Aktualności

2020-03-16 12:55:55

Komunikat prorektora ds. studenckich do mieszkańców akademików

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Akademika,

Okresu zawieszenia zajęć z powodu epidemii koronawirusa nie można traktować jak wakacji. To sytuacja szczególna, wymagająca od nas wszystkich dużej dyscypliny i odpowiedzialności. Narażając się na zarażenie zagrażamy nie tylko sobie, ale i całemu otoczeniu.

  • Po pierwsze, regulacje władz sanitarnych i władz UŁ obowiązują w równym stopniu wszystkich, bez wyjątku.
  • Po drugie, przypominam, że większość kierunków Państwa studiów oferuje zajęcia w formie online, które dla studentów są obowiązkowe.
  • Po trzecie, proszę unikać gromadzenia się w większych grupach, zbędnego przebywania poza akademikiem oraz przyjmowania gości.
  • Po czwarte, pobyt w akademiku w okresie zawieszenia zajęć może generować dodatkowe zagrożenie dla Państwa zdrowia. Usilnie zachęcam zatem Państwa do powrotu do domów na czas do 14 kwietnia. Proszę podać w administracji akademika informację o terminie planowanego wyjazdu. Opuszczenie akademika oznacza zwolnienie Państwa z opłat. Pozostawanie w akademiku może być wytłumaczone tylko szczególnymi okolicznościami.
  • Po piąte, obecny okres zawieszenia zajęć nie może być przeznaczony na jakiekolwiek podróże zagraniczne czy swobodne przemieszczanie się po Polsce. Osoby, które nie podporządkują się zakazowi podróżowania za granicę, nie będą mogły powrócić do akademika, a w przypadku studentów przebywających w UŁ w ramach wymiany o fakcie podróży oraz o potrzebie opuszczenia Uniwersytetu Łódzkiego zostanie poinformowana uczelnia macierzysta.
  • Po szóste, w przypadku ewentualnego podejrzenia zakażenia koronawirusem któregoś z mieszkańców akademika liczę na Państwa odpowiedzialność i nieopuszczanie akademika tak długo, jak długo nie będzie znany wynik badania. W przypadku potwierdzenia zakażenia mieszkańcy akademika będą podlegać rygorom określonym przez władze sanitarne. Zrobimy wszystko, by byli Państwo bezpieczni.

Zachęcam do odwiedzania strony http://covid19.uni.lodz.pl, gdzie znajdą Państwo aktualne informacje.

Liczę na Państwa pełne zrozumienie trudnej sytuacji i na współpracę.

dr hab. Tomasz Cieślak prof. UŁ
prorektor ds. studenckich

Biuro prasowe Biuro Karier Akty prawne Kalendarz akademicki Informatory rekrutacyjne Materiały UŁ Wydawnictwo Biblioteka Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne Pałac Biedermanna Pracownicy Jednostki UŁ dla Dzieci Przedszkole Liceum Kultura Sport na UŁ USOSWEB e-Campus Poczta