Archiwum wydarzeń

2020-01-29 12:36:10

Stypendia naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego 2020

Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego informuje o ogłoszeniu XIV edycji jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego przyjętą uchwałą Nr XII/210/19 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 29 października 2019 r. w sprawie przyjęcia przez Samorząd Województwa „Regulaminu przyznawania jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego”.

Regulamin przyznawania ww. stypendium i wniosek dostępne są na serwisie Województwa Łódzkiego.

Wnioski o przyznanie stypendium proszę składać w Dziekanacie WNG UŁ, pok. 109 terminie do dnia 5 lutego 2020 r.

Biuro prasowe Biuro Karier Akty prawne Kalendarz akademicki Informatory rekrutacyjne Materiały UŁ Wydawnictwo Biblioteka Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne Pałac Biedermanna Pracownicy Jednostki UŁ dla Dzieci Przedszkole Liceum Kultura Sport na UŁ USOSWEB e-Campus Poczta