Aktualności

2020-03-09 12:51:14

Programy stypendialne Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta

Ruszył kolejny nabór do programów stypendialnych Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta kierowanych do polskich badaczy, dydaktyków i studentów na lata 2021-22.

Program Fulbrighta to największy program wymiany naukowej i kulturowej Stanów Zjednoczonych. Od ponad 70 lat wspiera współpracę na rzecz rozwoju nauki, kultury oraz relacji międzyludzkich i międzyinstytucjonalnych pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a ponad 160 krajami. W Polsce Program Fulbrighta działa nieprzerwanie od ponad 60 lat. Skorzystało z niego już ponad 3000 polskich studentów, badaczy i nauczycieli akademickich.

Fulbright Graduate Student Award 2021-22

Dla kogo:
absolwentów studiów min. I stopnia
Cel:
rozpoczęcie studiów II stopnia (Master's degree) lub III stopnia (Ph.D.) w USA
Dziedziny:
wszystkie kierunki studiów z wyłączeniem studiów medycznych wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem, programów LLM oraz MBA
Termin składania wniosków:
do 24 kwietnia 2020 r.
Szczegóły:
fulbright.edu.pl/graduate-student-award

Fulbright Junior Research Award 2021-22

Dla kogo:
osób przygotowujących rozprawę doktorską w polskich instytucjach naukowych
Cel:
stypendium badawcze w USA, zebranie materiałów do doktoratu
Czas pobytu:
od 4 do 10 miesięcy
Dziedziny:
wszystkie dziedzinyz wyłączeniem projektów wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem
Termin składania wniosków:
do 22 maja 2020 r.
Szczegóły:
fulbright.edu.pl/junior-award

Fulbright Senior Award 2021-22

Dla kogo:
pracowników polskich instytucji akademickich i naukowych, posiadających co najmniej tytuł doktora
Cel:
stypendium badawcze lub badawczo-dydaktyczne w USA
Czas pobytu:
od 3 do 10 miesięcy
Dziedziny:
wszystkie dziedziny z wyłączeniem projektów wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem
Termin składania wniosków:
do 1 czerwca 2020 r.
Szczegóły:
fulbright.edu.pl/senior-award

Fulbright STEM Impact Award 2020-2021

Dla kogo:
pracowników polskich instytucji akademickich i naukowych, posiadających co najmniej tytuł doktora i doświadczenie w zarządzaniu projektami badawczymi i nadzorowaniu pracy innych badaczy
Cel:
stypendyści mają okazję realizować własne projekty badawcze, przygotowywać autorskie zajęcia i programy nauczania oraz poszerzyć wiedzę z zakresu komercjalizacji nauki i skutecznego pisania wniosków grantowych w instytucjach w USA
Czas pobytu:
od 2 do 6 tygodni
Dziedziny:
STEM - nauki inżynieryjno-techniczne oraz ścisłe i przyrodnicze wedle klasyfikacji MNiSW, z wyłączeniem projektów wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem
Termin składania wniosków:
do 1 czerwca 2020 r.
Szczegóły:
fulbright.edu.pl/fulbright-stem-impact-award
Biuro prasowe Biuro Karier Akty prawne Kalendarz akademicki Informatory rekrutacyjne Materiały UŁ Wydawnictwo Biblioteka Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne Pałac Biedermanna Pracownicy Jednostki UŁ dla Dzieci Przedszkole Liceum Kultura Sport na UŁ USOSWEB e-Campus Poczta