udziału:
Miejski Dom Kultury w Radomsku, ul. Brzeźnicka 5, sala widowiskowa. Wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie (zapisy na blok I): 446835255, e-mail: edukacja@mdkradomsko.pl (Dział Edukacji Kulturalnej MDK w Radomsku).

Turystyka etnograficzna w Polsce – regiony, produkty, inspiracje (wykład)

prowadzący:
dr Justyna Mokras-Grabowska
termin:
21 kwietnia 2020 (wtorek) 10:15 – 11:00
zarys treści:
Prezentacja dotyczy zagadnień związanych z kultura ludową i jej wykorzystaniem w turystyce w Polsce. Koncentruje się na prezentacji głównych regionów etnograficznych kraju i omawia najważniejsze cechy ich kultury ludowej. Ponadto, definiuje czym jest zjawisko folkloryzmu i komercyjnego wykorzystania kultury ludowej na potrzeby rozwoju turystyki. Zaprezentowane w prezentacji przykłady doskonale obrazują omawiane zagadnienia. Analizie poddano także współczesne tendencje i inspiracje folklorem, w tym m.in. zjawisko etno-designu.
miejsce i zasady udziału:
Miejski Dom Kultury w Radomsku, ul. Brzeźnicka 5, sala widowiskowa. Wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie (zapisy na blok I): 446835255, e-mail: edukacja@mdkradomsko.pl (Dział Edukacji Kulturalnej MDK w Radomsku).

Synoptyka wczoraj i dziś, czyli jak powstaje prognoza pogody? (wykład)

prowadzący:
prof. UŁ dr hab. Włodzimierz Pawlak
termin:
21 kwietnia 2020 (wtorek) 11:30 – 12:15
zarys treści:
Synoptyka to dział meteorologii zajmujący się prognozowaniem pogody. W dzisiejszych czasach dostęp do prognoz pogody nie stanowi problemu – wystarczy dostęp do Internetu. Zapraszam na wykład, którego celem jest wyjaśnienie, jak powstaje prognoza pogody. Jak prognozowano pogodę kiedyś, a jak robi się to dziś? Czy pogodę prognozuje człowiek czy komputer? Dlaczego prognoza nie zawsze jest dokładna?
miejsce i zasady udziału:
Miejski Dom Kultury w Radomsku, ul. Brzeźnicka 5, sala widowiskowa. Wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie (zapisy na blok I): 446835255, e-mail: edukacja@mdkradomsko.pl (Dział Edukacji Kulturalnej MDK w Radomsku).

Najsłynniejsze wodospady świata (wykład)

prowadzący:
mgr Malwina Kozek
termin:
21 kwietnia 2020 (wtorek) 12:30 – 13:15
zarys treści:
Nie ma chyba na świecie osób, których nie zachwycałby widok wodospadu. Ogromna ilość wody spadająca z wielkim hukiem zapiera dech w piersi i wywołuje wiele refleksji. Warto zauważyć, iż jest to efekt hydrologiczno–geologicznego konfliktu o unikatowym charakterze w środowisku geograficznym. Z jednej strony wodospady generują komplikacje w cyklu obiegu wody, z drugiej zaś posiadają całą gamę walorów turystycznych i gospodarczych. Na wykładzie przedstawione zostaną uwarunkowania przyrodnicze oraz znaczenie wodospadów w życiu człowieka, czemu towarzyszyć będzie wodospad ilustracji. Spróbujemy także odpowiedzieć na pytanie, czy istnieje na Ziemi naj-większy lub naj-słynniejszy wodospad oraz co się dzieje z wodospadami zimą.
miejsce i zasady udziału:
Miejski Dom Kultury w Radomsku, ul. Brzeźnicka 5, sala widowiskowa. Wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie (zapisy na blok I): 446835255, e-mail: edukacja@mdkradomsko.pl (Dział Edukacji Kulturalnej MDK w Radomsku).

Sokołówka – mała rzeka w wielkim mieście (wycieczka piesza)

prowadzący:
dr Przemysław Tomalski, mgr Marta Rudna oraz członkowie SKNG
termin:
24 kwietnia 2020 (piątek) 9:00 – 12:00
zarys treści:
Sokołówka to niewielka rzeka położona w północnej części Łodzi. Jest ona odbiornikiem wód deszczowych odprowadzanych z rozlokowanych wzdłuż niej osiedli mieszkaniowych i terenów przemysłowych. Z tego powodu podczas opadu burzowego zachowuje się ona raczej jak potok górski, a nie niewielka rzeka nizinna. Podczas wycieczki uczestnicy będą mieli okazję zobaczyć na własne oczy, jak Sokołówka została przystosowana do odbioru tych wód i co się robi, aby nie zanieczyszczały one rzeki. Pokażemy zarówno stare, jak i nowe sposoby na rozwiązanie tego problemu. Przyjdź i zobacz to sam.
miejsce i zasady udziału:
Zbiórka na rogu ulic Wycieczkowej i Fiołkowej w Łodzi. Wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie: 426655940 (pn.-pt. 10:00-14:00); e-mail: sokolowka2020@gmail.com

Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich – rzeźba, walory przyrodnicze i krajoznawcze (wycieczka autokarowa)

prowadzący:
prof. dr hab. Józef K. Kurowski (WBiOŚ UŁ); dr Sławomir Kobojek (WNG UŁ); mgr Katarzyna Krakowska (ZPKWŁ)
termin:
25 kwietnia 2020 (sobota) 9:00 – 17:00
zarys treści:
Położony na wschód od Łodzi, częściowo w granicach administracyjnych miasta, Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich, to niezwykle cenny z punktu widzenia przyrodniczego i krajoznawczego obiekt. Obejmuje on najwyżej położone fragmenty krainy geograficznej nazwanej „Wzniesieniami Łódzkimi”, a przez środowisko geomorfologów i geologów łódzkich określanej mianem Wyżyny Łódzkiej. Obszar Parku posiada urozmaiconą rzeźbę powstałą w plejstocenie w wyniku akumulacji i erozji nasuwających się od północy lądolodów skandynawskich, modelowaną później w zmiennych warunkach klimatycznych przez wiatr, wodę płynącą i procesy stokowe. Obok atrakcyjnego, polodowcowego krajobrazu w podłódzkich terenach znajdujemy wiele cennych obiektów florystycznych, będących pozostałością prastarej Puszczy Łódzkiej między innymi: „Rezerwat Struga Dobieszkowska” oraz „Rezerwat Parowy Janinowskie”. Dopełnieniem krajobrazu Parku są cenne zabytki historyczne. Celem proponowanej wycieczki jest zapoznanie uczestników z unikatowym dziedzictwem przyrodniczym i kulturowym podłódzkich terenów.
miejsce i zasady udziału:
Wyjazd spod gmachu Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ, Łódź, ul. Banacha 12/16 (zbiórka o 8:50); wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie: 426354563 (pn.-śr. 10:00-12:00); e-mail: slawomir.kobojek@geo.uni.lodz.pl. W przypadku zgłoszeń ze szkół przyjmowane są grupy liczące maksymalnie do 7 osób (6 uczniów i nauczyciel).

Poznaj Ziemię, od jej głębi aż do chmur – pokaz

prowadzący:
Sylwester Szablewski Studenckie Koło Naukowe Młodych Geografów „Geoholicy”, Studenckie Koło Naukowe Geomonitoringu
termin:
25-26 kwietnia 2020 (sobota, niedziela) 10:00 – 18:00
zarys treści:
Jak ewoluowało życie na Ziemi, jakie ciekawe skamieniałości i minerały można znaleźć w Polsce i na świecie, jaką rolę odgrywały i nadal odgrywają minerały w kulturze człowieka? Czy jesteśmy odpowiedzialni za efekt cieplarniany, jak wybuchają wulkany, jak powstają cyklony? Te i inne zagadnienia można poruszyć z obecnymi na stoisku studentami WNG. Na miejscu można będzie podziwiać kolekcje minerałów i skamieniałości, szereg map o różnorakiej zawartości, oraz makiety pokazujące schematy procesów występujących na Ziemi, atrakcyjne zarówno dla najmłodszych, jak i starszych zainteresowanych.
miejsce i zasady udziału:
Centrum Handlowe Manufaktura, Łódź, ul. Karskiego 5.
Biuro prasowe Biuro Karier Akty prawne Kalendarz akademicki Informatory rekrutacyjne Materiały UŁ Wydawnictwo Biblioteka Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne Pałac Biedermanna Pracownicy Jednostki UŁ dla Dzieci Przedszkole Liceum Kultura Sport na UŁ USOSWEB e-Campus Poczta